Havarijní pojištění – kdy stojí za zvážení a co přináší

Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolnou částí systému krytí škod u vozidel. Vlastník si sám zvolí, zda využije balíček havarijního pojištění a zvýší si tak ochranu před finančními náklady a škodami. Jak havarijní pojištění funguje? Kdy je vhodné ho mít? Jak vybrat to nejvýhodnější?

K havarijnímu pojištění již řidiči nepřistupují tak jednostranně. Za vyšší ochranu před možnými škodnými událostmi jsou ochotni vynaložit vyšší cenu za roční pojistku. Havarijní pojištění poskytuje finanční ochranu majiteli vozidla v případě nehody, i přes jeho zavinění. Povinné ručení ochrání třetí strany, havarijní přímo vlastníka.

Havarijní pojištění

Přistupovat k havarijnímu pojištění jako k nepotřebnému doplňku je jednoznačnou mýlkou. Na výběr je hned několik variant, které lze sjednat. Sám vlastník vozidla si tak může určit, před jakými riziky chce svůj majetek uchránit. Havarijní pojištění poskytuje krytí před škodami, které vzniknou na vozidle pojistníka.

Povinné ručení je zákonnou povinností každého majitele vozidla. Kryje totiž škody na majetku a zdraví třetím stranám, kterým je způsobena nehoda. O tom, zda bude sjednáno i havarijní pojištění, plně rozhoduje jen pojistník.

Havarijní pojištění může krýt škody, které vzniknou z důvodu:

 • havárie
 • živelné katastrofy
 • vandalismu
 • odcizení
 • střetu se zvěří
 • pádu například stromu na vozidlo

Právě z možných rizik se následně odvíjí balíčky, které si lze dle potřeb a preferencí konfigurovat. Mezi nejčastější důvody pro sjednání havarijního pojištění patří riziko živelných katastrof, do kterých spadají kupříkladu kroupy. Střet se zvěří je druhým nejčastějším důvodem, proč lidé pojištění sjednávají.

Výběrem z těch nejběžnějších a nejvíce pravděpodobnostních rizik vzniká základní balíček pojištění vlastního vozidla. Pokud by osoba chtěla ještě větší ochranu před potenciálním rizikem, může si připojištěním rozšířit pojistku a ochránit tak nejen vozidlo, avšak i věci a spolucestující v automobilu.

Kdy se havarijní pojištění vyplatí

Čím novější vozidlo je, tím vyšší je jeho zůstatková hodnota. Havarijní pojištění se vyplatí především u novějších vozidel. Pojistník si tak zajistí ochranu před finanční ztrátou v případě vzniklé škody. Nejen pro tyto vozidla je však havarijní pojištění vhodné.

Pojišťovny dokáží nabízet i uzpůsobené pojištění pro starší vozy, které jsou připraveny na míru požadavkům. Obecně lze konstatovat, že vozidla do 6 let je vhodné havarijním pojištěním opatřit.

V přepočtu dokáže tento druh pojištění ušetřit až několika set tisícové ztráty. Řidič má navíc díky sjednanému pojištění i další služby, které jsou často součástí nabídky. Jedná se například o základní asistenční služby. Připojištěním lze získat i nonstop služby, nebo právní ochranu v případě rozporů.

Havarijní pojištění orientační cena

K výpočtu ceny havarijního pojištění je potřeba znát pár faktorů, které celkovou výši roční pojistky ovlivňují. Závisí jak na vozidle, které chce vlastník pojistit, tak i na něm samotném. Orientační cena havarijního pojištění tak bude závislá na jednotlivých situacích.

Nejen údaje o vozidle a majiteli budou mít na orientační cenu vliv. Záleží i na požadavcích pojistky. Pokud vlastník bude požadovat plnou ochranu před veškerými možnými riziky, cena za pojistku bude vyšší. Pokud si zvolí nulovou spoluúčast v případě krytí škod, zaplatí více.

Faktory, ovlivňující cenu havarijního pojištění:

 • technické parametry vozidla
 • účel využívání vozidla
 • výběr rizik, která budou kryta
 • osobní informace o pojistníkovi
 • počet naježděných bonusů
 • pojistná částka
 • výše spoluúčasti

Čím novější a silnější vozidlo pojistník vlastní, tím vyšší cena za pojistku bude. Výši pojistky ovlivňuje i stáří nebo doplněk zabezpečení vozu. Osobní informace pojistníka mají v cenotvorbě významnou roli. Čím starší a zkušenější řidič je, tím výhodnější cenu havarijního pojištění může získat.

V rámci pojistné částky a limitu krytí škod platí přímá úměra. Čím dražší vozidlo je, tím vyšší je pojistná částka a tím pádem bude i pojištění dražší.

Havarijní pojištění kalkulačka

Nabídek je na trhu pojišťovnictví velká řada. Často jsou nabízeny varianty kompletních pojistek, při kterých je výhodné zakoupit povinné ručení společně s tím havarijním. Většina z nich lze sjednat ovšem i jednotlivě.

Předběžný zájem o vybraný balíček lze rovnou sjednat a nebo prozatím porovnat online. K tomu slouží kalkulačka havarijního pojištění. Díky interaktivnímu formuláři, který forma kalkulačky nabízí, může zájemce vyzkoušet několik možností. Zcela nezávazně spočítá, jaká výše roční pojistky na základě zadaných parametrů je.

Žadatel si tak může konfigurovat různé výše pojistných částek, procentuální spoluúčasti nebo obsah samotného balíčku ve formě krytí jednotlivých rizik. Kalkulačka požaduje vstupní informace o osobě z důvodu přesnějšího výpočtu.

Čím dražší vozidlo je, tím vyšší je pojistná částka a tím pádem bude i pojištění dražší.

Kalkuluje s osobními parametry a reaguje tak na vlivné faktory, utvářející cenu. Osoba tak získá podrobný přehled aktuálních nabídek od různých poskytovatelů v krátkém čase. Dokáže je selektovat dle individuálních parametrů a seřadit dle výše pojistky za rok.

Co kryje povinné ručení

K pochopení významu havarijního pojištění je dobré vědět i smysl povinného ručení. Odlišné jsou od sebe právě díky krytí. Povinné ručení kryje škody, které jsou způsobené na cizím vozidle, popřípadě na zdraví cestujících. Stejně tak jsou z povinného ručení hrazeny i škody, které vzniknou například na svodidlech.

Povinné ručení nekryje škody, které vzniknou škodnou událostí na vozidle vlastním. V případě, že by bylo vozidlo odcizeno, ani zde nebude pojistka dostačující a poškozený nemá nárok na náhradu škod.

Jinými slovy se povinné ručení dá nazvat pojištěním odpovědnosti, které plyne z provozu daného vozidla. Pokud by majitel neměl povinné ručení sjednané, hrozí mu nemalé pokuty. Kdokoli, kdo je účastníkem silničního provozu na veřejných komunikacích, musí mít pojistku uzavřenou.

Srovnání povinného ručení

Zatímco na havarijním pojištění se nevyplácí výrazně šetřit z důvodu obsahu balíčků a krytí škod, u povinného ručení může platit jiný pohled na ceny za pojistku. Zákonným minimálním limitem ochrany před škodou je 35 mil. Kč na majetku a 35 mil. Kč na zdraví.

I v tomto případě však platí, že čím nižší cena za povinné ručení je, tím vyšší riziko neplnění pojistných nároků vzniká. Levné alternativy jsou často omezeny a nenabízí praktické doplňky, které mohou leckdy pomoci.

Pro výběr toho správného produktu je dobré využít srovnání povinného ručení. Online porovnání vyhledá nejvýhodnější nabídky pojištění, které jsou na trhu aktuální. Zájemce tak nemusí složitě dohledávat nabídky u jednotlivých poskytovatelů.

Online srovnáním je vytvořen kompletní přehled jak povinného ručení, tak i havarijního pojištění. Podpoří výběr, usnadní vyhledání, ušetří čas i peníze za přeplácení pojistky.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang