Podnikání a podnikatelské příležitosti – příklady, zkušenosti

Podnikatelé velmi často řeší nějaké konkrétní problémy lidí. Pokud se jim podaří daný problém dobře vyřešit, mají vyhráno a lidé jsou ochotni jim za takové užitečné řešení také dobře zaplatit. Nejlepší řešitelé dostávají zpravidla nejlépe zaplaceno.

Takové firmě Apple se například velmi dobře podařilo uspokojit potřebu lidí po krásném zařízení, které umí v dobré kvalitě hned několik věcí najednou, tedy telefonovat, surfovat, přehrávat hudbu i fotografovat.

A za tak šikovné a krásné řešení jsou lidé ochotni velmi dobře zaplatit. Marže u iPhonu je pozoruhodně vysoká.

Pojem podnikání

Podnikání je proces zakládání a provozování podniku, který je obvykle dlouhodobě zaměřen a zahrnuje značné riziko. Zahrnuje činnosti, jako je vytvoření nového podniku, uvedení výrobku nebo služby na trh, vytvoření týmu a hledání zákazníků.

Podnikatelé jsou jedinci, kteří vyhledávají nové příležitosti a podstupují riziko, aby vytvořili změnu. Vidí potenciál a jsou ochotni vynaložit úsilí a prostředky, aby se věci staly skutečností. Ačkoli neexistuje jednotná definice tohoto pojmu, podnikání zahrnuje inovace, riskování a vedení.

Co je to podnikatelská příležitost

Podnikatelská příležitost je šance pro lidi, aby využili své nadšení, schopnosti a znalosti k tomu, aby vytvořili úspěšný podnik. Je to obchodní nápad, který může znamenat zisk pro jeho zakladatele.

Podnikatelská příležitost je odlišná od jiných obchodních modelů, jako je například franchising, protože její zakladatelé si vytváří vlastní obchodní modely a vyvíjejí vlastní obchodní nástroje.

 • Podnikatelská příležitost je obchodní příležitost, kterou může využít jakákoliv organizace či jednotlivec k zisku.
 • Tato příležitost může být buď přímá nebo nepřímá a může být vyvolána různými faktory, jako je místní ekonomika, nové technologie nebo nové trendy.
 • Podnikatelské příležitosti mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé a mohou zahrnovat založení nového podniku, expanzi stávajícího podniku, investování do jiného podniku nebo obchodování.
 • Nalezení podnikatelské příležitosti může trvat dlouho a vyžaduje mnohé úsilí. Je nutné důkladně zvážit všechna rizika a výhody, aby se zjistilo, zda je příležitost skutečně výhodná.
 • K úspěšnému využívání podnikatelských příležitostí je také nutné získat potřebné znalosti a zkušenosti.

Vyhlídky podnikatelské příležitosti se liší od podniku k podniku. Někteří podnikatelé mohou vytvářet nové produkty nebo služby, zatímco jiní mohou využívat existující výrobky nebo služby a získávat z nich zisk. Podnikatelé mohou také využívat své schopnosti pro vývoj vlastního softwaru, webových stránek a dalších obchodních nástrojů.

Lidé, kteří se rozhodnou využít podnikatelskou příležitost, musí být schopni vyřešit různé obchodní problémy. Musí také mít schopnost analyzovat trh a vyvinout nové obchodní modely. Musí být také schopni vyvinout marketingové strategie, aby svůj podnik úspěšně zviditelnili.

Podnikatelé, kteří se rozhodnou využít podnikatelskou příležitost, musí být schopni pracovat tvrdě a být odhodlaní uspět. Musí být také schopni vyvinout silný obchodní plán, který bude řídit jejich podnikání.

V dnešní době existuje mnoho různých podnikatelských příležitostí, které mohou lidé využít. Existují však i rizika, která s těmito možnostmi souvisí, a proto je důležité, aby byli lidé připraveni na možné obchodní výzvy, které mohou nastat.

Když si lidé vybírají podnikatelskou příležitost, musí pochopit, že je to možnost, aby vytvořili něco výjimečného a prospěšného. Pokud se rozhodnou využít podnikatelskou příležitost, musí být schopni vyvinout strategii, která jim pomůže uspět.

Když člověk začíná podnikat, měl by si vytvořit strategii

Jak využít podnikatelskou příležitost

Podnikatelská příležitost je to, co všichni podnikatelé hledají. Je to jedinečná šance na vytvoření úspěšného podniku a vydělávání peněz. Aby lidé mohli úspěšně využívat podnikatelské příležitosti, je třeba si předem uvědomit několik faktorů a držet se několika kroků.

 • Zjistit, kde je tržní mezera. Určit, co je v oblasti trhu nedostatkové a na co je poptávka.
 • Zjistit, jaké má člověk finanční zdroje. Určit, jaké finanční prostředky má člověk k dispozici pro využití podnikatelské příležitosti.
 • Určit, jaká je konkurence. Posoudit konkurenci a zjistit, jaké jsou jejich silné a slabé stránky.
 • Potenciální zákazníci. Zjistit, kdo jsou potenciální zákazníci a jakým způsobem je nejlépe oslovit.
 • Vytvořit podnikatelský plán. Zpracovat podrobný plán, který bude zahrnovat finanční analýzu, cíle a cílové trhy.
 • Získat finanční prostředky. Pokud je to možné, získat finanční prostředky od investorů nebo banky.
 • Získat odbornou pomoc. Získat odbornou pomoc od právníků, daňových poradců nebo finančních poradců.
 • Nastavit si systémy a procesy. Nastavit si systémy a procesy, které umožní efektivně využívat podnikatelskou příležitost.
 • Oslovit potenciální zákazníky. Oslovit potenciální zákazníky prostřednictvím marketingu, reklamy nebo online marketingových nástrojů.
 • Analyzovat výsledky. Analyzovat výsledky a vyhodnotit, zda podnikatelská příležitost byla úspěšná.

Podnikatelské příležitosti jsou pro mnoho lidí velmi zajímavou možností, jak zlepšit svou finanční situaci a naplnit své podnikatelské ambice. Zároveň je ale důležité si uvědomit, že podnikání s sebou nese určitá rizika a že úspěch není zaručen.

Podnikatelská příležitost může být i v již existujícím produktu

Využití podnikatelských příležitostí – úspěšné příklady

Další oblastí, kde je potřeba skutečně mnoho řešení, jsou energetika a telekomunikace v Africe. Do značné míry ráj pro inovátory a řešitele problémů 21. století.

Problém č. 1 – elektrická energie

Například v takové Keni, která má 45 milionů obyvatel, je na elektrickou síť připojeno pouze 15 procent obyvatel. Ostatní Keňané jsou bez elektřiny a nebo, v lepším případě, mají na dvorku naftový generátor a vedou jim do domu kabely.

Jak báječné podmínky jsou v této zemi například pro fotovoltaiku je nasnadě. Vždyť v této zemi dokáže metr čtvereční fotovoltaiky vyrobit denně až šestkrát více elektřiny než je možné v našich tuzemských podmínkách. Slunce zde svítí prakticky nepřetržitě.

A zde se objevují první africké problémy. Pokud chce africká domácnost ze slunce napájet třeba ledničku nebo televizor, musí investovat do solárních panelů. To není žádná levná záležitost a naprostá většina Afričanů na to nemá peníze.

Tohle řešení začíná na stovce amerických dolarů. A když už si to může někdo dovolit, případně takovou soustavu dostane v rámci nějaké rozvojové pomoci, fotovoltaické soustavy bývají poruchové a pokud se rozbijí, nikdo je neopraví a končí v příkopě za vesnicí.

Tenhle problém se velmi dobře daří řešit německé společnosti Mobisol. Ta přišla s řešením, které si řada Afričanů může dovolit a ještě k tomu neřeší problém pouze krátkodobě. Firma nabízí Afričanům fotovoltaické panely na leasing a ještě k tomu zajišťuje potřebný servis. Subsaharská Afrika utratí ročně za naftu, petrolej a svíčky 10,5 miliardy dolarů.

Řešení Mobisolu vypadá tak, že měsíční nájem fotovoltaické soustavy vyjde rodinu na 60 a více amerických centů. Řešení o výkonu 200 wattů doplněné o akumulátory vyjde na 1,5 dolaru měsíčně. Nabídka Mobisolu je tak zajímavá, že nabízí tři roky záruku na akumulátor a dvacet let na solární panely. 

Téměř každá rodina v Keni, Tanzanii nebo Ghaně, kde působíme, beztak za energii utrácí, i když není připojena na síť. Provoz naftového generátoru přijde v přepočtu až na půl dolaru denně. A to není málo. 

Zakladatel Mobisolu Thomas Gottschalk

Problém č. 2 – chci dobít mobil

S problémem číslo jedna bezprostředně souvisí i druhý problém a tím je dobíjení mobilních telefonů. Ve východní Africe je mobil již běžná záležitost. Jak jej ale dobít? Z dobíjení mobilů se stává v Africe samostatný obor. Běžná cena za dobití jednoho přístroje je 30 amerických centů.

Běžně dostupnou službou je například dobíjení v kombinaci s rozvozem dobitých mobilů a to i na vzdálenosti několik desítek kilometrů. Pro Čecha něco nepředstavitelného. Objevují se dokonce i verze zařízení pro podnikatele-dobíječe, které mají deset zásuvek. Velmi oblíbená je v Africe například solární dobíjecí stanice Mobi od britské firmy Azuri.

Problém č. 3 – chci zaplatit mobilem

Jak zaplatit, když člověk nemá aktivní bankovní účet? V Keni či Tanzanii je možné již nyní využívat mobilní telefon jako elektronickou peněženku. Díky službám jako je například M-Pesa je možné platit účty přes SMS. Dokonce k tomu není potřeba ani smartphon. Tohle řešení africké ekonomice zatraceně prospívá.

Afrika – jedna velká podnikatelská příležitost

Afrika nabízí mnoho podnikatelských příležitostí a některé problémy, které musí Afričané řešit, by lidi v Evropě ani ve snu nenapadly.

Na podnikání je úžasné, že člověk může vymýšlet nová řešení nových i starých problémů a pokud se mu něco takového zdárně podaří, dostane ještě od spokojených zákazníků velmi dobře zaplaceno. Může být zajímavější povolání, než povolání podnikatele, které umožňuje doslova měnit svět a ještě člověka dobře uživí?   

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang