Krátké pozice

kratke-pozice

V předešlé části byl rozebírán případ, kdy obchodník očekává zisk z rostoucí ceny podkladového aktiva. Jelikož se trhy pohybují oběma směry, lze předpokládat také opačnou situaci – obchodník očekává, že cena daného aktiva klesne.

Uvažat se dá o případu, kdy obchodník očekává, že se v budoucnu cena amerického dolaru vyjádřená v japonských jenech sníží, a on by toho chtěl využít. Proto začne uvažovat o krátké pozici – to znamená prodej daného aktiva za aktuální tržní cenu a jeho odkoupení zpět za nižší cenu v budoucnu (jak předpokládá).

Běžnou chybou je spojovat termín „krátká pozice“ s časovým horizontem transakce. Tento termín může být zavádějící, je tedy důležité si pamatovat, že výraz „krátká pozice“ se týká směru obchodu – nejdříve prodej aktiva a následné dosažení zisku, když cena podkladového aktiva klesá (dokoupím zpět za levnější cenu a pozici uzavřu), a utrpění ztráty v případě opačného vývoje.

Představa prodeje aktiva, které ve skutečnosti investor nevlastní, se může zpočátku zdát trochu podivná, ale jde jen o opačnou transakci ve vztahu k otevření dlouhé pozice. Kdykoli investor na trhu s CFD zaujímá dlouhou pozici, vždy někdo jiný na druhé straně transakce otevírá opačnou, tedy krátkou pozici.

Jelikož transakce není spojena s žádnou fyzickou dodávkou, jde jen o rozdíl mezi počáteční a konečnou cenou každého obchodu. Vše lze pochopit snadněji při pohledu na čísla v následujícím příkladu:

Příklad A

Investor očekává, že v nadcházejících hodinách klesne cena zlata – a to z jakéhokoli důvodu. Prodá 1 kontrakt na ZLATO podle tabulky Přehled finančních nástrojů, přičemž jeden kontrakt na ZLATO má nominální hodnotu 100 uncí. Aktuální cena činí 1100 USD.

Téhož dne cena klesne na 1080 USD. Investor při této ceně uzavře pozici. Finanční výsledek?

Finanční výsledek = (1100 – 1080) * 100 = 20 * 100 = 2000 USD

Za předpokladu, že účet je veden v CZK a kurz USD/CZK je 20, výsledek se rovná 40 000 CZK. 

Co se stane v opačné situaci, když se cena nechová podle očekávání?

Příklad B

Investor prodal 1 kontrakt na ZLATO, 100 uncí za cenu 1100 USD. Cena se však zvýšila na 1120 USD. Investor se rozhodl pozici uzavřít. Finanční výsledek?

Finanční výsledek = (1100 – 1120) * 100 = -20 * 100 = – 2000 USD

Za předpokladu, že kurz USD/CZK je 20, výsledek se rovná – 40 000 CZK

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang