Gannova čára – Gann line – analýza

gann_grid-6110786

Gannova čára je v řadě prognostických nástrojů vycházejících z teorie vytvořené W. D. Gannem nástrojem nejzákladnějším. Tuto metodu tvoří buď vzestupná nebo sestupná čára narýsovaná pod úhlem 45 stupňů. Podle Gannovy teorie trendová čára v úhlu 45 stupňů představuje dlouhodobý trend.

Gannova čára je založena na teorii, že dlouhodobé trendy sledují přímku se sklonem 45 stupňů

Dokud ceny zůstávají nad touto přímkou, považuje se směřování trhu za vzestupné

V případě vzestupné čáry platí, že dokud ceny zůstávají nad trendovou čárou, považuje se trh za býčí. Propad ceny pod tuto úroveň může naznačovat přerušení rostoucího trendu. Ceny pod sestupnou čárou naopak signalizují významně klesající tržní trend.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang