Sestupný trojúhelník, linie podpory

sestupny-kanal-trend

Sestupné trojúhelníky jsou ohraničeny vodorovnou linií podpory a klesající trendovou čárou, která představuje linii odporu. Sestupný trojúhelník má počátek ve své nejširší části, a aby byl správně vytvořen, musí mu předcházet klesající trend.

Pro vytvoření sestupného trojúhelníku jsou nutná (uvnitř trojúhelníku) nejméně dvě lokální maxima (dva body, které se dotýkají linie odporu) a dvě lokální minima (dva body, které se dotýkají linie podpory).

descending_triangle-6532181

Obecně znamená rostoucí objem při vytváření trojúhelníku sílu formace a větší než obvyklý objem se považuje také za potvrzení cenového průrazu z formace. U správně vytvořeného sestupného trojúhelníku by měla být proražena linie podpory, což znamená pokračování klesajícího trendu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang