Sestupný trojúhelník, linie podpory

sestupny-kanal-trend

Sestupné trojúhelníky jsou ohraničeny vodorovnou linií podpory a klesající trendovou čárou, která představuje linii odporu. Sestupný trojúhelník má počátek ve své nejširší části, a aby byl správně vytvořen, musí mu předcházet klesající trend.

Pro vytvoření sestupného trojúhelníku jsou nutná (uvnitř trojúhelníku) nejméně dvě lokální maxima (dva body, které se dotýkají linie odporu) a dvě lokální minima (dva body, které se dotýkají linie podpory).

Obecně znamená rostoucí objem při vytváření trojúhelníku sílu formace a větší než obvyklý objem se považuje také za potvrzení cenového průrazu z formace. U správně vytvořeného sestupného trojúhelníku by měla být proražena linie podpory, což znamená pokračování klesajícího trendu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang