Za co platím autorský poplatek?

autorske-poplatky

V poslední době jsem se výrazně více začal zajímat o to, za co vlastně kde platíme, aniž bychom se nad tím pozastavili. Víte, jak nenápadně nám mohou mizet peníze z kapes za našeho usměvavého pokyvování? Mnohdy si to ani neuvědomíme. Tak jako se to málem stalo mně, když jsem se rozhodl zakoupit si pár flash karet a harddisků pro vlastní potřebu domácích fotografií a videí. Ale ejhle, ono se nerozlišuje, na co chcete nosiče použít. Proto se podíváme na jedno ze zvláštních ustanovení Autorského zákona.

Je to zákon, který přesně specifikuje a ochraňuje, nebo by alespoň měl, duševní vlastnictví a jeho vlastníky/autory. Proti tomu nemám jediné připomínky, protože pokud je někdo schopen něco vymyslet, vytvořit, nazpívat, tak si jistě zaslouží adekvátní odměnu a pějme na něj chválu. Když poté vydává své dílo a prodává jej, vše je v pořádku a člověk se může rozhodnout, zda zakoupí a tím autora podpoří či nikoliv. Je to svobodné demokratické rozhodnutí. Paradoxní situace nastává ve chvíli, kdy si jdete zakoupit prázdné medium na uchování vlastních záznamů.

Dle stejného zákona totiž budete odvádět poplatek OSA (ochranný svaz autorských práv), protože se vám tím otevírá možnost nahrát si na médium něco z dat jiného autora. Nikdo neřeší, zda to uděláte či nikoliv. Nikdo neřeší, že pokud kopírujete data nelegálně, dopouštíte se trestného činu, který by se měl řešit úplně jinou formou. Zkrátka zaplatíte za to, že je hypoteticky možné, že na nosiči skončí data chráněna autorským zákonem a tudíž plaťte, ať už je to pravda či nikoliv.

Dle výkladu OSA jde o to, že každý z nás si může kopírovat cizí autorská díla pro vlastní potřebu a vše je v mezích zákona. Dle selského rozumu jde o presumci viny, protože když kupuji prázdné médium, je jasné, že na něj nahraji něco z autorských děl. Bez ohledu na to, kdo je autorem. Pěkně je to vyloženo zde:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-408 A vysvětlení OSA najdete zde. Stále nikdo neřeší vlastní využití daného nosiče. Zkrátka máš prázdný harddisk, máš možnost na něj cokoliv nahrát a proto plať.

Naštěstí nejde o horentní sumy, ale už logika věci je zvláštní. Trošku mě to děsí. Ono postupem času se může stát, že budeme penalizování za další a další věci, které máme možnost udělat.  Ad absurdum, pokud mám doma střelnou zbraň, mohu být postižen za potenciální zastřelení, protože tu možnost mám. Pokud jsem muž, mám veškeré nástroje potřebné k potenciálnímu znásilnění, mohl bych být za to popotahován (tedy za ten čin, ne za cokoliv jiného).

Mám doma rybářský prut, ale nemám lístek. Jsem potenciální pytlák? Je to absurdní? Ano je. Stejně jako mám prázdný flash disk, tím pádem bych na něj mohl nahrát autorské dílo, třeba nějaký film. Celkově nevím, co si o tom myslet. Na jednu stranu chápu snahu o ochranu autorů, na druhou nechápu vlastní realizaci. Možná to zdánlivě vypadá, že se to netýká investic či financí, ale pokud je to složka, která mi bezdůvodně navyšuje náklady, potom se to týká více než bych si přál. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang