Vývoj ceny elektřiny – kalkulačka

Elektřina je nezbytnou součástí moderního života a její cena má značný dopad na domácnosti i firmy. V posledních letech ceny elektřiny rostou, ať už vlivem globálních trendů, nebo regulatorních změn v České republice. V tomto článku se podrobně podíváme na vývoj ceny elektřiny, faktory, které ji ovlivňují, a představíme vám kalkulačku, která vám pomůže spočítat si vaši cenu elektřiny.

Cena elektřiny v České republice se skládá z několika složek:

 • Cena silové elektřiny: Jedná se o cenu, za kterou se elektřina obchoduje na burze. Je ovlivněna nabídkou a poptávkou, cenami paliv (např. uhlí, zemní plyn) a emisními povolenkami.
 • Poplatky za distribuci: Tyto poplatky hradí provozovatelé distribuční sítě a slouží k financování údržby a rozvoje sítě.
 • Poplatky za systémové služby: Tyto poplatky slouží k zajištění stability a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy.
 • Poplatky za DPH: Konečná cena elektřiny pro spotřebitele zahrnuje i DPH ve výši 21 %.

V posledních letech cena silové elektřiny v České republice rostla. V roce 2021 dosáhla průměrná cena silové elektřiny na burze OTE 102,40 EUR/MWh. V roce 2022 se cena dále zvýšila a v prosinci 2022 dosáhla 277,30 EUR/MWh. To vedlo k nárůstu celkové ceny elektřiny pro spotřebitele. Například v roce 2022 vzrostla průměrná cena elektřiny pro domácnosti o 25 %.

Faktory ovlivňující cenu elektřiny

Na cenu elektřiny má vliv mnoho faktorů, které se vzájemně prolínají a ovlivňují:

 • Globální trendy: Ceny energií na globálních trzích ovlivňují i cenu elektřiny v České republice. Například růst cen ropy a zemního plynu vede k nárůstu ceny silové elektřiny.
 • Počasí: Extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou tuhé zimy, mohou vést k nárůstu poptávky po elektřině a tím k růstu cen.
 • Politická situace: Geopolitické události a konflikty v zemích produkujících a dodávajících energie ovlivňují dostupnost a cenu fosilních paliv a tím i cenu silové elektřiny.
 • Investice do infrastruktury: Investice do nových elektráren a rozvodných sítí mohou ovlivnit nabídku a cenu elektřiny.
 • Energetická politika: Vládní regulace a dotační programy v oblasti energetiky ovlivňují ceny elektřiny.
 • Ekologické aspekty: Rostoucí tlak na snižování emisí skleníkových plynů vede k růstu cen emisních povolenek a tím i k nárůstu ceny silové elektřiny.

Kalkulačka ceny elektřiny

Pro spočítání si vaší ceny elektřiny můžete využít online kalkulačky, které naleznete na webových stránkách dodavatelů energií nebo nezávislých porovnávačů. Kalkulačka vám pomůže zvolit optimálního dodavatele a tarif elektřiny na základě vaší spotřeby a preferencí.

Při výběru dodavatele a tarifu elektřiny je důležité zvážit nejen cenu, ale i další faktory, jako jsou:

 • Stabilita ceny: Někteří dodavatelé nabízí fixní ceny na delší dobu, jiní ceny variabilní.
 • Bonusy a slevy: Někteří dodavatelé nabízí bonusy za včasnou platbu nebo za online objednávku.
 • Kvalita zákaznického servisu: Je důležité vybrat si dodavatele s dobrou pověstí a kvalitním zákaznickým servisem.

Tipy pro úsporu elektřiny

Zvyšující se ceny energií nutí mnoho domácností hledat způsoby, jak snížit spotřebu elektřiny a ušetřit tak peníze. Existuje mnoho jednoduchých kroků, které můžete podniknout k dosažení úspory:

 • Vypínejte světla a spotřebiče, když je nepoužíváte: To je jeden z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak ušetřit elektřinu. Zhasínejte světla, když opouštíte místnost, a odpojte elektroniku a spotřebiče, které nepoužíváte.
 • Vyměňte žárovky za LED žárovky: LED žárovky spotřebovávají až o 80 % méně energie než klasické žárovky a vydrží mnohem déle.
 • Používejte úsporné spotřebiče: Při nákupu spotřebičů se zaměřte na energetickou třídu. Spotřebiče s nejvyššími energetickými třídami (A+++, A++) jsou nejúspornější.
 • Snižte spotřebu teplé vody: Topení vody je jedním z největších žroutů energie v domácnosti. Snižte teplotu vody ve sprše, sprchujte se kratší dobu a používejte úsporné sprchové hlavice.
 • Pravidelně čistěte filtry u spotřebičů: Znečištěné filtry u spotřebičů, jako jsou ledničky, mrazáky a pračky, zvyšují jejich spotřebu energie. Pravidelným čištěním filtrů zajistíte optimální provoz spotřebičů a ušetříte energii.
 • Využívejte denní světlo: Využívejte co nejvíce denního světla a zatahujte záclony a žaluzie, když je to možné.
 • Větrejte efektivně: Větrejte krátce a intenzivně, spíše ráno a večer, kdy je venku chladněji.
 • Zvažte investici do chytré domácnosti: Chytré systémy vám umožní ovládat spotřebiče a osvětlení na dálku a automatizovat jejich provoz, čímž dosáhnete úspory energie.

Cena elektřiny bude pravděpodobně i nadále růst v důsledku globálních trendů a regulatorních změn. Proto je důležité, abychom se naučili s elektřinou hospodařit zodpovědně a hledali způsoby, jak snížit spotřebu. Využíváním výše uvedených tipů a investicí do energeticky úsporných řešení můžete dosáhnout značných úspor a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang