Přechod k jinému dodavateli energií – problémy, zkušenosti

Neférové praktiky prodejců energií jsou, zdá se, stále na denním pořádku. Při jednání s podomním prodejcem se vždy vyplatí ostražitost. Od smlouvy ukvapeně podepsané mezi dveřmi lze sice v zákonných lhůtách odstoupit, dodavatel vám však může vše zkomplikovat.

Se zajímavým trikem tentokrát přichází společnost Comfort Energy, která zákazníka nejprve oklamala a následně jej vystavila riziku pokuty nebo odpojení elektřiny.

I když vám podomní prodejce připomíná Ježíše Nazaretského, má oblek Franka Sinatry a úsměv Karla Gotta, buďte obezřetní! Nezůstávejte s ním sami v prázdném bytě, nedávejte mu k nahlédnutí faktury a rozhodně nic nepodepisujte na úvodní schůzce!

V kolika článcích a obměnách jsme upozorňovali, že někteří podomní prodejci jsou zákeřní? Bohužel nadále dostáváme smutné zprávy od obelhaných lidí. Smlouvu o dodávce elektřiny unáhleně podepsal dokonce i příbuzný našeho redaktora, a rázem se stal nejzranitelnějším článkem v řetězci takřka neuvěřitelných událostí.

Shrnutí Comfort Energy dala zákazníkovi 4 dny na změnu dodavatele, i když celý proces normálně trvá 10 pracovních dní. Comfort Energy chce „sepisovat plynoměry a elektroměry“, ač péče o měřidla není v její kompetenci.

Odečty měřidel provádí vždy distributor

Začněme reportáží, kterou natočila Česká televize ve spolupráci s naším portálem Vpenize.cz. Podomní prodejci využívali toho, že leckdo nezná rozdíl mezi distributorem a dodavatelem energie. Tvrdili, že zastupují distributora, tedy správce elektrických drátů nebo plynovodů.

Ve skutečnosti ale pracovali pro dodavatele, protože chtěli prodávat samotnou energii. „Naši obchodní zástupci byli nepochopeni. Mají povinnost zákazníka informovat, že jim distributor zůstává stejný, nicméně mění se dodavatel,“ vysvětlovala v únoru Alžběta Šťastná, tisková mluvčí Comfort Energy.

Jistě, elektrické dráty nebo plynovody nám zůstanou totožné, i když budeme elektřinu a plyn nakupovat od jinačí firmy.

Jenomže kontroverze bohužel pokračuje. „Přijmeme spolehlivé lidi na sepisování elektroměrů a plynoměrů,“ hlásají inzeráty na portálu Práce.cz, zveřejněné pro několik krajských měst a podepsané zaměstnavatelem „COMFORT ENERGY Prodej s.r.o.“.

V čem je potíž? Zapisovat nebo kontrolovat měřiče může jenom distributor! Přístup k elektroměrům přísluší pouze zástupcům firem ČEZ, E.ON a PRE, plynoměry spravují RWE, E.ON a Pražská plynárenská.

Co když chce přístroje „zapisovat“ kdokoli jiný? „Oslovené osoby by v případě podezření na spáchání trestného činu měly kontaktovat policii,“ doporučuje obecně Jiří Chvojka, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). „Pro přesné posouzení je potřeba vždy znát konkrétní případ,“ dodává Chvojka.

Pozn.: Na „sepisování plynoměrů a elektroměrů“ hledá lidi firma Comfort Energy Prodej s.r.o. Prostřednictvím známého portálu rozhazuje sítě už několik měsíců – nejdříve v Ostravě a Plzni, nyní shání pracovníky v Praze a Brně.

Zadavatel slibuje měsíční plat 25 000 až 32 000 Kč, na inzeráty však neodpovídejte, aby na vás někdo nezavolal policii! Péče o plynoměry a elektroměry totiž přísluší pouze distribučním firmám, mezi které Comfort Energy s.r.o., ani její vlastnicky propojené sestry Comfort Energy Prodej s.r.o., Bohemia Energy entity s.r.o., České Energetické Centrum a.s. a České Energetické Centrum Jih s.r.o. nepatří.

DISTRIBUTOŘI ELEKTŘINY pečují o elektrickou rozvodnou síť (elektrické dráty):

  • ČEZ Distribuce na většině území (tel. 840 840 840)
  • E.ON Distribuce na jihu Čech a Moravy (tel. 840 111 333)
  • PREdistribuce v Praze (tel. 840 550 055)
  • DISTRIBUTOŘI PLYNU pečují o rozvodnou plynovou síť (plynovody):
  • RWE GasNet na většině území (tel. 840 113 355)
  • Pražská plynárenská Distribuce v Praze (tel. 840 555 333)
  • E.ON Distribuce v jižních Čechách (tel. 840 111 333)
  • Ostatní energetické firmy pouze prodávají samotnou energii (elektřinu a plyn), takže nejsou distributory, ale dodavateli. (Výjimku představují mikroregiony s lokál- ním distributorem, o kterém byste ale jistě věděli.)

Pochopitelně jsme požádali o komentář firmu, která je pod inzeráty podepsána. „Správa plynoměrů a elektroměrů je vždy v gesci distributora. Je vyloučeno, aby obchodník Comfort Energy podobný postup používal,“ uvedl Vlastimil Zimák, jednatel Comfort Energy.

Copak inzeráty nějaký podvodníček podepsal cizím jménem? „Pokud jde o placenou inzerci, nemůže se stát, že se někdo vydává za jinou firmu,“ vyloučil takovou alternativu Petr Jasný z firmy LMC, která provozuje portál Práce.cz.

Comfort Energy dala odstupujícímu zákazníkovi na změnu dodavatele pouhé 4 dny

Pan Lubomír je příbuzným našeho redaktora, ale rozdíl mezi distributorem a dodavatelem energie donedávna taky neznal. Navíc přespříliš důvěřoval obchodnímu zástupci firmy Comfort Energy. Teprve opožděně pan Lubomír pochopil, že sympatickému mladíkovi podepsal smlouvu, podle které začne kupovat elektřinu od jinačího dodavatele.

Co teď? Využili jsme občanský zákoník. Člověk může zavčas zrušit smlouvu, kterou podepsal doma podomnímu obchodníkovi, což jsme doporučeným dopisem učinili 18. června. Nějaký čas jsme věřili, že celá záležitost je zdárně uzavřená. Jenomže 16. července poslala firma Comfort Energy odstupujícímu zákazníkovi překvapivý dopis:

„Předem se omlouváme za situaci, která nastala. (…) Dovolujeme si Vás dále upozornit, že pro plynulou dodávku elektrické energie je nutné od data 20. 7. 2013 uzavřít platnou a účinnou smlouvu s jiným dodavatelem. V případě nedodržení doporučené lhůty se v odběrném místě dopustíte neoprávněného odběru s následnou možností demontáže měřidla.“

Zákazník nemá nárok na informace o svém odběrném místě vedené u OTE

ODSTOUPENÍ od smlouvy, kterou jste uzavřeli s podomním prodejcem, je možná podle občanského zákoníku. Do kdy? Určitě do 14 dnů od podpisu. Do 1 měsíce, pokud ještě neodebíráte elektřinu či plyn od nového dodavatele. Do 1 roku, pokud vás nový dodavatel při vzniku smlouvy písemně neinformoval o vašich právech. Formulář pro odstoupení si stáhněte ZDE.

Co znamená překvapivý dopis? Proč vlastně Comfort Energy vyměřuje nějaké lhůty, když smlouva měla být podle zákona dávno stornována? Pro pochopení situace je zapotřebí vědět, že ačkoli změna dodavatele elektřiny nebo plynu je pouhou formalitou, v praxi může trvat déle než 2 týdny. Do procesu je totiž zapojeno několik institucí.

Klíčovou roli hraje Operátor trhu s elektřinou (OTE), což je státem vlastněná akciovka, která eviduje všechny změny dodavatele. Je pravděpodobné, že na konci června OTE obdržel žádosti od dvou firem, které si shodně dělaly nárok na odběrné místo pana Lubomíra. Proč dostala přednost Comfort Energy, ačkoli její smlouva byla už tou dobou formálně neplatná?

„OTE oprávněnost nároku neposuzuje. V případě, že si na odběrné místo činí nárok více obchodníků ke stejnému dni, je přiřazeno tomu, jehož požadavek na změnu dodavatele je v systému vyhodnocen jako poslední,“ vysvětlil nám Dalibor Franc, specialista OTE.

Bohužel člověk, o kterého nyní jde především, je takříkajíc mimo hru. Odběratel energie totiž do systému nemá přístup, protože „informace o jeho odběrném místě jsou důvěrné a jsou poskytovány jenom dodavateli a distributorovi,“ vysvětil nám Jan Kobliha, taktéž specialista OTE.

Ale co když zmatená nebo nepoctivá firma počká, a požádá o odběrné místo akorát na poslední chvíli? Co když dojde ke změně dodavatele prakticky bez odběratelova vědomí, a navzdory zákonným předpisům? „Co popisujete, je protiprávní jednání a mělo by být řešeno v souladu legislativou České republiky,“ uvedl Franc k popisované situaci.

Smlouva s novým dodavatelem musela být uzavřena se zpětnou platností

KOMENTÁŘ jednoho z distributorů: „Energetická zařízení jsou dle zákona umístěna tak, aby k nim provozovatelé distribuční soustavy měli neomezený přístup (elektroměry, plynoměry). Pokud se tedy někdo dožaduje vstupu do domácnosti za účelem kontroly těchto zařízení, je to signál k ostražitosti.

V tomto případě není vůbec od věci zavolat Policii České republiky (pokud chce být člověk opravdu důsledný), která tuto osobu prověří (legitimuje), nebo se dotázat na zákaznické lince svého distributora, zda provádí v daném místě jakoukoliv kontrolu.“ Vladimír Vácha, E.ON

Předpokládejme, že podomní prodejce mystifikoval pana Lubomíra omylem. Předpokládejme, že při formalitách došlo ke zmatkům, a firma Comfort Energy získala cizího odběratele nedopatřením. Ale proč ponechala zákazníkovi na změnu dodavatele pouhé 4 dny? „Standardní doba pro vyhodnocení žádosti je 10 pracovních dnů,“ odkazuje na zákonnou vyhlášku 541/2005 sb. Jan Kobliha.

Aby měl člověk naprostou jistotu, že všechny formality budou zavčas vyřízeny, je lepší počítat raději s delší lhůtou.

Proč tedy tentokráte dodavatel nedal zákazníkovi čas třeba do konce měsíce, když už mu vstoupil do života diskutabilním způsobem a nebyl rozumný důvod ke spěchu? Pan Lubomír dostal vlastně dvě možnosti: Zůstat u Comfort Energy, anebo riskovat nezákonný čili „černý“ odběr, za který hrozí několikatisícová pokuta!

„Byly podniknuty takové kroky, aby se v žádném případě nestal černým odběratelem a mohl si libovolně změnit dodavatele,“ trvá na férovosti podmínek Vlastimil Zimák, jednatel Comfort Energy. Navzdory „šibeniční lhůtě“, příbuzný našeho redaktora nakonec skutečně vyvázl bez pokuty.

Ovšem nový dodavatel jej musel přijmout se zpětnou platností, což je krkolomný a neobvyklý postup, kterému předcházelo složité vyjednávání. Co kdyby pan Lubomír patřil mezi sociálně slabší občany, a neměl mezi příbuznými novináře, jenž píše o energetice?

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang