Plná moc – jak správně sepsat, aby byla bezpečná

Formality související se změnou dodavatele většinou vyřídí obchodník, musíte jej však k těmto úkonům zmocnit. Jak má plná moc vypadat a co musí obsahovat? Na co si dát pozor, aby ji nikdo nemohl zneužít?

Přenechat složitou a únavnou práci specialistovi je normální. Také formality související se změnou dodavatele elektřiny a zemního plynu běžně řeší za zákazníka obchodník, a to zadarmo. Nejdřív však musíte profesionála zmocnit, aby jednal za vás.

Lidé mívají ze sousloví plná moc obavy, protože je poněkud zavádějící. Pochopitelně nedoporučujeme, abyste sebedůvěryhodnější osobě navždy svěřili veškerý svůj majetek. Aby byla „plná moc“ bezpečná, musí být vlastně docela omezená.

CO OBSAHUJE BEZPEČNÁ PLNÁ MOC
  • Identifikační údaje zmocněnce, kterého opravňujete, aby za vás jednal. Tedy jméno, adresu sídla, IČ a DIČ firmy, která za vás zařídí změnu dodavatele.
  • Číslo odběrného místa elektřiny nebo plynu, pro které plnou moc uzavíráte (stačí opsat kód EAN nebo EIC).
  • Do kdy plná moc platí! Bohatě dostačujícím mezníkem je 15 dnů před datem, kdy nabude účinnosti smlouva s vaším novým dodavatelem energie.

KOMPLETNÍ PLNÁ MOC: Ukázka formuláře ke stažení

Plnou moc neuzavírejte na neurčito

Ukázka přijatelného řešení:

„Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno,“ říká nový občanský zákoník. Jenomže praxe je taková, že plná moc bývá uzavíraná na neurčito, přičemž každý dodavatel energie používá vlastní formulář.

Například Optimum Energy, X Energie, Centopol a Bohemia Energy požadují plnou moc pro „veškerá odběrná místa elektřiny a plynu“, aby zákazníkovým jménem mohly jednat se všemi velkými energetickými společnostmi, a to po neomezenou dobu!

„Stále častěji se stává, že domácnost podepsala podomnímu prodejci plnou moc, kterou obchodník využil opakovaně, často i proti vůli zákazníka,“ varuje společnost ČEZ. Přesto nejde příkladem. Stejně jako většina dodavatelů, také ČEZ nabízí ke stažení časově neurčitou plnou moc.

Přijatelnou výjimku představuje společnost Fonergy. Její plná moc je zahrnuta do samotné smlouvy o dodávce energie, takže oba dokumenty přestanou platit zároveň.

Jak plnou moc ukončit?

Než podepíšete jakýkoli dokument, pozorně si celý text přečtete. V tuzemské legislativě a státních institucích jsou totiž zneužitelné skuliny. Podle energetického zákona můžete například stornovat smlouvu, podepsanou podomnímu prodejci, ještě 5 dnů před plánovanou změnou dodavatele.

Jenomže klíčovou institucí je Operátor trhu s elektřinou (OTE), a ten dá přednost poslednímu zájemci o vaše odběrné místo, který disponuje platnou plnou mocí. „Filuta“ proto může přebýt novější odstoupení od smlouvy plnou mocí, kterou jste mu podepsali dříve. „Zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá,“ říká naštěstí občanský zákoník.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang