Míra nezaměstnanosti – USA

mira-nezamestnanosti-usa-2

Údaje o nezaměstnanosti jsou dobrým indikátorem hospodářské situace Spojených států. Zlepšení hospodářské situace se projeví jako pokles míry nezaměstnanosti. Společnosti budou ochotnější přijímat nové zaměstnance, když budou očekávat růst poptávky po zboží a službách, které nabízejí. Zlepšení hospodářské situace přiláká cizí kapitál a posílí měnu.

Zpráva o nezaměstnanosti je jednou z částí podrobnější zprávy, která se nazývá Aktuální přehled o obyvatelstvu (CPS), který zpracovává Statistický úřad pro Úřad pracovní statistiky.

Tato zpráva obsahuje údaje o míře zaměstnanosti a nezaměstnosti, mzdě, pracovní době aj. Změny, které jsou účinné od ledna 2011, umožňují respondentům nahlásit delší dobu nezaměstnanosti až do 5 let (dříve do 2 let). Tato změna souvisí s dopady ekonomické krize, kterou lze v USA pozorovat od roku 2007.

Míra nezaměstnanosti je dobrým ukazatelem „aktuální“ ekonomické situace ve Spojených státech, jelikož společnosti zvyšují počty zaměstnanců při zlepšování ekonomické situace (např. kvůli vyšší poptávce po jejich výrobcích nebo službách), v případě zhoršení ekonomické situace je ale snižují.

Dopad tohoto ukazatele na trhy je velice významný, jelikož obchodníci budou investovat do kapitálových trhů v dobách, kdy společnosti expandují, díky čemuž měna posiluje.

Pokud lze ve Spojených státech naopak sledovat pokles ekonomické aktivity, investoři budou mít tendenci stahovat své peníze z akciových trhů a z trhu s americkým dolarem, což může vést k znehodnocení americké měny.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang