Cena elektřiny – kdy a jak podraží

Konečnou cenu, kterou zaplatí odběratel, určují náklady na silovou energii pouze z necelé poloviny. Zbylá část podléhá regulaci a stanovuje ji ERÚ podle zákona a údajů od provozovatelů.

Přibližně 10 procent celkové ceny závisí na povinném příspěvku na obnovitelné zdroje energie (OZE).

Povinný příspěvek na ekologickou energii stoupne až o 43 %

V rámci zelené politiky Evropské unie se Česká republika totiž zavázala, že do roku 2020 bude 13,5 procenta spotřeby elektrické energie pocházet ze solárních, vodních či větrných elektráren, bioplynových stanic nebo biomasy.

V letošním roce stála podpora ekologické energie odběratele i stát celkem 38 miliard Kč. Státní příspěvek dosáhnul 11,7 miliardy Kč.

V příštím roce ovšem dojde ke snížení státní podpory zhruba o dvě miliardy, a zároveň velikost celkové podpory OZE nejspíš překoná 40 mld (dostavba Temelína má stát asi 4krát až 7krát víc, nepočítáme-li náklady na izolaci vyhořelého jaderného paliva po dobu několika tisíciletí).

Konečnou výši příspěvku zveřejní ERÚ koncem listopadu

Dnes činí povinný příspěvek na obnovitelné zdroje placený domácnostmi 419 Kč bez DPH za jednu megawatthodinu (MWh), v příštím roce může podle odhadů stoupnout na 480 až 600 Kč/MWh (bude tedy 2krát až 3krát nižší než cena silové elektřiny). Co by nejdražší alternativa znamenala pro běžnou domácnost? 

Odhadované změny v ceně elektřiny
20122013
Spotřeba: 2 500 kWhCena za 1 MWh: 1 535 KčPříspěvek na OZE: 419 Kč

DPH: 20 %

Spotřeba: 2 500 kWhCena za 1 MWh: 1 443 KčPříspěvek na OZE: 600 Kč

DPH: 21 %

Celková cena včetně DPH: 13 875 Kč
Celková cena včetně DPH: 14 259 Kč

Možné zdražení v roce 2013 včetně DPH: 384 Kč. Pozn.: Není-li uvedeno jinak, není zohledněna DPH. Do celkových cen jsou zahrnuty všechny poplatky za dodávku i distribuci elektřiny. Počítáme s roční spotřebou 2 500 kWh v sazbě D02d a distribuční oblasti společnosti ČEZ (většina republiky, vyjma Prahy, jižních Čech a jižní Moravy). Od téže společnosti jsme vybrali tarif Comfort D-Standard, velikost hlavního jističe je 3×25 A.

Modelový příklad jsme spočítali pro rodinu, která používá elektřinu na svícení, vaření a provoz běžných spotřebičů. Při zlevnění silové energie o 6 %, zvýšení příspěvku na obnovitelné zdroje o 43 % a nárůstu DPH o jeden procentní bod by celkový roční účet podražil o 2,77 %.

„Ještě v červenci jsem si myslel, že by ceny mohly mírně poklesnout, ale vláda zřejmě sníží podporu obnovitelných zdrojů energie ze státního rozpočtu a přesune ji na spotřebitele. Takže nyní to vypadá, že cena pro konečné spotřebitele mírně vzroste v řádu jednotek procent,“ sdělil nám podobný závěr David Kučera, generální sekretář Energetické burzy Praha.

DPH vyšplhá na 21 %, anebo zřejmě padne vláda

Po fukušimské havárii deklarovala německá vláda v čele s Angelou Merkelovou snahu postupně odstavit všech svých 17 jaderných elektráren do roku 2022. Po jednáních zástupců vlády a výrobců energií ovšem zatím ještě nebyl vytvořen plán, jak nahradit ztrátu výkonu energie, který nyní zabezpečuje nejméně deset elektráren.

První pochybnosti o příliš rychlém skoncování s jádrem vyjádřil německý ministr životního prostředí Peter Altmaier, který uvedl, že přechod k obnovitelný zdrojům energie je vysoce nákladný, a proto bude muset být zbrzděn.

Rovněž plánované zvýšení dvacetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod by se promítlo do nárůstu cen elektřiny od ledna 2013. Nicméně, změna daňového zákona při posledním projednávání nezískala dostatečnou většinou ke schválení v Poslanecké sněmovně, a proto zůstává stále nejasné, jak se celá situace bude vyvíjet.

O zákonu se bude hlasovat znovu a bude spojen s vyjádřením důvěry vládě. Ani poté, co ERÚ v listopadu definitivně rozhodne o výši povinného příspěvku na obnovitelné zdroje energie, tedy nemusí být jasno, jaká bude v roce 2013 výsledná cena elektřiny pro spotřebitele. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang