Internet.org: Bezplatný přístup k internetu od Facebooku

Internet.org je iniciativa, kterou vede společnost Facebook, jíž cílem je seskupovat technologické společnosti, neziskové organizace a místní komunity za účelem propojení celého světa resp. poskytnutí internetového připojení každému na této planetě.

V současné době má přístup k internetu pouze jedna třetina světové populace a to chce Facebook v kooperaci s předními technologickými společnostmi změnit. Na projektu se dále podílí Samsung, Ericsson, Nokia, Opera, Mediatek a Qualcomm.

Bezplatný internet

Na těch trzích, kde je internetové připojení drahý luxus, poskytuje aplikace Internet.org bezplatný přístup na vybrané weby o zdraví, zaměstnání a jiné. Momentálně je tato služba poskytována v některých částech Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Je možné, že Facebook spustil tento projekt za účelem propojení celého světa prostřednictvím své sociální sítě. Ta se potýká s poklesem tempa růstu měsíčně aktivních uživatelů, jak demonstruje následující graf, což může být z části zapříčiněno i nemožností uživatelů se připojit a být online.

Nové technologie

Přibližně 2,7 miliardy lidí má připojení k internetu, přestože Facebook odhaduje, že 80 – 90 % světové populace žije v oblastech pokrytých 2G nebo 3G sítí. Důvod, proč je pouze jedna třetina lidstva online, je tedy převážně čistě ekonomický.

Aby i zbylé dvě třetiny měli možnost být online, Facebook ve spolupráci s partnery investuje do vývoje nových technologií, které budou poskytovat internet ze země, vzduchu i vesmíru. Jaká technologie bude použita na určitou oblast, se odvíjí od hustoty zalidnění resp. počtu obyvatel na jeden čtvereční kilometr.

Nákladově efektivní využití nových technologií

Hustě zalidněné oblasti potřebují logicky k bezproblémovému chodu internetu velkou kapacitu sítě. Proto zde bude využita technologie poskytující nejsilnějšího signálu i nejvyšší kapacitu – tzv. cell towers nebo přístupové body Wi-Fi. Tato pozemní technologie však pokryje jen relativně malou oblast.

Pro regiony s menší hustotou zalidněním by bylo použití výše uvedené technologie příliš nákladné. V těchto oblastech by byl signál distribuován pomocí létajících dronů. Cílem projektu je, aby se drony pohybovaly v co nejnižší výšce a poskytovaly tak nejsilnější možný signál.

Dále vytvoření energeticky nejefektivnějších dronů a zároveň takových, u kterých budou náklady na výrobu co nejnižší. Ideální výška, ve které by dron měl operovat, je přibližně 20 kilometrů. V této výšce poskytne dostatečně silný signál na pokrytí oblasti o velikosti města.

Internetové připojení pro oblasti s velmi nízkou hustotou zalidnění by bylo poskytováno pomocí satelitů s lokací ve vesmíru. Toto řešení však doprovází několik problémů. Především vzdálenost od zemského povrchu je natolik velká, že signál by do zařízení přicházel velice slabý.

Nelze přehlížet i nákladovost tohoto řešení. I přestože by bylo možné vyrobit relativně levný satelit, dopravit ho do vesmíru by stálo miliony dolarů.

Internetové pokrytí napříč světem

Problémy s internetovým připojením mohou být různé a rozšířené po celém světě. Mezi nejčastější problémy patří:

  1. Omezení infrastruktury: V mnoha regionech není k dispozici odpovídající infrastruktura, která by podporovala spolehlivé připojení k internetu. Nedostatek vhodných širokopásmových kabelů, mobilních věží nebo satelitního pokrytí může bránit dostupnosti, zejména v odlehlých oblastech nebo rozvojových zemích.
  2. Pomalé nebo nespolehlivé připojení: V některých oblastech může být rychlost internetu pomalá nebo nestálá kvůli omezené šířce pásma nebo zastaralé technologii. To má za následek potíže při načítání webových stránek, streamování obsahu nebo videohovorech.
  3. Omezený přístup ve venkovských oblastech: Venkovské regiony se často potýkají s problémy s přístupem k internetu kvůli nedostupnosti poskytovatelů služeb nebo vyšším nákladům spojeným s rozšířením připojení do vzdálených míst. Tato digitální propast vytváří rozdíly ve vzdělávání, zdravotní péči a ekonomických příležitostech mezi venkovským a městským obyvatelstvem.
  4. Vysoké ceny a dostupnost: Náklady na internetové služby mohou být neúnosně vysoké, zejména v zemích s nízkými příjmy nebo v regionech s monopolními poskytovateli služeb. Vysoké ceny mohou omezovat přístup k internetu a bránit jednotlivcům a podnikům v plném využívání online zdrojů a příležitostí.
  5. Cenzura a omezení internetu: Některé vlády zavádějí cenzuru internetu nebo omezení obsahu, omezují přístup k určitým webovým stránkám, platformám sociálních médií nebo aplikacím. Toto porušování svobody internetu může bránit sdílení informací, komunikaci a osobnímu projevu.
  6. Obavy o kybernetickou bezpečnost: S rostoucí konektivitou se zvyšuje také riziko kybernetických hrozeb, jako jsou hackerské útoky, phishing a krádeže identity. Nedostatečná bezpečnostní opatření, slabá hesla a nedostatečná informovanost mohou způsobit, že uživatelé budou zranitelní vůči útokům online.
  7. Omezení šířky pásma v době špičky: V hustě obydlených oblastech může dojít k přetížení sítě během špiček, kdy je současně online velké množství uživatelů. Toto přetížení vede ke zpomalení rychlosti, vyrovnávací paměti při streamování a zpoždění v přístupu k online službám.
  8. Přírodní katastrofy a poruchy: Katastrofy, jako jsou zemětřesení, hurikány nebo záplavy, mohou poškodit internetovou infrastrukturu a způsobit výpadky a dlouhou dobu obnovy. Kromě toho mohou výpadky proudu a poruchy sítě narušit připojení k internetu a ovlivnit každodenní činnosti.
  9. Nedostatečná digitální gramotnost: Nedostatečná digitální gramotnost a technické znalosti mohou jednotlivcům bránit v efektivním využívání internetu. To může omezit přístup k online vzdělávání, pracovním příležitostem a digitálním službám.

Vlády, neziskové organizace a soukromé podniky se snaží tyto problémy s připojením k internetu řešit na celém světě. Cílem iniciativ, jako je zlepšování infrastruktury, rozšiřování širokopásmového pokrytí, poskytování cenově dostupných možností připojení a podpora digitální gramotnosti, je překlenout digitální propast a zajistit přístup k internetu pro všechny.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang