Přechod k jinému dodavateli energií – problémy, zkušenosti

Neférové praktiky prodejců energií jsou, zdá se, stále na denním pořádku. Při jednání s podomním prodejcem se vždy vyplatí ostražitost. Od smlouvy ukvapeně podepsané mezi dveřmi lze sice v zákonných lhůtách odstoupit, dodavatel vám však může vše zkomplikovat.

Se zajímavým trikem tentokrát přichází společnost Comfort Energy, která zákazníka nejprve oklamala a následně jej vystavila riziku pokuty nebo odpojení elektřiny.

I když podomní prodejce připomíná Ježíše Nazaretského, má oblek Franka Sinatry a úsměv Karla Gotta, buďte obezřetní! Nezůstávejte s ním sami v prázdném bytě, nedávejte mu k nahlédnutí faktury a rozhodně nic nepodepisujte na úvodní schůzce!

V kolika článcích a obměnách jsme upozorňovali, že někteří podomní prodejci jsou zákeřní? Bohužel nadále dostáváme smutné zprávy od obelhaných lidí. Smlouvu o dodávce elektřiny unáhleně podepsal dokonce i příbuzný našeho redaktora, a rázem se stal nejzranitelnějším článkem v řetězci takřka neuvěřitelných událostí.

Shrnutí Comfort Energy dala zákazníkovi 4 dny na změnu dodavatele, i když celý proces normálně trvá 10 pracovních dní. Comfort Energy chce „sepisovat plynoměry a elektroměry“, ač péče o měřidla není v její kompetenci.

Odečty měřidel provádí vždy distributor

Začněme reportáží, kterou natočila Česká televize ve spolupráci s naším portálem Vpenize.cz. Podomní prodejci využívali toho, že leckdo nezná rozdíl mezi distributorem a dodavatelem energie. Tvrdili, že zastupují distributora, tedy správce elektrických drátů nebo plynovodů.

V čem je potíž? Zapisovat nebo kontrolovat měřiče může jenom distributor. Přístup k elektroměrům přísluší pouze zástupcům firem ČEZ, E.ON a PRE, plynoměry spravují RWE, E.ON a Pražská plynárenská.

DISTRIBUTOŘI ELEKTŘINY pečují o elektrickou rozvodnou síť (elektrické dráty):

 • ČEZ Distribuce na většině území
 • E.ON Distribuce na jihu Čech a Moravy
 • PREdistribuce v Praze

DISTRIBUTOŘI PLYNU pečují o rozvodnou plynovou síť (plynovody):

 • RWE GasNet na většině území
 • Pražská plynárenská Distribuce v Praze
 • E.ON Distribuce v jižních Čechách

Ostatní energetické firmy pouze prodávají samotnou energii (elektřinu a plyn), takže nejsou distributory, ale dodavateli. (Výjimku představují mikroregiony s lokál- ním distributorem, o kterém byste ale jistě věděli.)

Smlouva uzavřená s podomním prodejcem – odstoupení

ODSTOUPENÍ od smlouvy, kterou jste uzavřeli s podomním prodejcem, je možná podle občanského zákoníku. Do kdy? Určitě do 14 dnů od podpisu. Do 1 měsíce, pokud ještě neodebíráte elektřinu či plyn od nového dodavatele. Do 1 roku, pokud vás nový dodavatel při vzniku smlouvy písemně neinformoval o vašich právech.

Nový dodavatel energie – na co nezapomenout

Změna dodavatele energií je v České republice jednoduchý a legální proces, který umožňuje spotřebitelům ušetřit peníze na poplatcích za elektřinu a plyn. Jak na to?

1. Zjistit si informace o stávající smlouvě

Před zahájením procesu změny dodavatele je důležité zjistit si informace o vaší stávající smlouvě s dodavatelem energií. To zahrnuje:

 • typ smlouvy (na dobu neurčitou, na dobu určitou)
 • výpovědní dobu
 • datum splatnosti stávající smlouvy
 • poplatky za změnu dodavatele

Tyto informace naleznete ve smlouvě s dodavatelem energií, na zálohových fakturách nebo na webu dodavatele. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého dodavatele.

2. Vybrat si nového dodavatele

Na trhu existuje mnoho dodavatelů energií, kteří nabízí různé tarify a služby. Je důležité si porovnat nabídky a vybrat si dodavatele, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Mnoho webových stránek pomůže s porovnáním nabídek.

Při výběru dodavatele byste měli zvážit následující faktory:

 • cena energií
 • bonusy a slevy
 • typ zákaznického servisu
 • možnosti plateb
 • hodnocení dodavatele

3. Podat výpověď stávající smlouvy

Jakmile si vyberete nového dodavatele, je nutné vypovědět stávající smlouvu. Výpověď lze podat online, telefonicky nebo poštou. V závislosti na typu smlouvy a dodavateli se výpovědní doba může lišit. Obvykle se jedná o 3 až 6 měsíců.

4. Podepsat smlouvu s novým dodavatelem

Po podání výpovědi stávající smlouvy můžete podepsat smlouvu s novým dodavatelem. Smlouvu lze podepsat online, telefonicky nebo poštou. Nezapomeňte si smlouvu pečlivě přečíst a ujistit se, že rozumíte všem podmínkám.

5. Nahlásit stav elektroměru

K datu změny dodavatele je nutné nahlásit stav elektroměru. To lze provést online, telefonicky nebo předáním samoodčtu dodavateli.

6. Dokončit procesu

Po nahlášení stavu elektroměru vám nový dodavatel zašle první zálohovou fakturu. Stávající dodavatel vám zašle finální vyúčtování.

Důležité informace:

 • Změna dodavatele energií je bezplatná.
 • O dodávky energií nebudete nikdy přerušeni.
 • Všechny potřebné dokumenty vám zašle nový dodavatel.

Změna dodavatele energií je jednoduchý a rychlý proces, který vám může ušetřit peníze. Dodržováním výše uvedených kroků zajistíte hladký a bezproblémový přechod k novému dodavateli.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang