Jak se připravit na pracovní pohovor a jak uspět na pohovoru

Osobní pohovor předcházející novému zaměstnání je zajímavou příležitostí pro novou kariérní cestu. Uchazeč o zaměstnání tak může poznat společnost, pro kterou má zájem pracovat a zároveň se může sám ukázat v tom nejlepším světle.

Nové zaměstnání často příznivě přispívá k work life balance, která člověku vyhovuje. Někdy to znamená i zkrácený úvazek, který však v řadě životních situacích vůbec není na škodu. Zkrácený pracovní úvazek často využívají například maminky na mateřské, nebo studenti.

V každém případě je potřebná důsledná příprava na pohovor. Jak se připravit na pohovor a jak uspět na pohovoru? Jaké jsou nejčastější otázky při pohovoru a co říct na pohovoru? Zde jsou kroky a užitečné rady, jak se na pohovor připravit.

Jak se připravit na pracovní pohovor

V první řadě je zásadní zjistit si co nejvíce informací o firmě, pro kterou chce uchazeč pracovat. Získá tak představu o tom, co se od zaměstnance očekává. Detailní průzkum všech informací o organizaci je skvělým trumfem v rukávu a způsobem, jak uspět na pohovoru. Uchazeč díky těmto znalostem o firmě prokáže, že to se získáním práce myslí vážně.

Příprava na pohovor v podobě zjišťování informací pomůže při přípravě otázek, které uchazeč na pohovoru pravděpodobně dostane. Zárověň pomůže připravit témata osobního pohovoru a uchazeč tak nebude tápat, na co se ptát při pohovoru, až bude vyzván. Součástí každého pohovoru je totiž výzva potenciálního zaměstnavatele k otázkám ohledně firmy, konkrétní pozice a podobně.

Jak se připravit na pohovor a co zjistit o zaměstnavateli předem

Ideálně co nejvíce informací, které jsou ohledně potenciálního zaměstnavatele k dispozici. Vyplatí se začít průzkumem webové stránky společnosti, sociálních sítí a dalších veřejně dostupných materiálů. Jaké jsou poslání a hodnoty společnosti? Jaké produkty a služby nabízí? Kdo jsou její cíloví zákazníci a hlavní konkurenti?

Hodí se prozkoumat recenze společnosti na portálech zaměřených na zprostředkování zaměstnání. Uchazeč tak získá představu o tom, jak předchozí a současní zaměstnanci vnímají firemní kulturu, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, možnosti růstu a další důležitá profesní témata.

Příprava na pohovor – logistika

Ve dnech předcházejících pohovoru se nesmí zapomenout na ujasnění logistiky, aby se uchazeč s potenciálním zaměstnavatelem mohl setkat se vším, co potřebuje. To zahrnovuje potvrzení adresy, zjištění dopravní dostupnosti a možností parkování.

V případě pohovoru na dálku je třeba předem pročíst pokyny pro připojení k videokonferenci nebo telefonnímu hovoru a ověřit, že technika funguje tak, jak má.

Uchazeč by měl mít předem nachystané další kopie svého životopisu a další nezbytnosti, které výběrové řízení vyžaduje. Důležitý je i výběr vhodného oblečení na pohovor, ve kterém se člověk cítí sebejistě a pohodlně.

Jak se připravit na pohovor – vhodný oděv

Součástí přípravy na pohovor je nachystání vhodného oblečení. Vždy je potřeba zjistit, jaká je v tomto ohledu firemní kultura. Obecně platí, že je vhodné obléknout se o trochu lépe, než se běžně oblékají stávající zaměstnanci firmy. Člověk určitě nic nezkazí, když se oblékne ve stylu business casual.

Oblečení na pohovor je vhodné nachystat několik dní dopředu. Zjistit, zda dobře padne a zda není třeba navštívit čistírnu. Oblečení na pohovor musí vypadat co nejlépe, aby člověk udělal výborný první dojem. Dobré je sundat případný pearcing a zakrýt tetování. Vyplatí se i návštěva kadeřníka.

Jak se představit na pohovoru 

Samostatnou kapitolou je otázka, jak se představit na pohovoru. První dojem, který uchazeč udělá na osobním pracovním pohovoru, je často ten nejdůležitější. První dojem může hrát významnou roli v tom, jak zaměstnavatel vnímá kandidáta. To, co se řekne během první fáze pohovoru, může mít vliv na jeho výsledek – v dobrém i špatném smyslu.

Uchazeč musí ukázat, že má profesionalitu a komunikační dovednosti a pro společnost bude přínosem.
V této fázi hledání zaměstnání mají velký význam maličkosti. Proto je důležité věnovat pozornost etiketě při osobním pohovoru a promyslet si, jak se během pohovoru kandidát představí.

Vyplatí se promyslet si jednoduché kroky, jak se představit, i s příklady toho, co dělat a říkat každému, s kým se během přijímacího řízení kandidát setká. Zásadní je udělat pozitivní dojem na každého ve firmě.

Při osobním pohovoru se kandidát v první řadě představí osobě, která ho přivítá. Pozdraví personalistu, zmíní své jméno, čas, na který je pohovor naplánován, a s kým se má setkat. Hodí se i zdvořilostní fráze.

K tomuto prvnímu kontaktu ve společnosti a ke všem ostatním, se kterými uchazeč během pohovoru hovoří, je třeba přistupovat zdvořile a s respektem. Mnozí personalisté se recepční zeptají na jejich dojem z kandidáta. Pokud se uchazeč chová hrubě nebo odmítavě, může se vyřadit ze hry o místo ještě předtím, než se setká s personalistou.

Co říct na pohovoru úvodem

Prvním tématem na osobním pohovoru bývá obligátní výzva: „Řekněte nám něco o sobě.“ Na to se dá snadno připravit, jak by měla taková příprava na pohovor vypadat? Nezbytné je samozřejmě stručné shrnutí kvalifikace a profesní minulosti, chce to však i něco navíc.

V první řadě je třeba soustředit se na své autentické já a propojit toto já s kariérním potenciálem. Co dělá uchazeče unikátním a jak se může autenticky projevit na pracovišti? Podstatné je zamyslet se nad silnými stránkami osobnosti, pak uchazeč během pohovoru snáze vyzařuje sebedůvěru a vysoké sebevědomí.

Vyplatí se napsat si odpovědi na tyto otázky:

 • Na jaké osobní úspěchy je uchazeč nejvíce hrdý?
 • Jaké osobní hodnoty může přinést na pracoviště?
 • Díky čemu se cítí šťastný a naplněný?
 • Díky čemu se cítí sebevědomě a schopně?
 • Kdo je v životě uchazeče největším vzorem?

Na základě odpovědí může uchazeč sebevědomě a nenuceně povídat o svých kvalitách a přínosech pro zaměstnavatele. Určitě se hodí vyzvednout i nějakou perličku například z oblasti koníčků, která činí uchazeče originálním a zajímavým.

Jak se chovat na pohovoru

Kandidát musí být na pohovoru maximálně zdvořilý a vstřícný. K tomu nesmí chybět sebevědomé a sebejisté vystupování. Je dobré pamatovat také na neverbální komunikaci. Rovná a vzpřímená záda jsou samozřejmostí, shrbená či zkroucená postava příliš důvěry nevzbuzuje.

Jak se chovat na pohovoru a jak uspět na pohovoru? Ideální je naprostá přirozenost. Většina kandidátů je na pohovoru alespoň lehce nervózní. Vyplatí se s nervozitou pracovat a nenechat ji zvítězit. Uchazeč působící přirozeně a sebevědomě má mnohem větší šanci uspět než nervózní kandidát.

Na co se ptát na pohovoru 

Během pohovoru je důležité klást otázky. Kandidát tím dává najevo, že o práci přemýšlel a ví, co bude obnášet. Je důležité ptát se na informace, které nejsou dostupné jinde. Věci, které jsou zodpovězeny na webových stránkách organizace, kandidát samozřejmě musí znát.

Některé z připravených otázek mohou být zodpovězeny během pohovoru. Na to je třeba dávat pozor a neptat se na něco, co již bylo zodpovězeno. Na co se tedy ptát na pohovoru?

Uchazeč může pokládat například tyto otázky:

 • Jaký typ práce bude vykonávat?
 • Jaké jsou každodenní povinnosti a odpovědnost na konkrétní pozici?
 • Jaké výzvy na této pozici čekají?
 • Jaké jsou možnosti školení a postupu?
 • Budou zde příležitosti ke zvýšení odpovědnosti?
 • Je zajištěno pravidelné hodnocení výkonu? Jak je toto hodnocení organizováno?
 • Jaký a jak velký je tým, se kterým bude kandidát pracovat?
 • Spolupracuje tým úzce s ostatními týmy?
 • Jaká je kultura organizace?
 • Jaké jsou největší výzvy a příležitosti, kterým organizace právě čelí?
 • Kam se chystá organizace směřovat v příštích několika letech?

Podobnými otázkami kandidát ukáže, že má o zaměstnání skutečný zájem a že věnoval dostatek času přípravě, co říkat na pohovoru.

Pracovní pohovor – otázky od uchazeče nevhodné 

Některým otázkám by se měl uchazeč při pohovoru vyhnout, protože mohou vyvolat špatný dojem. Otázky nevhodné při pracovním pohovoru jsou například tyto:

 • Čím se zabývá společnost?
 • Jak je tato práce placená?
 • Kdy je možné vzít si volno?
 • Kolik hodin je třeba týdně odpracovat a jak vypadá evidence docházky?
 • Jaká je ve firmě míra fluktuace zaměstnanců?

Pokládání těchto otázek při pracovním pohovoru ukazuje na nepřipravenost kandidáta. Zárověň může uchazeč působit líně a málo motivovaně.

Nejčastější otázky při pohovoru 

Nejvíce otázek položí samozřejmě personalista a potenciální zaměstnavatel. Jaké jsou nejčastější otázky při pohovoru?

Zde je několik otázek, které při pohovoru pravděpodobně padnou:

 • Proč chce kandidát pracovat pro tuto spoolečnost?
 • Jak se o této práci dozvěděl?
 • Co může říct o svém životopisu?
 • Proč hledá práci? Nebo proč hledá jinou práci?
 • Proč by měl být vybrán?
 • Kde se vidí za pět let?
 • Jakým konfliktům čelil v práci a jak se s nimi vypořádal?
 • Jaké je vysněné zaměstnání kandidáta?
 • Co očekává od svého týmu a spolupracovníků?
 • Co očekává od svého nadřízeného?
 • Jak se vyrovnává se stresem?
 • Jak by podle kandidáta vypadalo prvních 30 dní na této pozici?
 • Jaká jsou platová očekávání?

Na tyto otázky při pohovoru by se měl uchazeč skutečně připravit.

Jak odpovídat na pohovoru

Neexistuje univerzální návod, jak odpovídat na pohovoru. Zásadní je, aby byly odpovědi vždy upřínmé a pravdivé. V žádném případě se nevyplácí vymýšlet si nepravdivé odpovědi. Rozhodně to není cesta, jak uspět na pohovoru. I na osobním pohovoru platí, že lež má krátké nohy.

Přijímací pohovor – otázky, které se nepokládají 

Existuje skupina otázek, které na přijímací pohovor nepatří. Zaměstnavatel se na některé otázky při pohovoru zkrátka zeptat nesmí. Každý profesionální personalista a každý zaměstnavatel by měl vědět, jak vést pracovní pohovor a na co se uchazeče neptat.

Podle zákoníku práce se zaměstnavatel na pracovním pohovoru smí ptát pouze na to, co bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy, vzděláním a samotným výkonem zaměstnání.

Otázky související s rasou a národností či zdravotním stavem jsou brány jako diskriminační. Žena ani muž by neměli být tázání na počet děti, rodinný stav a podobně. 

Poděkování za pohovor 

Na závěr osobního pohovoru nesmí chybět poděkování za pohovor. Poděkování patří k utvrzení dobrého dojmu a dokazuje, že uchazeč ví, jak se chovat na pohovoru.

Poděkování za pohovor a rozloučení má být stručné avšak upřímné. Sebejisté stisknutí rukou a pevný pohled do očí přidá kandidátovi body navíc.

Jak vést pracovní pohovor 

Postup, jak vést pracovní pohovor, ovládá každý zkušený personalista. Důležité je působit co nejlépe, protože jde o první osobní setkání kandidáta se zástupcem firmy.

Pohovor by kandidáta neměl rozhodit, naopak by měl dát prostor pro vyzvednutí jeho silných stránek. Upřímnost a otevřenost má místo na obou stranách, vše je třeba říkat jasně a na rovinu. Nejlepší jsou konkrétní a přímé otázky, na které lze očekávat jasné odpovědi.

Důležitá je atmosféra. Nejlepší způsob, jak vést pracovní pohovor, je vytvořit přátelskou a otevřenou atmosféru, ve které se kandidát může cítit příjemně a uvolněně.

Na co se ptát kandidáta při pohovoru 

Vedle notoricky známých nejčastějších otázek při pohovoru je dobré přijít s něčím novým a originálním. Inspirací je v první řadě životopis uchazeče. Je dobré vynechat klišé a vypustit některé běžné otázky při pohovoru a zeptat se jinak.

Velmi důležité téma, na co se podrobně ptát kandidáta při pohovoru, je vzdělávání. Personalista tak snadno zjistí, zda je kandidát aktivní. Hodí se poznat, zda se uchazeč sám vzdělává, a jestli navštěvuje například konference a snaží se udržet si nejnovější know-how ve svém oboru. 

Pracovní pohovor v angličtině

Anglický jazyk je v současnosti natolik rozšířený, že by jej měl v základech ovládat každý. Pracovní pohovor v angličtině však vyžaduje více než jen základy. Hodí se angličtina na rozumné komunikační úrovni, aby se uchazeč neutrhl ostudu.

Pokud si kandidát není jist, že pracovní pohovor v angličtině zvládne, může se na pohovor připravit v jazykové škole či na soukromých hodinách angličtiny. Řada lektorů nabízí přímo přípravu na pohovor v cizím jazyce.

Představení v angličtině – pohovor

Kandidát si může snadno připravit perfektní představení v angličtině, na pohovor je toho však třeba mnohem víc. Rady, jak se připravit na pohovor v angličtině a jak se nejlépe představit lze nalézt na nejrůznějch webových portálech.

Plynulou angličtinu kandidát obvykle nezíská během několika dní, výrazně však pomůže intenzivní kurz jazyka. Určitě je to cesta, jak uspět na pohovoru v angličtině.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang