V čem a jak začít podnikat – nápady, předmět podnikání

Není vůbec neobvyklé, že se člověk rozhodne, že již nechce docházet den co den do stejného zaměstnání. Už ho nebaví pořád ta samá práce a touží po změně. Tou změnou a novým nábojem v životě může být vlastní podnikání. Jak začít podnikat a v čem jsou výhody podnikání oproti zaměstnání?

Založení vlastního podnikání není v České republice složité. Stačí dodržet správný postup, vybrat si správně předmět podnikání a činnosti a je vhodné se také podívat na to, jak založit firmu.

Předmět podnikání

Pokud má člověk nápad, v čem začít podnikat, a dostatek finančních prostředků na rozjezd, může se do toho po hlavě pustit, anebo si nejdříve něco málo zjistit a nastudovat.

Podnikání může být snadné, ale i velmi náročné, složité a komplikované. Dobré nápady na podnikání můžou velmi pomoci k tomu, aby se člověk nedostal do problémů a nově založený podnik mu prosperoval.

Při zakládání vlastního podnikání je důležité vědět, jaký předmět podnikání zvolit. Tedy jedná se o obor, ve kterém bude podnikání/živnost provozována.

U zakládání živnosti je nutné povinně uvést předmět podnikání. Tato povinnost vzniká již při ohlašování živnosti na živnostenském úřadu.

Co je to tedy ten předmět podnikání? Dle zákona a § 45 se hovoří o předmětu podnikání a činnosti následovně: Fyzická osoba i právnická osoba v ohlášení uvede předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění.

Dále zákon zmiňuje, že ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat.

Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.

Jakmile tedy člověk splní všechny podmínky pro ohlášení svého podnikání, je zapsán do živnostenského rejstříku.

Druhy živností

U podnikání je velmi důležité již od začátku správně komunikovat s úřady. Důležité je nezapomenout, že na území České republiky je pro tuto komunikaci povinné od roku 2023 používat datovou schránku.

Datová schránka je velmi užitečná již při zakládání živnosti, dále také při změně či rozšíření oborů nebo při ukončení živnostenského oprávnění.

Druhy živností:

  • ohlašovací (volná, vázaná, řemeslná)
  • koncesované

U druhů živností je důležité vědět, že se dělí především na ohlašovací a koncesované. Mezi volnou ohlašovací živnost patří volná, kde stačí pouze splnění všeobecných podmínek a výběr oboru podnikání, u vázané je nutné doložit odbornost způsobilost. Například účetní je vázaná ohlašovací živnost, kde je nutné prokázat odbornou způsobilost.

Poslední ohlašovací živností je řemeslná. I zde se dokládá odborná způsobilost a patří sem například zedníci.

Získat koncesovanou živnost je o něco složitější než tu ohlašovací. Podnikání je umožněno až po přidělení koncese. Je to z toho důvodu, že úřady tímto regulují, kolik osob může danou živnost na určitém území provozovat.

Jak začít podnikat od nuly?

Pokud člověk potřebuje vědět, jak začít podnikat od nuly, je vhodné si nejdříve přečíst nějaké knihy o podnikání. V dnešní době existuje již celá řada odborných knih, které pomohou člověku zjistit, jak podnikat, v čem podnikat a jak rozjet podnikání při zaměstnání, případně jak podnikání a zaměstnání co nejlépe skloubit.

Dokonce většina podnikatelů své úspěšné podnikání rozjela doma tzv. z garáže při zaměstnání. Je to ideální řešení pro ty, kteří si nejsou jistí, zda se jim podaří vlastním podnikáním uživit.

Ze začátku má člověk příjem ze svého zaměstnání, a jakmile se mu v podnikání začne dařit, bude mít víc a víc peněz z podnikání. Zároveň bude potřebovat vkládat více času právě do vlastní živnosti, pak může pracovní úvazek v zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem buď zkrátit, anebo ze zaměstnání rovnou odejít.

V dnešní době je oblíbené online podnikání, které jde dělat téměř odkudkoliv. Spousta podnikatelů toho proto využívá k cestování. Mají již jistý svůj ověřený výdělek na internetu, nemusí docházet do zaměstnání a ani pobývat pouze na jednom místě. Mohou se vydat tam, kam chtějí.

V takovém případě se jedná o tzv. nomády. Jsou to většinou lidé, kteří se živí jako influenceři, marketingoví specialisté nebo například píšou články. Těmto lidem stačí pro jejich podnikání především kvalitní online připojení k internetu a notebook. V současné době se také rozšiřuje na trhu práce pozice virtuální asistentky.

Přesouvají se z jednoho místa na druhé, často mají například i obytnou dodávku nebo karavan a jsou schopni procestovat velký kus světa, a to vše především díky online podnikání, díky kterému se mohou pohybovat kdekoliv, přičemž si vydělají dostatek finančních prostředků pro svůj život.

Předpoklady úspěšných projektů

Určitě existuje celá řada podnikatelů, kterým se daří a jejich podnikání neustále roste. Pak je ovšem velké množství podnikatelů, kteří se sotva drží, případně už svou živnost museli ukončit, protože nebyla dostatečně výdělečná.

Existuje několik předpokladů, jak na úspěšné podnikání.

Nápadů na podnikání je celá řada, ovšem ne každý nápad stojí za to, aby byl realizován. Nápaditost a unikátnost jsou klíčovými faktory.

Unikátnost však nemusí být úplně nový koncept. Nemusí se nutně vytvářet převratné produkty ani e-shopy. Stačí, když budou v něčem o trošku lepší či jiné než konkurence. Může jít i o takovou „maličkost“ jakou je například dokonalý zákaznický servis.

Podnikatel by se také neměl bát převzít cizí nápady a přetavit je do něčeho vlastního, lepšího. Ovšem jednoduché kopírování konkurence bez přidané hodnoty se opravdu nevyplácí.

Je také několik možností, v čem podnikat bez kapitálu. Ne každý si může dovolit rozjet podnikání naplno v něčem, co vyžaduje vklad finančních prostředků.

Při podnikání není vůbec chybou najít si někoho, kdo s určitými úkony pomůže.
Při podnikání není vůbec chybou najít si někoho, kdo s určitými úkony pomůže.

Klíčové vlastnosti pro rozjezd fungujícího podnikání

Které jsou ty klíčové vlastnosti, jež stojí za úspěchem, či naopak neúspěchem v podnikání? Kromě dobrého nápadu je důležité odhodlání a několik zásadních aspektů, které lze do značné míry ovlivnit.

Než se člověk vrhne do vlastního podnikání, měl by mít i dostatek osobních zkušeností ze zaměstnání, kde nabere i dostatečné know-how, které mu v podnikání může velmi pomoci.

TIP: Fyzicky náročné zaměstnání již delší dobu nevyhovuje? Jak dát výpověď dohodou při nemoci?

Nemusí jít nutně o stejný obor, ale samozřejmě know-how z dané oblasti usnadní práci ještě o něco víc.

Další důležité faktory, které stojí za úspěchem, jsou:

  • motivace a píle
  • disciplína
  • dostatek času
  • finance
  • kontakty v oboru

Důležité jsou také znalosti legislativy a celkové situace na trhu. Vždy je lepší si připlatit za právní radu, než porušovat zákon – na to již spousta podnikatelů doplatila.

Bez podnikatelského plánu to nepůjde

Jednou z nejdůležitějších věcí před vstupem do světa podnikání je solidní podnikatelský plán. V tom je potřeba definovat strategii, hlavní činnosti společnosti a samozřejmě v něm začínající podnikatel nesmí opomenout ani finanční stránku.

Většina nových firem do pár let krachuje. Na vině jsou především zkreslené představy o trhu i o financích.

Začínající podnikatelé často zapomínají na důležitost práce s cashflow. Častým problémem je i druhotná platební neschopnost, do které se podnikatelé dostanou, když jim odběratelé včas neproplácejí faktury.

Podnikání z domu

Především maminky na rodičovské dovolené často mívají pocit, že se chtějí rozvíjet. Jejich primární náplní práce je sice péče o děti a domácnost, ovšem pokud na to mají čas a chuť, často hledají nápady na podnikání pro ženy.

Při rodičovské dovolené si tak snadno mohou rozjet vlastní podnikání, které je ještě před ukončením rodičovské dovolené může plně uživit, a nemusí váhat, zda se chtějí vrátit do původního zaměstnání, případně si hledat jinou práci.

Často tak začnou podnikat v něčem, co je jim hodně blízké a tedy souvisí s dětmi. Některé ženy na rodičovské dovolené začnou šít vlastní kvalitní oblečení pro děti, jiné napíšou dětskou kuchařku. Pak je tu samozřejmě celá řada možností, jak si vydělat z domu na rodičovské dovolené v něčem, co s dětmi vůbec nesouvisí. Nápadů na podnikání pro ženy je jednoduše spousta.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang