Philadelphia Fed Index (Aruoba-Diebold-Scotti index)

philadelphia-fed-index

Vyhlášení údajů bankou Philadelphia FED dokáže jako jeden z prvních indikátorů signalizovat ekonomické trendy, byť se jedná pouze o regionální ukazatel.

Philadelphia FED Index (známý také jako Philly index) zkoumá výrobní činnost a je první z řady zpráv, jež vycházejí v třetím týdnu v měsíci před důležitou zprávou chicagských nákupních manažerů (Chicago purchasing managers report – zveřejňuje se poslední den v měsíci).

Index pracuje se zápornými a kladnými hodnotami, přičemž nula „0“ představuje vyrovnanou úroveň mezi klesajícím a rostoucím výrobním sektorem.

Je značně důležitý, protože může představovat určitou prognostickou hodnotu ve vztahu k celostátnímu indexu ISM průmyslu, Jejich korelace je téměř 75 %, což je druhá nejvyšší korelace hned po regionálním chicagském indexu NAPM s 90 % korelací.

„Philly index“ vyhlašuje banka Philadelphia Federal Reserve Bank ve čtvrtek v třetím týdnu v měsíci, k němuž se vztahuje. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang