Franšíza – otázky, které by si měl položit každý budoucí franšízant

Tak, jak se naše ekonomika stává pomalu, ale jistě více či méně standardní tržní ekonomikou, nabývá franšízing stále většího významu. Dávno jsou pryč doby, kdy šlo zahájit téměř jakékoli podnikání a bezmála s jistotou uspět.

Časy, kdy po pádu komunistického režimu jezdili novopečení podnikatelé do Západního Německa nakupovat počítače za 20 tisíc Korun československých a obratem je doma prodali za 80 tisíc, jsou v nenávratnu.

Konkurence se neustále přitvrzuje a v mnoha oborech už zdaleka není možné vydělat tolik peněz jako dřív. Zkusit podnikání pod silnou značkou, poskytnutou franšízorem, a využívat jeho zkušeností a know how, může být jednou z cest, jak podnikat, uspět na trhu a vyhnout se krachu.

Asi pro nikoho nebude novinkou, že zemí franšízingu zaslíbenou jsou USA. Mezinárodní franšízová asociace (International Franchise Association) uvádí, že ve Spojených státech amerických v současné době existuje více než 760 tisíc franšízovaných podniků se souhrnným obratem 1 530 miliard dolarů. To představuje téměř desetinu hrubého domácího produktu země!

Franšízing ale není pro každého. Stejně tak není zdaleka každá franšíza postavena férově. Předtím, než se tedy vydáte na cestu podnikatele, který zakoupil franšízovou licenci (či než si koupíte vlastní práci, jak říkají škarohlídové), je třeba si položit přinejmenším několik otázek.

První otázka pro budoucího franšízanta zní prostě: Je franšízing pro mě?

Zastavte se a zamyslete se.

  • Jsem ochoten přijmout systém někoho jiného, aniž bych se snažil ho „vylepšovat“ nebo aspoň dělat „po svém“?
  • Jsem schopen se podřídit vedení někoho jiného a přijímat jeho rady?
  • Jsem ochoten provozovat podnik, který bude součástí sítě franšízovaných podniků?
  • A co když nastane situace, že síť půjde cestou, která pro mne není „to pravé ořechové“? Jsem ochoten se takovému směřování podřídit?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli poctivě a všechny odpovědi byly kladné, pak se možná můžete začít poohlížet po tom, co nabízí trh franšízových licencí. Pokud ale máte opravdového podnikatelského ducha, pokud chcete dělat věci po svém a nedokážete odolat pokušení tu a tam něco pozměnit a vylepšit nebo pokud věříte, že máte lepší tajný recept na úspěch, pak asi není franšízing pro vás.

Důležité také je, aby i vaše rodina byla srozuměná s tím, že budete franšízant. Začátky podnikání bývají krušné a musíte počítat, že zejména na začátku strávíte prací dlouhé hodiny a riziko, že vše nepůjde zrovna podle plánu, je vysoké. Ani krach není nikdy vyloučen. Proto potřebujete podporu rodiny.

Pozn.: Češtináři prosazují tvary odvozené od francouzské výslovnosti – franšíza, franšízing apod. Při vší úctě k Francii, kterou mám rád, i češtinářským „grammar-nazis“, používat je možné i tvary s č – inspirované anglickou výslovností, protože v angloamerickém prostředí je frančíza také doma, podobně jako ve frankofonním světě.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang