Jak investovat do robota a nechat ho vydělávat

Nadpis článku je pouze zdánlivě nadnesený. Tak, jak i v předešlých stoletích stroje a nové technologie připravily o práci zástupy lidí, bude se tomu dít i nadále ve 21. století.

Zejména moderní roboti a umělá inteligence s pracovním trhem i celou společností značně zatřepou. A ono se to už samozřejmě děje.

Moderní roboti

Moderní roboti ušli od prvních průmyslových modelů z 50. let minulého století dlouhou cestu. Dnes existují v mnoha různých podobách a schopnostech, které se budou v příštích letech dále rychle rozvíjet.

Moderní roboti se dnes používají v různých průmyslových odvětvích, například ve výrobě, letectví, zemědělství a armádě. Tito roboti jsou schopni vykonávat širokou škálu úkolů, které se pohybují od přesné manipulace s předměty až po složité výpočty. Pokroky v oblasti umělé inteligence (AI) umožnily robotům lépe porozumět svému okolí a reagovat na příkazy.

Využití robotiky a umělé inteligence ve výrobě je obzvláště časté, protože umožnilo rychlejší a efektivnější výrobu na montážních linkách. Robotická automatizace se využívá také v lékařství, kde umožňuje provádět operace za asistence robotů, stejně jako fyzikální terapii a rehabilitaci.

Kromě toho jsou stále populárnější domácí roboti. Tato zařízení jsou vybavena pokročilou umělou inteligencí, například softwarem pro rozpoznávání jazyka, který jim umožňuje komunikovat se svými majiteli.

Moderní roboti se dnes používají v různých průmyslových odvětvích

Zařízení, jako je Alexa od Amazonu, Siri od Applu, Cortana od Microsoftu a Home od Googlu, jsou kromě poskytování zábavy, odpovídání na otázky a dalších funkcí stále více schopna ovládat domácí zařízení, jako jsou světla a reproduktory.

Celkově jsou pokroky v moderní robotice neuvěřitelné a ukazují sílu technologií. Je možné, že se jen škrábeme na povrch toho, co roboti dokážou, protože technologie umělé inteligence se stále zdokonalují a naši roboti jsou stále nezávislejší a soběstačnější. Možnosti jsou skutečně neomezené.

Umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) je jednou z nejzajímavějších a nejrychleji se rozvíjejících oblastí informatiky. Zahrnuje širokou škálu technologického vývoje, od strojového učení přes robotiku a počítačové vidění až po zpracování přirozeného jazyka a návrh ontologií.

Ve své podstatě je cílem umělé inteligence napodobit lidskou inteligenci nebo jí lépe porozumět a komunikovat s námi. AI se snaží automatizovat mnoho různých procesů a úloh, od rozpoznávání obličejů po rozpoznávání objektů a od zpracování přirozeného jazyka po automatizované rozhodování.

Vývoj umělé inteligence lze vysledovat již v 50. letech 20. století. Tehdy se vědci začali zabývat myšlenkou vytvoření počítačového programu, který by byl schopen myslet a chovat se podobně jako lidé. Tyto první pokusy o simulaci lidského myšlení vedly k vývoji různých algoritmů a technik, které se používají dodnes.

Jedním z nejpopulárnějších přístupů ve výzkumu umělé inteligence je strojové učení (Machine Learning, ML). Strojové učení je forma umělé inteligence, která umožňuje počítačovému programu učit se ze svého prostředí a dat, která zpracovává. Algoritmy ML jsou schopny rozpoznávat vzory a trendy a podle nich se přizpůsobovat.

S využitím technik ML jsou systémy AI schopny provádět takové činnosti, jako je rozpoznávání obličejů, klasifikace dokumentů a dokonce i generování obrázků nebo hudby.

Další klíčovou oblastí výzkumu AI je robotika. Robotika se zabývá studiem robotů a jejich chování. Pomocí algoritmů AI se robotická zařízení dokáží pohybovat v prostředí a manipulovat s objekty. Roboti jsou také schopni rozpoznávat obličeje, řeč a zpracovávat přirozený jazyk.

Umělá inteligence v posledních letech dosáhla významného pokroku, ale stále je co zlepšovat. Umělá inteligence se využívá v různých odvětvích, od zdravotnictví po finančnictví a maloobchod. Očekává se, že s tím, jak se AI stává chytřejší a efektivnější, způsobí revoluci ve způsobu práce a života, což povede k větší automatizaci a snížení lidské práce.

Lidé jsou drazí

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou jedna z největších položek firemních nákladů. Často ta největší. Úspory hledají některé firmy tam, kde by jste je nečekali.

Právní firma Mindcrest z Chicaga například zjistila, že se jí na některou agendu vyplatí najmout si kvalifikované zaměstnance v Indii a zaplatit jim 20-70 dolarů za hodinu, než stejnou práci a odvedenou ve stejné kvalitě zadat začínajícím právníkům v USA, kterým by ovšem musela zaplatit až 200 dolarů na hodinu.

Úspora značná. Kvalita stejná. Moderní technologie, například e-mail, již dnes vše umožňují.

Banky vědí

Banka je finanční instituce, která poskytuje bankovní a další finanční služby zákazníkům. Banky poskytují řadu finančních služeb včetně přijímání vkladů, poskytování úvěrů, poskytování úvěrů a platebních a investičních služeb. Banky mohou poskytovat také řadu dalších služeb včetně elektronických plateb, elektronických převodů peněz, směnárenství a dalších služeb souvisejících s bankovnictvím.

Mají pro ekonomiku zásadní význam, protože usnadňují obchod a poskytují přístup k investičnímu kapitálu. Banky také pomáhají jednotlivcům spravovat jejich finance formou spořicích účtů, běžných účtů a dalších typů účtů. Klienti mohou ke správě svých účtů, provádění plateb a převodů finančních prostředků využívat také internetové bankovnictví.

Banky poskytují řadu služeb také vládám a podnikům. Mohou zprostředkovávat úvěry, vydávat dluhopisy a zpracovávat platby. Banky také poskytují finanční poradenství podnikům a mohou jim pomoci při nákupu a financování majetku. Banky také vydávají cenné papíry, jako jsou akcie a dluhopisy.

Banky uspoří velké částky díky tomu, že zavádějí internetové bankovnictví. Potřeba zaměstnanců u přepážek značně klesla.

Outsourcing dovedený k dokonalosti

Celkem překvapující kroky podniká vydavatel internetového magazínu Pasadena Now. Lokální zprávy z tohoto kalifornského města píší již několik let lidé sídlící v Indii. Pochopitelně za zlomek amerického novinářského platu. A překvapivě to funguje.

Díky internetu mají totiž všechny dostupné informace k jejich práci. Outsourcing dovedený k dokonalosti. Zakladatel s tím má takový úspěch, že dokonce založil společnost, která takovouto službu poskytuje jiným lokálním médiím.

Lékaři pozor

O práci se mohou v dnešní době obávat dokonce i lékaři. Společnosti, jako například Siemens, vyvíjejí roboty a počítačové programy, které již nyní dokáží úspěšně nahradit v konkrétních situacích specializované lékaře. Dokonce jsou jejich výsledky často lepší. Například tam, kde je třeba udělat precizní úkon mnohonásobněkrát.

To je třeba situace při prohledávání laboratorních preparátů. Stroj zde může být mnohonásobně rychlejší i přesnější. Jakmile se ceny těchto přístrojů a robotů dostanou na akceptovatelné úrovně, řada lékařů a to i specialistů může o práci přijít.

DustBot

V italské Pise vyvinuli před třemi lety robota na kolečkách, který jezdí městem a odváží odpadky. Jmenuje se DustBot, pohybuje se samostatně a řídí se družicovou navigací GPS a digitální mapou. Překážkám se vyhne. Ostatně v době, kdy si lidé do domácností běžně kupují robotické vysavače, to snad není ani tak nic překvapujícího.   

Kdo vyhraje robotickou revoluci?

Odborníci tvrdí, že zasaženi „robotickou revolucí“ budou zejména středně kvalifikovaní pracovníci. Nenahraditelnost by si i nadále měli udržet manažeři, vysoce kvalifikovaní pracovníci či kreativci. Mělo by se změnit i finanční ohodnocení vysoce kvalifikovaných pracovníků. Ostatně něco podobného se již dnes děje v USA a nejen tam.

„Do horních deseti procent amerických domácností směřuje 50% veškerých příjmů. Před čtyřmi desetiletími se v nich soustřeďovalo jen 35% příjmů.“

studie Chytré stroje a dlouhodobé strádání

Profit 

Pro lidi, kteří neumí něco speciálního a nejsou nenahraditelní stroji či roboty, mohou do budoucna nastat krušné časy. Pokud patříte mezi ně, možná je nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, jak z toho ven či jak se vhodně přizpůsobit. Jednou z možností je do robotů investovat a mít na nich podíl. Možná se do budoucna vyplatí vlastnit specializovanou skupinu robotů a vyrábět na zakázku.

Jednoduše, když už lidi roboti v mnohém nahradí, bylo by dobré je vlastnit či spoluvlastnit. Stejně jako dnes lidé spoluvlastní jiné byznysy formou podílu ve firmě resp. formou vlastnictví akcií. Je také možné, že do toho přímo zasáhnou státy a každý člověk bude mít podíl na vlastnictví technologických firem. I když na stát by člověk, jako vždy, spoléhat neměl.  

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang