Jen využívá slabosti dolaru

jen-vyuziva-slabosti-dolaru-2

Jen k dolaru roste vůči konci úterního obchodování 0,2 % na 107,1. Dolar v červnu opět ztrácí zejména po kontaktu s náročnými rezistencemi a také nečekaně slabých posledních datech USA trhu práce a aktivity služeb z počátku června, jež zvýšily nejistotu vývoje americké ekonomiky a dále odkládají projektovaný růst dolarových úrokových sazeb.

Trh – vlastnosti a typy

Trh je prostor nebo fórum, kde se spojuje řada kupujících a prodávajících, aby si vyměnili zboží a služby. Často je chápán jako centrální místo, například fyzická provozovna, internetový obchod nebo dokonce osobní interakce, kde mohou nakupující nakupovat a prodávat zboží nebo služby.

Na trhu kupující zpravidla předkládají nabídku zboží nebo služeb, kterou jsou prodávající ochotni akceptovat, a na jejím základě se stanoví očekávaná cena. Některé trhy existují pouze jako online tržiště, zatímco jiné trhy jsou fyzická místa, kam lidé chodí nakupovat, prodávat a vyměňovat zboží.

Existuje několik různých typů trhů. Základními typy jsou peněžní trhy, které umožňují směnu peněz za zboží a služby, trhy vstupů, které umožňují firmám nakupovat zdroje od dodavatelů, a trhy výstupů, které umožňují firmám prodávat zboží a služby zákazníkům.

Kromě těchto typů trhů existují také derivátové trhy, které investorům umožňují nakupovat a prodávat finanční nástroje, jako jsou termínový kontrakt, měna a opce, komoditní trhy, které výrobcům a spotřebitelům umožňují nakupovat suroviny a zemědělské produkty, a digitální trhy, které usnadňují výměnu digitálních produktů a služeb v podobě digitálních měn, tokenů a softwaru.

Vlastnosti trhu se mohou lišit v závislosti na typu trhu. Všechny trhy však obvykle obsahují určitou škálu kupujících a prodávajících. V některých případech jsou těmito kupujícími a prodávajícími jednotliví lidé, zatímco v jiných mohou mezi zúčastněné subjekty patřit společnosti, vlády, a dokonce i mezinárodní organizace. Kromě toho všechny trhy obsahují určitou úroveň poptávky a nabídky.

Na peněžním trhu jsou ceny určovány silami nabídky a poptávky. V zájmu maximalizace zisku musí kupující a prodávající obecně věnovat pozornost cenám, které stanovují a přijímají. Na trzích vstupů musí firmy zkoumat trendy nabídky a poptávky a snažit se nakupovat nákladově nejefektivnější zdroje.

Na trzích výstupů musí firmy stanovit ceny, které jsou dostatečně konkurenceschopné, aby stimulovaly spotřebitelskou poptávku. Na trzích derivátů musí účastníci věnovat pozornost cenám kontraktů, měn a opcí, s nimiž obchodují, v reálném čase.

Závěrem lze říci, že trh je fórum, které usnadňuje směnu zboží a služeb mezi kupujícími a prodávajícími. Zahrnuje jakýkoli typ směny od fyzických trhů, kde lidé nakupují a prodávají zboží, až po digitální trhy, které existují výhradně online.

Trh obchoduje blízko 1 a 1/2 letém minimu hlavně proto, že už od závěru loňského léta obava z oslabení růstu čínské a světové ekonomiky hrozí oslabením růstu americké ekonomiky a redukce plánu zvyšování hlavní úrokové sazby Fedu. Globální hrozby dlouhodobě vedou k zájmu o japonskou měnu, resp. k jejímu sílení.

Porušení průsečíku klíčových podpor kolem 111,6 stále exponuje možná cílované podpory 107,2 – 107,5 případně 103,1 – 105,6, 100,7 – 100,9 a 97,7. Pro potvrzení obnovení růstového trendu trh potřebuje návrat do pivotní zóny 110,1 – 114,9 a 115,6 – 116,2.

Americký dolar

Americký dolar nebo jednoduše „dolar“ je oficiální měnou Spojených států amerických a jejich zámořských území. Je nejpoužívanější měnou na světě a od 70. let 20. století je široce přijímán jako rezervní měna. Dolar se používá také jako měna mnoha dalších zemí a také mezinárodních organizací, jako je Organizace spojených národů a Evropská unie.

Dolar se dělí na 100 centů a jeho symbolem je „$“. Někdy se mu také říká greenback, a to kvůli výraznému zelenému inkoustu, který se používá na rubu jednodolarové bankovky USA. Název „dolar“ původně pochází ze španělského peso de ocho reales, což v překladu znamená „kus osmičky“. To byla první měna používaná v amerických koloniích v roce 1700.

Hodnotu amerického dolaru určuje hospodářská situace země a také složitá kombinace tržních sil. Americký Federální rezervní systém v rámci své měnové politiky stanovuje cílové množství měny v oběhu. Fed provádí různé úpravy měnové báze, včetně změny nabídky a poptávky po americkém dolaru, aby udržel hospodářskou stabilitu.

Při stanovování cíle pro množství dolarů v oběhu se zohledňují úrokové sazby, vládní výdaje a inflace.

Americký dolar se používá také jako zahraniční měna v mnoha zemích světa. Státy se také mohou rozhodnout vázat svou měnu na americký dolar, což znamená, že budou udržovat pevný směnný kurz své měny. Tento typ směnného kurzu umožňuje zemím udržovat stabilní obchodní prostředí a může je chránit před volatilními výkyvy směnného kurzu.

Je důležitou součástí světové ekonomiky a bude jí i nadále po mnoho dalších let. Používá se v domácích i mezinárodních transakcích a je klíčovou součástí mnoha finančních trhů. Pochopení hodnoty amerického dolaru a jeho role v globální ekonomice je nezbytné pro přijímání správných finančních rozhodnutí.

Trh USD a JPY v detailech

Trh USD/JPY vykazuje dlouhodobě silnou korelaci s akciovými burzami, spojení se ještě více utužilo v souvislosti s opakovaným růstem nejistoty ve světové ekonomice a finančních trzích.

Vše souvisí s oslabením výhledu čínské ekonomiky a poklesu čínského akciového trhu koncem srpna a po novém roce, který se přenesl i na hlavní světové a americké akciové trhy. Pokles cen akcií vedl k poklesu tržních amerických úrokových sazeb, což stlačilo úrokový diferenciál v neprospěch dolaru.

Trh USD/JPY vykazuje dlouhodobě silnou korelaci s akciovými burzami

Pohyb byl navíc vyšponován i modifikací fundamentálního výhledu světové a americké ekonomiky: Hrozící citelnější zpomalení růstu čínské ekonomiky v kombinaci dopadu silného  dolaru oslabuje americký export, průmyslovou aktivitu a investice,  zvyšuje nejistotu ekonomických subjektů a tím i jejich ochotu spotřebovávat a investovat a zpomaluje růst světové a americké ekonomiky.

Navíc přes snahu asijských vlád brzdit hospodářské slábnutí trend tohoto poklesu trvá a jako takový bude působit na světové trhy a světovou a americkou ekonomiku.

Nejistoty tak zůstávají i přes potvrzenou sílu domácí americké ekonomiky a tendenci k vyšší úrokové sazbě, tedy pilíře dlouhodobého posilování dolaru. Dopad na americkou ekonomiku zevidují další ekonomická data. Tyto aspekty budou v příštích týdnech nadále trh dominantně ovlivňovat.

Trh dlouhodobě zohledňuje hospodářské fundamenty, tedy diferenciál vývoje japonské a americké ekonomiky a tím i jejich monetárních politik. Japonská ekonomika vykazuje nepřesvědčivý vývoj, sotva na hraně stagnace, těžce vybředává z dlouhodobých deflačních tlaků.  

BoJ tak má důvody dále dlouhodobě razit dlouhodobou strategii zvýšit nízkou inflaci. Proto banka stále udržuje silnou ultraexpanzivní monetární politiku, to dlouhodobě oslabuje jen, což k růstu inflace pomáhá.

Naopak americké hospodářství solidně roste a vyplňuje produkční mezery a kapacity. Fed tedy logicky signalizuje pokračování v normalizaci podmínek finančních trhů zvyšováním hlavní úrokové sazby k vyšší, a tím i standardnější úrovni letos i v příštích letech, což vedlo ke globálnímu posilování dolaru.  

Přenos ekonomické slabosti ze zahraničí na americké hospodářství a poklesy akciových burz spojené s nejistotou ale limitují, zpomalují a mohou odložit zvyšování hlavní úrokové sazby a narušit posilování dolaru.

Krátkodobě trh porušil důležité podpůrné pásmo 110,6 – 114,9, což tlačí dolar níže. Na druhou stranu momentální fundamentální vývoj (ve shodě s dlouhodobými tendencemi ekonomiky a monetárních politik) stále směřuje ve prospěch dolaru.

Osud akciových trhů a tím i trhu USD/JPY je totiž úzce spjat s vyhlídkami čínské, světové, japonské a světových burz a tím pak hlavně akcií, americké ekonomiky a tendencí americké hlavní úrokové sazby.

Předpoklady jsou zatím spíše optimistické a růstové. Akciové trhy navíc zatím drží důležité podpory, což udržuje dobrou možnost severního obratu včetně trhu USD/JPY.

Vším ale může značně zamíchat hlavně v případě USA případné pokračování slábnutí čínské/světové ekonomiky a světových akciových trhů a hlavně přenos slabosti na americkou ekonomiku a akciovou burzu a dopad na očekávání americké monetární politiky v podobě odkladu, zpomalení či snížení zvyšování hlavní úrokové sazby, což by bylo pro akcie a dolar nepříznivé. 

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang