Franšíza – otázky, které by si měl položit každý budoucí franšízant

Franšízing se stal silným obchodním modelem, který podnikatelům nabízí příležitost dosáhnout pozoruhodného úspěchu v různých odvětvích. Díky osvědčeným výsledkům při vytváření úspěšných podniků a poskytování řešení na klíč se franchising stal atraktivní možností pro ty, kteří chtějí začít podnikat.

Tak, jak se ekonomika stává pomalu, ale jistě více či méně standardní tržní ekonomikou, nabývá franšízing stále většího významu. Dávno jsou pryč doby, kdy šlo zahájit téměř jakékoli podnikání a bezmála s jistotou uspět.

Časy, kdy po pádu komunistického režimu jezdili novopečení podnikatelé do Západního Německa nakupovat počítače za 20 000 Kčs a obratem je doma prodali za 80 tisíc, jsou v nenávratnu.

Konkurence se neustále přitvrzuje a v mnoha oborech už zdaleka není možné vydělat tolik peněz jako dřív. Zkusit podnikání pod silnou značkou, poskytnutou franšízorem, a využívat jeho zkušeností a know how, může být jednou z cest, jak podnikat, uspět na trhu a vyhnout se krachu.

Asi pro nikoho nebude novinkou, že zemí franšízingu zaslíbenou jsou USA. Mezinárodní franšízová asociace (International Franchise Association) uvádí, že ve Spojených státech amerických v současné době existuje více než 760 tisíc franšízovaných podniků se souhrnným obratem 1 530 miliard dolarů. To představuje téměř desetinu hrubého domácího produktu země!

Franšízing ale není pro každého. Stejně tak není zdaleka každá franšíza postavena férově. Předtím, než se tedy vydáte na cestu podnikatele, který zakoupil franšízovou licenci (či než si koupíte vlastní práci, jak říkají škarohlídové), je třeba si položit přinejmenším několik otázek.

První otázka pro budoucího franšízanta zní prostě: Je franšízing pro mě?

Zastavte se a zamyslete se nad těmito otázkami:

  • Jsem ochoten přijmout systém někoho jiného, aniž bych se snažil ho „vylepšovat“ nebo aspoň dělat „po svém“?
  • Jsem schopen se podřídit vedení někoho jiného a přijímat jeho rady?
  • Jsem ochoten provozovat podnik, který bude součástí sítě franšízovaných podniků?
  • A co když nastane situace, že síť půjde cestou, která pro mne není „to pravé ořechové“? Jsem ochoten se takovému směřování podřídit?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli poctivě a všechny odpovědi byly kladné, pak se možná můžete začít poohlížet po tom, co nabízí trh franšízových licencí. Pokud ale máte opravdového podnikatelského ducha, pokud chcete dělat věci po svém a nedokážete odolat pokušení tu a tam něco pozměnit a vylepšit nebo pokud věříte, že máte lepší tajný recept na úspěch, pak není franšízing pro vás.

Důležité také je, aby i vaše rodina byla srozuměná s tím, že budete franšízant. Začátky podnikání bývají krušné a musíte počítat, že zejména na začátku strávíte prací dlouhé hodiny a riziko, že vše nepůjde zrovna podle plánu, je vysoké. Ani krach není nikdy vyloučen. Proto potřebujete podporu rodiny.

Franšíza

Franšízing se v dnešní době stal oblíbeným podnikatelským modelem, který nabízí jednotlivcům možnost vlastnit a provozovat vlastní podnik s podporou a vedením zavedené značky. Tento oboustranně výhodný vztah mezi poskytovatelem a příjemcem franšízy se osvědčil jako úspěšný recept na rozšíření a růst podnikání. Díky mnoha výhodám a potenciálu úspěchu se franšízing stal pro začínající podnikatele vhodnou volbou.

Jednou z hlavních výhod franchisingu je nižší riziko spojené se zahájením podnikání. Franšízanti těží ze zavedené značky a pověsti poskytovatele franšízy, což výrazně snižuje nejistotu a finanční rizika obvykle spojená se zahájením nového podnikání.

Poskytovatel franšízy navíc poskytuje komplexní školení a průběžnou podporu, čímž franšízanty vybaví potřebnými nástroji a znalostmi k úspěšnému podnikání. Tato podpůrná síť výrazně zvyšuje šance franšízantů na úspěch, protože mohou využít odborných znalostí a zkušeností poskytovatele franšízy.

Kromě toho franšízy často využívají úspor z rozsahu. Vstupem do franšízové sítě získávají podnikatelé přístup k velké nákupní síle, sdíleným marketingovým výdajům a zefektivněným provozním procesům. To vede k úsporám nákladů a provozní efektivitě, což franšízantům umožňuje nabízet konkurenceschopné ceny a poskytovat zákazníkům stálou kvalitu. Společná síla franšízové sítě přispívá k vyšší pravděpodobnosti úspěchu a ziskovosti.

Výhody franšízingu

Franchising nabízí podnikatelům také výhodu osvědčeného obchodního modelu. Poskytovatel franšízy již vyvinul a zdokonalil koncept podnikání, doladil provozní postupy, marketingové strategie a protokoly zákaznického servisu.

Franšízanti mohou využít tento zavedený rámec a těžit z výzkumného a vývojového úsilí franšízora. To výrazně zkracuje čas a úsilí potřebné k zahájení úspěšného podnikání a umožňuje franšízantům začít podnikat a soustředit se na rozvoj svých aktivit.

Franšízový model navíc poskytuje přístup k průběžné podpoře a zdrojům. Franšízantům se dostává poradenství v různých aspektech, včetně výběru místa, vyjednávání o pronájmu, školení zaměstnanců, marketingových kampaní a průběžného informování o trendech v oboru.

Tato úroveň podpory umožňuje franšízantům zvládat výzvy, využívat příležitosti a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu. Odborné znalosti a zdroje poskytovatele franšízy fungují jako záchranná síť a zajišťují, že franšízanti mají k dispozici nástroje, které potřebují k tomu, aby se jim v jejich podnikatelských záměrech dařilo.

Kromě toho franšízy nabízejí pocit sounáležitosti s větší komunitou. Franšízové sítě často pořádají kongresy, školicí programy a akce pro navazování kontaktů, které franšízantům poskytují příležitost učit se od odborníků v oboru, navazovat kontakty s ostatními franšízanty a sdílet osvědčené postupy. Toto prostředí spolupráce posiluje pocit kamarádství a podporuje neustálé učení a růst.

Nevýhody franšízingu

Je však důležité poznamenat, že franšízing není bez problémů. Franšízanti jsou obvykle povinni platit průběžné licenční poplatky a dodržovat přísná provozní pravidla stanovená poskytovatelem franšízy. To může omezovat některé aspekty podnikatelské svobody a vyžadovat dodržování zavedených systémů a postupů. Franšízanti si také musí před přijetím závazku pečlivě prostudovat franšízovou smlouvu, provést due diligence a zajistit soulad s hodnotami a cíli poskytovatele franšízy.

Závěrem lze říci, že franšízing je pro začínající podnikatele zajímavou příležitostí, jak začít podnikat s podporou zavedené značky a podpůrné sítě. Výhody nižšího rizika, úspor z rozsahu, osvědčeného obchodního modelu, trvalé podpory a smyslu pro komunitu činí franšízing lákavou volbou.

Pečlivým výběrem správné franšízy a důsledným dodržováním pokynů poskytovatele franšízy se mohou podnikatelé vydat na uspokojivou podnikatelskou cestu, využívat výhod podnikání a zároveň minimalizovat rizika.

Franšízing se v dnešní době stal oblíbeným podnikatelským modelem.

Závěrem

Jednou z největších výhod franšízingu je svoboda, kterou podnikatelům a investorům nabízí. Díky franchisingu se podnikatelé a investoři nemusí starat o vymýšlení a výrobu produktu nebo dokonce o vymýšlení podnikatelského konceptu od nuly. 

Místo toho si mohou vzít franšízu a napojit se na již vyzkoušený, úspěšný obchodní model mateřské společnosti franšízy. To nejenže snižuje velkou míru stresu, ale umožňuje podnikatelům a investorům soustředit se na rozvoj podniku namísto vymýšlení nového typu podnikání. 

Kromě toho, že franšíza nabízí již existující obchodní modely, znamená zpravidla i podporu ze strany franšízora. Mnoho franšízorů nabízí školení a průběžnou provozní podporu, aby zajistili bezproblémový chod prodejen a franšízantů. 

Podnikatelé a investoři tak mohou těžit z týmové práce a mít se o koho opřít, když se při provozování podniku vyskytnou zádrhele.

Franšízoři také často nabízejí pomoc v oblasti marketingu, reklamy a propagace. Mohou podnikatelům a investorům pomoci nastavit úspěšnou marketingovou kampaň, která je přizpůsobena konkrétní franšíze a místnímu trhu. 

Zároveň franšízoři často těží z celostátních marketingových kampaní, do kterých se zapojují oni i jejich franšízanti. To znamená, že franšízy těží jak z lokální, tak z celostátní prezentace svých výrobků a služeb, což podnikům dává větší možnost úspěchu.

V neposlední řadě franchising umožňuje podnikatelům a investorům vlastnit něco, co již má jméno a pověst. To je obrovská výhoda, protože to často znamená, že podnik má určitou znalost zákaznické základny, což usnadňuje získávání zákazníků a vyniknutí na přeplněném trhu. 

Známost značky také pomáhá podnikatelům a investorům využít toho, že mnoho zákazníků již o výrobku nebo službě poskytovatele franšízy ví, takže propagace a reklama mohou být zacíleny efektivněji.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang