Vzestupný kanál – trend, identifikace

vzestupny-kanal-2

Uzavírání transakcí v blízkosti linií podpory a odporu vyžaduje opatrnost. Tržní ceny mají občas tendenci se na krátký časový úsek těchto linií dotýkat nebo je dokonce překročit a pak se vrátit do původního kanálu.

Druh grafu: čárkový, svíčkový

Týká se: zvratu v trendu a pokračujícího trendu

Význam: vysoký

Vzestupný kanál je formace, která kombinuje použití dvou rovnoběžných stoupajících trendových čar a identifikuje rostoucí trend na trhu.

ascending_channel-8609158

Stejně jako v případě horizontálního kanálu trendové čáry představují linie podpory a odporu. Spodní trendová čára (podpory) se zakreslí spojením dolních (low) knotů svíček  a horní trendová čára (odporu) se zakreslí propojením horních (high) knotů svíček.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang