Prodeje automobilů

prodeje-automobilu-2

Tato zpráva nemá významný vliv na trh a měla by se analyzovat ve spojení se zprávou o všeobecných maloobchodních tržbách. Účelem této zprávy je poskytnout informace o měsíčních prodejích všech vozidel vyrobených ve Spojených státech. Její význam spočívá v tom, že tyto prodeje představují 25 % celkových maloobchodních tržeb.

Každý výrobce automobilů zpracuje údaje samostatně a podá zprávu americkému ministerstvu obchodu, které připraví výroční zprávu se zahrnutím cyklických faktorů.

Pokud nenastanou dramatické změny, není tato zpráva moc důležitá, protože její dopady na trh nejsou příliš významné. 

Předpokládá se, že se zpráva o prodejích automobilů vydává v prvních třech pracovních dnech následujícího měsíce po měsíci, k němuž se vztahuje. Přesné datum není stanoveno, protože do značné míry záleží na časovém harmonogramu podávání hlášení jednotlivých výrobců.

Pokud se člověk rozhodne koupit ojeté auto od přímého prodejce, může pro rychlější přepis získat plnou moc od původního majitele.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang