Co je předmět podnikání a činnosti

Při zakládání vlastního podnikání by měl být jasně vymyšlený předmět podnikání, tedy obor nebo činnost, kterou bude živnostník provozovat. Co tedy je předmět podnikání a činnosti? Kde musí být uveden? Co o něm říká zákon a jak si správně vybrat předmět podnikání?

Člověk, který se rozhodne založit vlastní firmu, živnost, má povinnost uvést při zakládání předmět svého podnikání. Těch existuje celá řada a souvisí s tím také rozhodnutí, jestli podnikat jako právnická, nebo fyzická osoba. Je tedy dobré vědět co je to právnická a fyzická osoba.

Začínající podnikatelé by měli vědět, kdo je plátce DPH. Také je dobré mít jasno v tom, jestli je lepší podnikat jako OSVČ nebo S.R.O. Při začátku podnikání je nutné se seznámit s předpisy a zákony o zaměstnávání, aby nedošlo k švarcsystému.

Co je švarsystém? Dá se říci, že je to je z pohledu pracovního práva nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou.

Předmět podnikání, předmět činnosti a zákon

Povinnost uvést předmět podnikání plyne při ohlašování živnosti živnostenskému úřadu. Té se věnuje živnostenský zákoník, který se zmiňuje o povinnosti uvést předmět podnikání u právnické i fyzické osoby.

§ 45 hovoří o předmětu podnikání a činnosti následovně: Fyzická osoba i právnická osoba v ohlášení uvede předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění.

Dále zákon zmiňuje, že ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat.

Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.

Jestliže ohlašovatel splní všechny zákonné podmínky, mezi které patří například uvedení osobních údajů, adresu sídla firmy, titulu a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno, je zapsán do živnostenského rejstříku a je mu zaslán výpis.

Pokud se podnikatel rozhodne požádat o vydání koncese, tedy oprávnění k provozu nějaké činnosti na určitém území, nejčastěji na území nějakého státu, musí podle § 50 uvést předmět podnikání v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.

Důležité je uvést předmět podnikání co nejvíc konkrétně.

Předmět podnikání vs. předmět činnosti

I když to zní podobně, předmět podnikání a činnosti není to samé. O předmětu podnikání hovoříme v případě, že živnost naplňuje podstatu podnikání – tedy je založena za účel generace zisku.

Naopak předmět činnosti se uvádí v případě, že člověk tuto činnost nevykonává soustavně za účelem vydělávání peněz. Jako příklad lze uvést pronájem nemovitostí, nebo obecně prospěšné činnosti v oblastech jako vzdělávání, sociální služby atd.

Volná živnost a předmět podnikání

Volná živnost je jedna z druhů živností, která se vyznačuje tím, že k ní není potřebná žádná zvláštní odborná způsobilost. Lze ji provozovat na základě ohlášení libovolnému živnostenskému úřadu.

Na základě volné živnosti se může pustit do podnikání každý kdo splní základní podmínky. Mezi ně patří trestní bezúhonnost a plná svéprávnost. Při zakládání se platí jednorázový poplatek ve výši 1 000 Kč.

Pro volnou živnost se rozhodují například fotografové, návrháři, umělečtí kováři, chovatelé zvířat a další. Volná živnost totiž zahrnuje celkem 80 předmětů podnikání.

Mezi další obory činností volné živnosti patří například:

 • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • výroba a zpracování skla
 • povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • výroba a opravy čalounických výrobků
 • výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • ubytovací služby
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Jak změnit předmět podnikání

Každý podnikatel se může v průběhu své živnosti rozhodnout pro změnu. Může to být změna jména firmy, kterou není nutné živnostenskému úřadu ohlašovat. Na druhou stranu třeba změna sídla společnosti musí být nahlášeny do 15 dnů prostřednictvím změnového listu na živnostenský úřad

Volná živnost nabízí 80 oborů činností.

V případě, že se podnikatel s volnou živností rozhodne, že se chce věnovat i dalšímu oboru činností, může bezplatně svůj obor činnosti rozšířit a tuto změnu nahlásit úřadům.

V případě řemeslných, vázaných a koncesovaných živností je ale postup o něco komplikovanější. Je totiž potřeba založit si novou živnost a zaplatit jednorázový poplatek. Také bude muset podle zákona splnit podmínky týkající se nového předmětu podnikání, jako je třeba odborná způsobilost.

V čem podnikat

Vybrat si, v čem bude člověk podnikat může být někdy těžké. Jedním z nejlepších způsobů, jak generovat stálý přísun nových nápadů, je přistupovat k nim z co nejvíce různých úhlů pohledu. Zde je několik tipů, jak přijít na to, v čem podnikat.

Inspirace od blízkých

Každý podnikatel by se měl při vymýšlení nových podnikatelských nápadů nejprve zaměřit na vlastní síť rodiny a přátel. Jsou to lidé, kteří ho znají nejlépe a kteří jeho nový podnik s největší pravděpodobností podpoří.

Když se člověk na nápady zeptá svých nejbližších, získá nejen skvělé návrhy, ale také představu o tom, jaký druh podnikání by se hodil pro jeho schopnosti.

Řešení každodenních problémů

Nejlepší podnikatelské nápady vycházejí z řešení problémů, se kterými se každý denně potýká. Pokud člověka v životě něco frustruje, je pravděpodobné, že existuje spousta dalších lidí, kteří to cítí stejně.

Je dobré si sestavit seznam různých problémů, se kterými se člověk setkává při každodenní práci. Jakmile bude mít seznam asi 10 různých problémů, může se pokusit vymyslet 1 až 3 různá řešení, která ještě neexistují.

Člověk by měl podnikat v tom, co ho baví a v čem je lepší než ostatní.

Když člověk identifikuje tyto problémy a vymyslí jejich řešení, bude na dobré cestě k založení úspěšného podniku.

Podnikání v tom, co člověka baví

Pokud člověk nikdy předtím nepostavil model rakety, mnoho nápadů na podnikání v oblasti raketového inženýrství nedostane.

Proto je důležité, aby se při vymýšlení podnikatelského nápadu zaměřil na své koníčky a zájmy. Je mnohem snazší (a příjemnější) budovat podnikání na základě něčeho, co člověka baví.

Pokud například někdo miluje pěší turistiku, může si založit půjčovnu turistického vybavení nebo společnost zabývající se turistickými výlety. Pokud ho baví auta, může si založit firmu na čištění aut nebo na restaurování klasických vozů.

Zamyšlení se nad věcmi, které lze dělat snadněji

Problém, na který naráží mnoho podnikatelů, když přemýšlí o novém podnikatelském nápadu, je snaha vytvořit novou, obří věc. Někdy jsou však nejlepšími podnikatelskými nápady ty, které řeší všednější problém.

Skvělým způsobem, jak přijít na nové podnikatelské nápady, je přemýšlet o tom, jak stávající každodenní úkoly usnadnit nebo zefektivnit.

Když chce člověk podnikat v oblasti realit, je třeba možné založit firmu, která pomáhá lidem připravit jejich domovy k prodeji nebo která poskytuje virtuální prohlídky nemovitostí.

Když se člověk zamyslí nad způsoby, jak si usnadnit každodenní úkoly, bude moci přijít se spoustou nových podnikatelských nápadů, které mají potenciál být úspěšné, aniž by musel vynaložit přílišnou námahu.

Stavět na stávajících produktech nebo službách

Pokud se člověk snaží přijít s novými nápady pro podnikání, často pomůže navázat na již existující produkty nebo služby. Člověk nebude pod tlakem vymýšlet něco zcela nového a může se zaměřit na vylepšení toho, co už existuje. Dobré je analyzovat podobné podniky; co dělají dobře? Co lze zlepšit?

Skvělým způsobem je podívat se na současné služby nebo produkty, které již člověk používá, a položit si otázky „Co kdyby?“. Co kdyby tato služba byla dostupná v mém městě? Co kdyby byl tento produkt levnější/kvalitnější/jednodušší na používání?

Vymyslet podnikatelský nápad, dobře ho naplánovat a dotáhnout ho do konce může být obtížná, ale nakonec skvělá volba. Pokud je člověk motivovaný, organizovaný a cílevědomý, může pro něj být vlastní podnikání tím správným kariérním krokem!

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang