ATR indikator – average true range

nez-zacnete-investovat

Ukazatel ATR vytvořil J. Welles Wilder – autor indexu Relative Strength Index. Jeho účelem je měřit volatilitu trhu na základě hodnot historických cen. Na rozdíl od ostatních indikátorů ATR nezjišťuje možné směřování trhu, nýbrž odráží dynamiku pohybu trhu za dané období.

Pokud je situace na trhu stálá a ceny zůstávají v blízkosti určité úrovně, hodnota ATR je nízká. Prudké tržní pohyby a časté změny situace v krátkém časovém intervalu, ke kterým obvykle dochází v době zveřejňování důležitých údajů, naopak způsobují vysokou tržní volatilitu. Takové okolnosti se odrážejí ve vysokých hodnotách indikátoru ATR.

Z konstrukce indikátoru ATR vyplývá, že nemá žádnou maximální hodnotu a jeho minimální hodnotou je nula – ta odpovídá situaci, kdy se tržní cena vůbec nemění.

Do výpočtu ATR se v souladu s doporučením jeho autora Wildera standardně zahrnuje posledních 14 období. To by však nemělo zabránit jeho uživatelům experimentovat i s jinými hodnotami a zachytit volatilitu z delšího či kratšího časového hlediska.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang