Expirace instrumentů

futures-2

Expirace instrumentů nastává v okamžiku, kdy došlo k vypršení platnosti podkladového futures kontraktu. Taková situace vytváří u brokerské společnosti potřebu jeho obnovy.

Investoři, kteří jsou zvyklí držet pozice po delší časové úseky, si musí být vědomi skutečnosti, že pokud chtějí pokračovat v obchodování s patřičným instrumentem, budou muset svou obchodní pozici obnovit manuálně.

Na níže uvedeném příkladě ukazujeme, jak by tabulka expirácí měla být interpretována:

 StatusJul-14
 Otevřeno13/05/2014
OILZavřeno13/06/2014
 Expirace17/06/2014

Na pravé straně je vždy uvedeno jméno příslušného instrumentu – v našem případě komodity (konkrétně ropy, obchodované podle standardu WTI neboli West Texas Intermediate). Prostřední sloupec ukazuje stav příslušného instrumentu.

  • Otevřeno – značí datum, kdy se příslušný instrument začal obchodovat. Na stejném řádku následujícího sloupce vidíme, že se s instrumentem začalo obchodovat 13. května 2014.
  • Zavřeno – poukazuje na datum, od kterého je možné pozici na daném instrumentu pouze uzavřít. Datum 13. června v našem případě představuje poslední den pro otevření pozice – po tomto datu lze pozici již pouze uzavřít.
  • Expirace – všechny pozice, které nebudou uzavřeny k tomuto datu, budou systémem automaticky uzavřeny behěm poslední hodiny obchodního  dne. Na následujícím příkladě si ukážeme, jak to funguje v praxi.

Předpokládejme, že v pátek 13. června 2014 si investor otevře pozici na trhu s ropou. Podkladový futures kontrakt pro tento instrument vyprší (expiruje) v úterý 17. června 2014.

Investor se rozhodl, že tuto pozici bude držet dlouhodobě a jelikož má v den expirace pozici stále otevřenou, systém ji během poslední hodiny obchodního dne automaticky uzavře. 

Okamžik, kdy bude pozice nejpozději uzavřena je poslení hodina obchodování v úterý 17. června, která zároveň představuje konec obchodního dne pro ropu. Investor chce pokračovat v obchodování s touto komoditou a proto hodlá otevřít novou pozici. To může učinit nejdříve na začátku dalšího obchodního dne, což je v případě ropy po půlnoci, ve středu 18. června 2014.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang