Ochrana otevřené pozice – Stop loss, Take Profit

stop-loss-take-profit1-3189002

Někteří investoři tvrdí, že nezáleží na tom, kdy a jak se otevře tržní pozice. Vše záleží na čase a způsobu jejího uzavření. Jelikož toto prohlášení může vyznívat trochu provokativně, lze spíše říci, že kdykoli obchodník otevře novou transakci, měl by mít alespoň přibližnou představu, jak by mohla skončit.

Obchodování na finančních trzích je vždy spojeno s podstoupením značných finančních rizik, obzvláště při využívání nástrojů s finanční pákou, jako jsou kontrakty CFD. Tato rizika však mohou a měla by být řízena.

Nejjednodušší nástroje určené k omezení potenciálních ztrát a/nebo k uzavření pozice na předem stanovené úrovni:

  • Příkaz Stop Loss (Zastavit ztrátu) – automaticky uzavře pozici, jakmile tržní cena dosáhne předem stanovené úrovně. Příkaz Stop Loss může být chápán jako negativní scénář, protože daná cena je pro investora méně příznivá než aktuální tržní cena. Stručně řečeno, tento příkaz chrání pozici před utrpěním nepředvídatelných ztrát.
  • Příkaz Take Profit (Vybrat zisk) – funguje podobným způsobem, může být chápán jako pozitivní scénář cenové úrovně, může být nastaven na příznivější cenu než je aktuální tržní cena. Stručně řečeno, zajišťuje zisk (či nižší ztrátu) v takové míře, jakou umožní tržní podmínky.

Jak příkazy Stop Loss a Take Profit fungují v praxi? Předpokládejme, že jste právě otevřeli pozici na vybraném trhu. Jaké problémy je třeba řešit?

first_steps_protecting_position_cz-6996655

Je důležité vědět, že v určitých tržních podmínkách i příkazy Stop Loss nabízejí jen omezený rozsah ochrany, např. když je příkaz proveden v okamžiku otevření daného trhu.

Pokud se trh otevře s cenou, která je pro obchodníka méně příznivá než nastavená úroveň příkazu Stop Loss, bude příkaz proveden při této tržní ceně, protože požadovaná cena není k dispozici. Takový je standardní postup na finančních trzích.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang