Parabolic SAR, ukazatel, Wilder, graf

parabolic_sar-7842313

V závislosti na nastavení může ukazatel Parabolic SAR těsně sledovat tržní ceny a reagovat rychleji, avšak za cenu zvýšeného počtu falešných signálů.

Ukazatel Parabolic SAR, vytvořený Wellesem Wilderem, je založen na dosti složitém vzorci, ale interpretuje se celkem přímočaře.

parabolic_sar-5830588

V grafu je zobrazen jako řada teček pod a nad aktuální tržní cenou. Tečky představují body případného zvratu aktuálního směru vývoje trhu. Z grafu vyplývá, že v případě rostoucího trendu se tečky nacházejí pod aktuální cenou, kdežto v případě klesajícího trhu se nacházejí nad ní.

Umístění teček odráží dynamiku aktuálního trendu. Čím jsou tečky rozmístěny řidčeji, tím silnější a dynamičtější jsou pohyby trendu. Pokud jsou tečky umístěny naopak hustě vedle sebe, změny cen nejsou příliš významné.

Jelikož tečky ukazatele Parabolic SAR sledují tržní cenu, fungují stejným způsobem jako posuvný stop (trailing stop). V případě vzestupného trendu tečky stoupají společně s trhem, ale v okamžiku, kdy se ceny začnou pohybovat směrem dolů, zůstanou tečky na stejné úrovni. Zvrat trendu nastává v okamžiku, kdy ceny přetnou tečku. V případě změny z býčího trhu na medvědí by musela tržní cena klesnout pod úroveň umístění tečky. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang