Není půjčka jako půjčka – každou je potřeba pečlivě zvážit

Před každou půjčkou je třeba pečlivě zvážit, zda je takový krok skutečně nezbytný, a zamyslet se nad jinými zdroji, ze kterých lze potřebnou částku vybrat. Někdy je vhodné před oslovením banky nebo jiné finanční instituce požádat o pomoc rodinného příslušníka nebo přítele. Na druhou stranu jsou však příčinou mnoha problémů v rodině právě půjčky.

Půjčky jsou nezbytným nástrojem pro mnoho lidí při financování důležitých životních událostí, investic a nečekaných výdajů.

Bez ohledu na to, zda se jedná o bankovní úvěr poskytnutý tradičními finančními institucemi, nebo o nebankovní půjčku od soukromých společností, je důležité porozumět různým aspektům těchto finančních produktů.

Tento článek se zaměřuje na klíčové rozdíly mezi bankovními a nebankovními půjčkami a poskytuje přehled splácení půjček a základních faktorů, které je třeba zvážit při získávání finančního úvěru.

Mezi bankovními a nebankovními půjčkami je hned několik rozdílů. Kdo dojde k závěru, že se půjčce peněz nevyhne, je lepší oslovit nejprve banku. Pokud s žádostí o bankovní úvěr neuspěje, může se obrátit na nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí.

Existuje mnoho různých typů půjček, které mají různé podmínky, úrokové sazby a účely.

Například:

 1. Spotřebitelské úvěry: Poskytovány bankami nebo nebankovními společnostmi a jsou určeny k financování osobních věcí, jako jsou nákupy, dovolené, nebo různých služeb.
 2. Hypotéky: Půjčky používané k financování nemovitostí, jako jsou domy či byty. Mají obvykle delší splatnost a nižší úrokové sazby.
 3. Podnikatelské úvěry: Jsou určeny pro financování podnikatelských potřeb, jako jsou investice do vybavení, expanze podniku nebo zajištění provozního kapitálu.
 4. Studentské půjčky: Poskytují se studentům k financování vzdělání. Obvykle mají výhodnější podmínky než jiné typy půjček.
 5. Překlenovací úvěry: Jsou krátkodobé půjčky, které se obvykle používají k financování dočasného nedostatku finančních prostředků, například při koupi nového domu před prodejem starého.
 6. Půjčky na auto: Tyto půjčky jsou určeny k financování nákupu vozidla.

Toto jsou jen některé z mnoha typů půjček, které jsou k dispozici, a každá může mít své vlastní podmínky. Je důležité pečlivě zvážit, který typ půjčky je nejvhodnější pro konkrétní situaci a potřeby.

Bankovní půjčky

Bankovní půjčka je forma úvěru poskytovaného bankou svým klientům. Tato půjčka může mít různé účely, jako je financování spotřebních potřeb, investice do nemovitostí, podnikání nebo jakékoli jiné finanční potřeby.

Banka nabízí výhodnější úrokové sazby a obecně lze bankovní půjčky považovat za méně rizikové. Nevýhodou je fakt, že každá banka velice podrobně prověřuje své klienty a ne každý na úvěr dosáhne. V době internetu jsou i bankovní instituce nakloněny poskytování půjček online, není tedy třeba obíhat jednotlivé ústavy osobně.

Bankovní půjčky nabízejí kromě nízkých úrokových sazeb i další výhody, jako jsou:

 1. Různé typy půjček: Banky poskytují širokou škálu půjček, včetně osobních půjček, hypoték, podnikatelských úvěrů a dalších.
 2. Profesionální poradenství: Zaměstnanci banky mohou poskytnout klientům odborné poradenství ohledně nejvhodnějšího typu půjčky a finančních možností.
 3. Důvěryhodnost a bezpečnost: Bankovní instituce jsou obvykle považovány za stabilní a spolehlivé, což může poskytnout klientům jistotu ohledně bezpečnosti jejich finančních transakcí.
 4. Flexibilní podmínky: Banky často nabízejí různé podmínky a možnosti splácení, aby vyhověly individuálním potřebám svých klientů.

Bankovní půjčky mohou být zajištěné nebo nezajištěné. Zajištěná půjčka je podpořena zástavním právem k majetku (např. nemovitosti, automobil), zatímco nezajištěná půjčka není kryta žádným majetkem a závisí spíše na úvěrové hodnotě žadatele.

Nebankovní půjčky

Velice snadno se může stát, že žadatel půjčku od banky nezíská. V tomto okamžiku přichází na řadu druhá možnost, a to nebankovní úvěr. Ty se vyznačují benevolentními podmínkami a rychlým a jednoduchým sjednáním. Výjimkou není ani nebankovní půjčka ihned na účet nebo půjčka bez výpisu z účtu.

Nebankovní půjčka je tedy forma úvěru, kterou poskytují finanční instituce jiné než banky. Nebankovní půjčky mohou být dostupné pro různé účely, včetně osobní spotřeby, podnikání nebo nemovitostí.

Nebankovní půjčky často nabízejí několik výhod:

 1. Rychlost a flexibilita: Nebankovní půjčky často mají rychlejší schvalovací procesy a mohou být dostupné pro jednotlivce s menšími požadavky na kvalifikaci.
 2. Menší požadavky na zajištění: Nebankovní půjčky mohou být poskytovány i bez potřeby zajištění majetkem, jako jsou nemovitosti nebo automobily.
 3. Speciální typy půjček: Některé nebankovní instituce mohou poskytovat specializované půjčky, jako jsou půjčky pro lidi se špatnou úvěrovou historií nebo pro podnikatele, kteří nemají dostatečné záznamy o svém podnikání.
 4. Možnost získat půjčku i při nedostatečné kreditní historii: Mnoho nebankovních půjček není tak závislých na kreditní historii žadatele a mohou být dostupné i pro lidi s horší úvěrovou historií.
 5. Nižší byrokracie: Proces získání nebankovní půjčky obvykle nevyžaduje tolik byrokratických formalit jako u bankovních půjček.

Nebankovní půjčky mohou mít vyšší úrokové sazby než bankovní půjčky, aby kompenzovaly vyšší riziko pro poskytovatele. Proto je důležité pečlivě zvážit podmínky a úrokové sazby před uzavřením jakékoli nebankovní půjčky a zajistit, aby byla v souladu se schopností klienta splácet.

Ovšem i u nebankovních institucí platí něco za něco. Potřebný finanční obnos sice klient dostane, avšak úroková sazba bývá vyšší, než je tomu u bank. Také u té nejlepší nebankovní půjčky tak dost často přeplatí více peněz.

Za zmínku stojí i skutečnost, že ne všichni poskytovatelé jsou seriózní a pokud poskytovatel úvěru už v inzerci nabízí peníze okamžitě a půjčku bez výpisu z účtu a další lákadla, je potřeba velké opatrnosti.

Rozdíly mezi půjčkami

Existuje několik klíčových rozdílů mezi bankovními a nebankovními půjčkami:

 1. Zdroj financování: Bankovní půjčky jsou poskytovány tradičními bankami, zatímco nebankovní půjčky pocházejí od jiných finančních institucí nebo soukromých společností.
 2. Regulace: Bankovní instituce jsou obvykle pod přísným dohledem a regulací ze strany státních orgánů, jako jsou centrální banky a bankovní úřady. Na druhou stranu nebankovní instituce mohou být méně regulovány a nemusí podléhat stejným pravidlům jako banky.
 3. Úrokové sazby: Bankovní půjčky často nabízejí nižší úrokové sazby než nebankovní půjčky, protože banky mají přístup k levnějším finančním zdrojům a mohou využívat výhody nižších nákladů na financování.
 4. Podmínky půjčky: Bankovní půjčky obvykle podléhají přísnějším podmínkám a kvalifikačním požadavkům, zatímco nebankovní půjčky mohou být dostupné pro jednotlivce s horší úvěrovou historií nebo s menšími příjmy.
 5. Dostupnost: Nebankovní půjčky jsou více dostupné a mají rychlejší schvalovací procesy než bankovní půjčky, což je vhodné pro ty, kteří potřebují naléhavě finanční prostředky.
 6. Riziko: Existuje riziko spojené s nebankovními půjčkami, protože nejsou pod přísným dohledem jako banky. Může se stát, že některé nebankovní půjčky mají vyšší úrokové sazby a mohou být doprovázeny skrytými poplatky.

Každý typ půjčky má své výhody a nevýhody a je důležité pečlivě zvážit své potřeby, schopnost splácet a podmínky, než se zájemce rozhodne pro jakoukoli formu půjčky.

A jak je to se splácením?

Před podpisem smlouvy by měl každý pečlivě promyslet, zda je schopen půjčku po celou dobu trvání pravidelně splácet, a to i v případě, že se jedná o nejvýhodnější půjčku. Je dobré si na papír sepsat pravidelné měsíční výdaje plus započítat určitou částku na nepředvídatelné události.

Splácení půjčky závisí na konkrétních podmínkách dané půjčky, bez ohledu na to, zda jde o bankovní nebo nebankovní půjčku. Nicméně, existují některé obecné principy, které platí pro většinu typů půjček:

 1. Splatnost: Půjčky mají stanovenou dobu, po kterou je třeba je splatit. Tato doba může být krátkodobá (například několik měsíců) nebo dlouhodobá (například několik let), v závislosti na typu půjčky a výši půjčené částky.
 2. Úroková sazba: Při splácení půjčky je třeba brát v úvahu také úrokovou sazbu, která určuje, kolik dlužník zaplatí navíc k půjčené částce. Úroková sazba se obvykle vyjadřuje jako procento zůstatku půjčky a může být fixní nebo proměnná.
 3. Pravidelné platby: Většina půjček vyžaduje pravidelné měsíční platby, aby byla splacena do stanoveného termínu. Platby mohou být stejné po celou dobu splácení (tzv. anuitní splátka) nebo se mohou měnit v závislosti na podmínkách půjčky.
 4. Zpoždění a poplatky: Pokud klient nestihne splatit půjčku včas, může být povinen platit penále nebo poplatky za zpoždění. Tyto poplatky mohou být stanoveny jako procento nebo pevná částka z chybějící platby.
 5. Možnosti předčasného splacení: U některých půjček je možné předčasně splatit zbývající částku půjčky. Předčasné splacení může být výhodné, protože umožní člověku ušetřit na úrocích, které by musel zaplatit do původního termínu splatnosti.

Je dobré se také poradit s finančním poradcem, pokud má klient obavy nebo otázky ohledně splácení půjčky.

Komu zbyde nějaká slušná částka navíc, nemusí se příliš obávat. V opačném případě však člověk riskuje problémy plynoucí z neplacení úvěru. Hrozí mu totiž exekuce, a to například formou blokace účtu. Velkou nepříjemností je pak exekuce na movitý majetek.

Poté už je člověk jen krok od toho, aby byl nucen si na internetu vyhledávat „mám exekuci a potřebuji půjčku“ a nenávratně se chytil do dluhové pasti.

Získání půjčky je důležitým rozhodnutím, které může mít dlouhodobé dopady na osobní finance jednotlivce či podnikání. Bez ohledu na typ půjčky je klíčové pečlivě zvážit podmínky a úrokové sazby, a také si uvědomit svou schopnost půjčku splácet včas.

Správné plánování a řízení finančních závazků mohou vést k úspěšnému splácení půjčky a dosažení finanční stability v budoucnosti.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang