Bollingerova pásma, trend, ceny, hodnoty

bollinger_bands-8792278

Bollingerova pásma vytvořil v 80. letech 20. století John Bollinger. Bollingerova pásma se skládají ze tří čar, přičemž prostřední z nich představuje klouzavý průměr a ostatní dvě po stranách znázorňují cenový rozptyl měřený směrodatnou odchylkou.

Ceny se obvykle pohybují v rámci Bollingerových pásem a odrážejí se z jedné strany na druhou.

Interpretace Bollingerových pásem spočívá v tom, že pokud ceny dosáhnou některého z pásem, může se jednat o známku případného krátkodobého zvratu v trendu, protože se obvykle vracejí na střední hodnoty. Při tak přímočaré interpretaci Bollingerových pásem je však nutná opatrnost.

Není vzácností, že cena dosáhne spodního pásma a pokračuje ve svém sestupném trendu nebo opačně při vzestupném trendu, a to v případě velmi silných pohybů trhu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang