Plná moc – jak správně sepsat, aby byla bezpečná

Formality související se změnou dodavatele většinou vyřídí obchodník, musíte jej však k těmto úkonům zmocnit. Jak má plná moc vypadat a co musí obsahovat? Na co si dát pozor, aby ji nikdo nemohl zneužít?

Přenechat složitou a únavnou práci specialistovi je normální. Také formality související se změnou dodavatele elektřiny a zemního plynu běžně řeší za zákazníka obchodník, a to zadarmo. Nejdřív však musíte profesionála zmocnit, aby jednal za vás.

Co je to plná moc?

Pojem plná moc označuje právní zmocnění, které dává určené osobě pravomoc jednat za někoho jiného. Plná moc jako taková dává zmocněnci nebo zmocniteli pravomoc jednat jménem zmocnitele. Zmocněnci může být udělena široká nebo omezená pravomoc rozhodovat o majetku, financích, investicích nebo zdravotní péči zmocnitele.

Existují dva hlavní typy zmocnění k zastupování, a to finanční a zdravotní, přičemž oba typy zmocnění poskytují zmocněnci obecné nebo omezené pravomoci.

Co obsahuje plná moc pro změnu dodavatele elektřiny?

Lidé mívají ze sousloví plná moc obavy, protože je poněkud zavádějící. Pochopitelně nedoporučujeme, abyste sebedůvěryhodnější osobě navždy svěřili veškerý svůj majetek. Aby byla „plná moc“ bezpečná, musí být vlastně docela omezená.

CO OBSAHUJE BEZPEČNÁ PLNÁ MOC:

  • Identifikační údaje zmocněnce, kterého opravňujete, aby za vás jednal. Tedy jméno, adresu sídla, IČ a DIČ firmy, která za vás zařídí změnu dodavatele.
  • Číslo odběrného místa elektřiny nebo plynu, pro které plnou moc uzavíráte (stačí opsat kód EAN nebo EIC).
  • Do kdy plná moc platí! Bohatě dostačujícím mezníkem je 15 dnů před datem, kdy nabude účinnosti smlouva s vaším novým dodavatelem energie.

Plnou moc neuzavírejte na neurčito

Ukázka přijatelného řešení:

„Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno,“ říká nový občanský zákoník. Jenomže praxe je taková, že plná moc bývá uzavíraná na neurčito, přičemž každý dodavatel energie používá vlastní formulář.

Například Optimum Energy, X Energie, Centopol a Bohemia Energy požadují plnou moc pro „veškerá odběrná místa elektřiny a plynu“, aby zákazníkovým jménem mohly jednat se všemi velkými energetickými společnostmi, a to po neomezenou dobu!

„Stále častěji se stává, že domácnost podepsala podomnímu prodejci plnou moc, kterou obchodník využil opakovaně, často i proti vůli zákazníka,“ varuje společnost ČEZ. Přesto nejde příkladem. Stejně jako většina dodavatelů, také ČEZ nabízí ke stažení časově neurčitou plnou moc.

Přijatelnou výjimku představuje společnost Fonergy. Její plná moc je zahrnuta do samotné smlouvy o dodávce energie, takže oba dokumenty přestanou platit zároveň.

Druhy plné moci

Finanční plné moci lze rozdělit do několika různých kategorií. Jedná se o obecné plné moci, plné moci s omezenou pravomocí a trvalé plné moci.

Obecná plná moc

Tato plná moc umožňuje zmocněnci jednat jménem zmocnitele ve všech záležitostech, které povolují státní zákony. Zástupce podle takové smlouvy může být oprávněn nakládat s bankovními účty, podepisovat šeky, prodávat automobil či majetek, spravovat aktiva a podávat za zmocnitele daňová přiznání.

Omezená plná moc

Omezená plná moc dává zmocněnci pravomoc jednat jménem zmocnitele v určitých záležitostech nebo událostech.

Může v ní být výslovně uvedeno, že zmocněnec smí spravovat pouze penzijní účty zmocnitele. Tento typ plné moci může být platný po určitou dobu. Například pokud bude zmocnitel dva roky mimo zemi, může být zmocnění účinné pouze po tuto dobu.

Trvalá plná moc

Trvalá plná moc zůstává v platnosti v určitých právních, majetkových nebo finančních záležitostech, které jsou ve smlouvě výslovně uvedeny, i poté, co se zmocnitel stane duševně nezpůsobilým.

Pokud zmocněnec jedná jménem zmocnitele tak, že činí investiční rozhodnutí prostřednictvím makléře, makléř by měl požádat o nahlédnutí do trvalé plné moci.

Podmínky, za kterých může být trvalá plná moc aktivní, jsou stanoveny v dokumentu zvaném „pružná“ plná moc. Pružná plná moc definuje druh události nebo stupeň nezpůsobilosti, který by měl nastat, než ta trvalá nabude účinnosti.

Plná moc může zůstat neaktivní, dokud ji negativní zdravotní událost neaktivuje na trvalou plnou moc. Pružná plná moc by měla být formulována velmi pečlivě, aby se předešlo problémům s přesným určením, kdy a zda vůbec došlo ke spouštěcí události.

Jak plnou moc ukončit?

Než podepíšete jakýkoli dokument, pozorně si celý text přečtete. V tuzemské legislativě a státních institucích jsou totiž zneužitelné skuliny. Podle energetického zákona můžete například stornovat smlouvu, podepsanou podomnímu prodejci, ještě 5 dnů před plánovanou změnou dodavatele.

Jenomže klíčovou institucí je Operátor trhu s elektřinou (OTE), a ten dá přednost poslednímu zájemci o vaše odběrné místo, který disponuje platnou plnou mocí. „Filuta“ proto může přebýt novější odstoupení od smlouvy plnou mocí, kterou jste mu podepsali dříve. „Zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá,“ říká naštěstí občanský zákoník.

Co je potřeba vědět pro změnu dodavatele energie?

Pro změnu dodavatele energií potřebujete minimálně informace o tom, kolik v současné době platíte za dodávky plynu a elektřiny a kdo je vaším dodavatelem. Budete také potřebovat základní údaje, jako je vaše adresa a poštovní směrovací číslo. 
  
Pokud chcete přesnější nabídku, budete potřebovat vědět, jaký máte tarif a jaká je vaše roční spotřeba – tyto údaje najdete ve svém online účtu nebo na starém vyúčtování za energie. Na většině webových stránek by se vám po zadání všech těchto údajů měl zobrazit výstupní poplatek vašeho stávajícího tarifu, který budete muset započítat do nabídky. 
  
Pokud výstupní poplatek převáží nad případnou úsporou, počkejte, až vám dodavatel oznámí, že smlouva končí. To by mělo přijít 42-49 dní před posledním dnem platnosti vaší smlouvy. Pokud se rozhodnete pro změnu během posledních 49 dnů, nemůže vám být účtován poplatek za odchod.

Kdy je nejlepší změnit dodavatele energie?

Teoreticky můžete změnit dodavatele elektřiny a plynu, kdykoli budete chtít, a nejlepší je zkontrolovat lepší nabídky každých přibližně 12 měsíců. Než se do toho pustíte, ověřte si, zda váš současný tarif neobsahuje nějaké „výstupní poplatky“ a jak vysoké jsou. I když je budete muset zaplatit, zjistěte si nabídky a porovnejte tarify – někdy může být odchod od starého tarifu stále levnější.

Pokud se chcete vyhnout výstupním poplatkům, můžete přejít k novému poskytovateli až 49 dní před koncem platnosti svého tarifu. Toto pravidlo je známé jako „okno pro změnu“.

Pokud vám do konce platnosti tarifu zbývá ještě nějaký čas, další možností je zůstat u stávajícího dodavatele, ale přejít na výhodnější energetickou smlouvu. Většina dodavatelů vám to umožní, aniž byste museli platit jakékoli sankce.

Jak změním dodavatele energie, když se stěhuji? 

Stěhování může být ideální příležitostí k nalezení lepší nabídky a změně dodavatele. Svému stávajícímu dodavateli musíte dát výpověď, nejlépe alespoň dva dny před stěhováním.  Pokud jste spokojeni se smlouvou, kterou máte, stačí, když dodavateli sdělíte místo, kam se stěhujete, a datum stěhování.  
  
Ať už měníte dodavatele energií, nebo ne, proveďte těsně před odchodem z domova odečet stavu elektroměru a předložte jej svému stávajícímu dodavateli. Tímto způsobem zaplatíte pouze za spotřebovanou energii, až vám přijde konečné vyúčtování za danou nemovitost.  
  
Jakmile se přestěhujete, proveďte odečet elektroměru v novém bydlišti a předejte jej dodavateli energie, který vám dodává energii do nového bydliště. Pokud jste se rozhodli změnit dodavatele energie a nepřenesli jste svůj starý tarif, budete automaticky zařazeni do standardního tarifu nového dodavatele s proměnlivou sazbou. Tyto tarify bývají nejdražší, proto by bylo dobré porovnat ceny a co nejdříve najít něco levnějšího.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang