Jak dát výpověď dohodou při nemoci

V životě nastávají situace, kdy je potřeba jednat a pohnout se jiným směrem. Nejvíce jsou lidé ovlivňováni vlastním zdravím. A proto když zdraví pokulhává a nedovolí pokračovat v současné práci, je na zvážení výpověď. Jak má vypadat výpověď při nemoci?

Výpověď je důležitý krok. Oficiální dokument, který zaměstnanec předloží nadřízeným a personálnímu oddělení, udá tón dalšímu působení v práci – a také potenciálnímu budoucímu vztahu. Proto se vyplatí věnovat trochu času tomu, aby byla výpověď solidní a vybroušená. Vzor výpovědi dohodou níže.

Odchod ze zaměstnání nemusí být vždy zapříčiněn nespokojeností, případně novými příležitostmi v jiných firmách. Čas od času člověka zradí zdraví a není vyhnutí. Pro obě strany, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance není dlouhodobě únosné, aby zaměstnanec donekonečna žádal o propustky k lékaři.

Někdy postačí změnit zaměstnání a najít si vhodnou zdraví prospěšnější pozici. K tomu pomůže vytvoření životopisu. Jindy je potřeba odejít z pracovního kolotoče a věnovat několik měsíců léčbě a rehabilitaci.

Jak v takovém případě napsat výpověď, ideálně dohodou bez klasické dvouměsíční výpovědní lhůty?

Jak dát výpověď?

Výpověď je proces, kterým se uzavírá mezi pracovníkem a zaměstnavatelem pracovní vztah. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou zaměstnanec musí se svým zaměstnavatelem udělat, když se rozhodne odejít z práce.

Přestože se mnoho lidí obává podávat výpověď, není to žádný složitý proces. Aby byla výpověď úspěšná a platná, je důležité zajistit, aby všechny strany dodržovaly své právní povinnosti. Nejlepší postupovat podle následujícího návodu:

  • Najít správný čas na podání výpovědi. Pokud má zaměstnanec smlouvu o pracovním poměru, musí dodržovat její požadavky týkající se výpovědi, například požadavek na upozornění zaměstnavatele předem, tedy výpovědní dobu.
  • Napsat písemnou výpověď. Toto by mělo zahrnovat datum, jméno zaměstnance a zaměstnavatele, důvody pro výpověď a datum, kdy se výpověď stane účinnou.
  • Podepsat výpověď a uvést datum.
  • Odeslat výpověď. Je nejlepší odeslat originál výpovědi doporučenou poštou, aby zaměstnanec mohl prokázat, kdy ji odeslal. Případně může výpověď doručit osobně na personální oddělení a nechá si přijetí výpovědi potvrdit.
  • Nechat si kopii výpovědi. Uchovat si kopii výpovědi, aby měl důkaz o tom, že ji odeslal.

Pokud bude zaměstnanec postupovat podle tohoto návodu, měl by být schopen úspěšně podat výpověď ze zaměstnání a ukončit tak pracovní vztah.

Jak má vypadat výpověď?

Není třeba nic přikrášlovat ani být kreativní. Stačí uvést pozici, z níž zaměstnanec odchází, a datum, kdy nastoupil do práce. Ačkoli klient pravděpodobně již svému nadřízenému sdělil důvody svého odchodu, nemusí je znovu popisovat – zachování jednoduchosti je naprosto v pořádku.

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Výpověď může vypadat následovně:

Vážený [jméno nadřízeného],

Přijměte prosím tento dopis jako formální oznámení, že odstupuji ze své pozice [název pozice] ve společnosti [název společnosti]. Mým posledním dnem bude [obvykle dva měsíce od data podání výpovědi].

Poděkování

Pokud se pracovní poměr neukončuje dohodou, pak je třeba vzít na vědomí, že výpovědní doba je dvouměsíční. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Prakticky to znamená, že pokud zaměstnanec podá výpověď 15.2., pak výpovědní doba začíná běžet od 1.3. a pracovní poměr skončí 30.4.

Předávání agendy

Nakonec je dobrý krok uvést svou ochotu pomoci s přechodem. Není třeba zacházet do velkých podrobností (a rozhodně neslibovat nic, co nelze splnit), ovšem pár řádků, v nichž zaměstnanec uvede, že zajistí hladké ukončení svých povinností, ukáže, že je ve hře až do samého konce.

Během posledního týdne udělám vše pro to, abych své povinnosti uzavřel a zaúkoloval ostatní členy týmu. Dejte mi prosím vědět, jestli mohu ještě nějak pomoci při přechodu.

Přeji společnosti další úspěchy a doufám, že s Vámi zůstanu v kontaktu i v budoucnu.

S pozdravem,

[Jméno]

Výpověď ze strany zaměstnance – vzor

Jak to vypadá v praxi? Zde je výpověď ze strany zaměstnance – vzor, z něhož lze vycházet.

Vážený pane Nováku,

přijměte prosím tento dopis jako formální oznámení, že rezignuji na svou pozici skladníka ve společnosti Nářadí s r.o. Mým posledním dnem bude čtvrtek 31. března.

Moc Vám děkuji za příležitost pracovat na této pozici posledních šest let. Velmi jsem si užíval a vážil příležitostí, které jsem měl k růstu našeho týmu a ke spolupráci s kolegy. Podlomené zdraví a pohybový aparát mi bohužel nedovolí nadále pokračovat v dané pozici, a proto jsem nucen toto zaměstnání opustit.

Během následujících dvou týdnů udělám vše pro to, abych své povinnosti završil a zaúkoloval ostatní členy týmu. Dejte mi prosím vědět, kdybych vám mohl během tohoto přechodu ještě nějak pomoci.

Přeji společnosti další úspěchy a doufám, že s ní zůstanu v kontaktu i v budoucnu.

S pozdravem,
Jan Černý

Samozřejmě si lze dopis upravit podle svých zkušeností a firemní kultury. V každém případě je taková výpověď skvělou vizitkou. Pokud se zaměstnanec rozhodne do firmy vrátit, je dobrým znamením, že poslední věcí v jeho složce bude skvělý, profesionálně napsaný výpovědní dopis.

Jak dát výpověď dohodou při nemoci

Nemoc je situace, kterou nikdo neplánuje. Často se stává, že vlivem nemoci člověk není schopen se dostatečně věnovat svému zaměstnání. V takových případech může být vhodné uvažovat o ukončení pracovního poměru dohodou.

Pokud není zaměstnanec schopen svou práci nadále vykonávat kvůli svému zdraví, bude dobré, když se dohodne se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou. V takovém případě stanoví datum, kdy pracovní poměr končí.

Není třeba dodržovat výpovědní lhůtu. Pracovní poměr může klidně skončit dohodou ze dne na den. Je však dobré vědět, že zaměstnavatel s tím musí souhlasit. Přece jen se jedná o dohodu, která vyžaduje oboustranný souhlas.

Pokud by zaměstnavatel nesouhlasil s výpovědí dohodou při nemoci, pak bude muset dát zaměstnanec klasickou výpověď.

Také je dobré vědět, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí.

Výpověď může dát i tehdy, pokud zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Samozřejmě je v těchto případech možné rozvázání pracovního poměru i dohodou. Pokud zaměstnanec není schopen svou práci nadále vykonávat pro pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání, pak má nárok na odškodnění.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang