3 tipy na knihy o podnikání pro úspěšné podnikatele

Hledáte nějaké zásadní knihy o moderním podnikání, které by vám pomohly zlepšit vlastní byznys? Žádný stoprocentně aktuální přehled na internetu nenajdete, ale co není, může být.

Níže vám na pár řádcích vysvětlíme, po které byznys bibli byste určitě měli sáhnout.

1, Myšlením k bohatství

Napoleon Hill napsal v roce 1960 knihu Myšlením k bohatství (anglicky Think and Grow Rich). Jedná se o jeho nejprodávanější titul. Kniha o dosažení úspěchu si udržuje svůj status i po mnoha letech. Je vhodné zmínit, že ve své době byli lidé doslova uchváceni konceptem zbohatnutí.

Napoleon Hill uvedl 13 principů úspěchu. Představuje filozofii úspěchu, o které by měl čtenář přemýšlet. Mezi zmíněné principy patří tyto:

 1. Touha
 2. Víra
 3. Autosugesce
 4. Specializované vlastnosti
 5. Představivost
 6. Organizované plánování
 7. Rozhodnutí
 8. Vytrvalost
 9. Síla mistrovské mysli
 10. Tvůj společník 
 11. Sexuální transmutace
 12. Podvědomá mysl
 13. Šestý smysl

Kniha se pohybuje na pomezí filozofických a duchovních cest. Stala se klíčovou knihou pro podnikatele, výkonné ředitele i individuální myslitele. Slibuje, že vás naučí ovládat své podvědomí a svůj osud. Touha stojí na samém vrcholu, je to výchozí bod, bez kterého byste nic nedokázali.

Klíčem k úspěchu je definovat si cíl a vynaložit veškerou svou energii a úsilí k jeho dosažení. Úspěch se může dostavit až za několik let, ale když se budete své touhy držet, tak dokážete i nemožné. 

Poslední, ale neméně důležitou položkou Hillova seznamu, je šestý smysl. Dveře do chrámu moudrosti. Hill věřil v nekonečnou inteligenci, kterou bylo možné využít, když podvědomí vibrovalo na obzvlášť vysoké pozitivní frekvenci.

Jednotlivec si musí vypěstovat vhodný mentální stav, aby mohl s nekonečnou inteligencí komunikovat. Šestým smyslem je kreativní představivost. My tomu někdy říkáme „tušení“. Šestý smysl je kombinací mentálního a duchovního světa. V každém případě se jedná o velmi zajímavý a nadčasový text.

2, Blitzscaling

Pojem Blitzscaling představuje obchodní koncept, který je ve své podstatě o růstu, který je mnohem rychlejší než u konkurence. Jedná se o vědu a umění, které napomáhají rychle vybudovat společnost. Tento typ podnikání má velký dopad, jelikož společnosti fungující pod tímto konceptem vytvářejí mnoho pracovních míst a průmysl budoucnosti. 

Příkladem může být Amazon, který ve své podstatě vynalezl e-commerce. Google zase způsobil revoluci s ohledem na způsob vyhledávání informací. Tyto dvě společnosti použily následující model:

 • Nejdříve se jednalo o klasické startupy, které vytvořily vhodný produkt/trh.
 • Posléze získaly dominanci na trhu před konkurencí.
 • Své podnikání nechaly dozrávat. 
 • Nakonec přešly ke klasickému scale-up růstu – zaujaly dominantní postavení na trhu.

Jaké je tajemství rychlého obchodního růstu? Firmy jako zmíněný Amazon, Google, Airbnb či Facebook všechny používají strategii Blitzscaling. Avšak k tomu, abyste principy této strategie používali, nemusíte být technologický gigant.

Blitzscaling je tedy určitý specifický soubor praktik, které vedou k závratnému růstu. Upřednostňuje rychlost před efektivitou a umožňuje velice rychle přejít od startupu ke scale-upu. Tempo růstu je přitom tak zběsilé, že bezpodmínečně zaujme trh. 

Autoři Reid Hoffman a Chris Yeh ve své publikaci nabízejí rámec, který je možný replikovat v jakémkoli odvětví. Odhalují, jak navrhovat obchodní modely, které vedou k bleskovému růstu a podporují orientaci v nezbytných změnách ve strategii.

3, Evoluce podnikání

Kniha s podtitulem Jak jednou pro vždy vyřešit akvizici, strategii a nastartovat růst firmy se snaží pomoct podnikatelům, aby se naučili pracovat s firemní strategií. Jak se autoři Jan Skovajsa a Martin Pavlík domnívají, většina podnikatelů s firemní strategií nedokáže dlouhodobě pracovat.

Každá dobrá firemní strategie by však měla mít zřetelné měřitelné cíle. Dostanete například odpověď na otázku, proč byste měli před rychlým výdělkem upřednostnit dlouhodobě udržitelný byznys. 

Plán je jen špička ledovce. Evoluce podnikání vám poradí elegantně rozporcovat velké cíle do cílů krátkodobých a dobře měřitelných. Jak zvládnout procesy a projektové řízení. Jak v dnešní digitální době získat zákazníky. Jak zvládnout akvizice, marketing a obchod. Vše je popsané přehledně a čtivě. 

Doplňte si knihovnu o nový kousek

E-book, který by měl být povinnou četbou při studiu na obchodních školách, najdete na stránkách www.evolucepodnikani.cz. Nechte se inspirovat, jak správně rozjet byznys a udržovat ho v růstu. Už nebudete tápat, jestli děláte věci správně.

V knize jsou shrnuté všechny důležité poznatky o podnikání přehledně a na jednom místě. Máte jedinečnou šanci zjistit, kde děláte chyby. Dejte si možnost je napravit, a pokud se domníváte, že na to sami nestačíte, ozvěte se nám a my vám pomůžeme. 

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang