Nastavení podmíněných příkazů

take-profit-prikaz-a-rozhodnuti

Podmíněné příkazy lze nastavit tak, že pokud nebudou vykonány, vyprší automaticky v určitý okamžik. Nový podmíněný příkaz lze nastavit přímo z grafu a všechny parametry příkazů může obchodník také definovat ručně.

Obchodník může nastavené podmíněné příkazy měnit nebo odstranit až do okamžiku, kdy jsou provedeny nebo automaticky vyprší. Příkazy lze tvořit, upravovat a odstraňovat v době, kdy je daný trh otevřený.

Nastavení nového čekajícího pokynu

Nejjednodušším způsobem nastavení nového pokynu s podmíněným příkazem je kliknout pravým tlačítkem myši na graf zvoleného trhu v blízkosti úrovně, na níž bude nový pokyn nastaven. Ze zobrazeného kontextového menu se vybere možnost Obchodování – Nový pokyn, kde v typu pokynu vybíráme „Čekající pokyn“, jenž má být nastaven.

Pokud má obchodník v úmyslu nastavit podmíněné příkazy v úrovni nad aktuální tržní cenou, má na výběr příkazy „Buy Stop“, „Sell Limit“ nebo „Buy stop limit“na dané cenové úrovni – viz příklad uvedený níže.

Pro nastavení ceny, jejíž výše se nachází pod úrovní aktuální tržní ceny, jsou obvykle k dispozici příkazy „Sell Stop“, „Buy Limit“ a „Sell stop limit“.

Po zvolení „Čekajícího pokynu“ se objeví následující okno:

first_steps_pending_order_cz-3982474

Zde lze vymezit:

 • Typ – typ příkazu, na mimoburzovním trhu jsou nejrozšířenějšími příkazy „Buy Limit“, „Sell Limit“, „Buy Stop“, „Sell Stop“ i pokročilejší příkazy „Buy stop limit“ a „Sell stop limit“,
 • Objem – počet kontraktů, jež mají být otevřeny při plnění příkazu,
 • Cena – cenová úroveň, při níž bude příkaz aktivován,
 • Příkazy Stop Loss a Take Profit – volitelná možnost zadat příkazy Stop Loss a Take Profit pro plánovanou novou pozici. Budou nastaveny, jakmile bude pozice otevřena.
 • Platnost – jak dlouho by podmíněný příkaz měl být aktivní. Může být platný do svého provedení, nebo dokud nebude zrušen, vypršet na konci aktuální dne nebo ve stanovený okamžik;
 • Komentář – pro daný pokyn lze zapsat poznámku, pokud má pokyn nějaké zvláštní rysy, které si chce obchodník zapamatovat.

Bude-li nový pokyn s  podmíněným příkazem nastaven správně, bude tlačítko „Zadat pokyn“ aktivní. Kliknutím na toto tlačítko je nový pokyn zadán.

Nebude-li tlačítko „Zdat pokyn“ aktivní, možnou příčinou je nesprávně stanovená cenová úroveň aktivace. Správná úroveň by měla splňovat tyto podmínky:

 • pro příkazy „Buy Stop“ a „Sell Limit“ by měla být aktivační cena vyšší než aktuální tržní cena a navíc by aktivační cena neměla být blíže ke skutečné tržní ceně nabídky než limit stanovený pro daný trh,
 • pro příkazy „Sell Stop“ a „Buy Limit“ by aktivační cena měla být nižší než aktuální tržní cena a neměla by být blíže skutečné tržní ceně poptávky než je limit stanovený pro daný trh.

Úprava a odstranění čekajících pokynů: Čekající pokyn lze upravit či odstranit dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na tento pokyn. Na obrazovce se objeví nové okno.

first_steps_pending_order_modification_cz-3146007

Podmíněný pokyn lze jednoduše odstranit kliknutím na tlačítko „Zrušit“. Na obrazovce by se mělo okamžitě objevit potvrzení zrušení pokynu.

Při úpravě pokynu lze změnit:

 • aktivační cenu čekajícího pokynu (v poli Cena),
 • nastavit pro plánovanou novou pozici příkazy Stop Loss či Take Profit (v poli Stop Loss, respektive Take Profit),
 • typ vypršení platnosti příkazu – aktivní do svého provedení nebo do zrušení, vypršení na konci aktuálního dne („Dnes“) nebo ve stanovený okamžik („Určit“).

Budou-li úpravy zadány správně, bude tlačítko „Změnit“ aktivní. Jakmile se na něj klikne, platforma zašle žádost o úpravu a na obrazovce by se mělo objevit příslušné potvrzení.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang