WIG 20 – Varšavská burza cenných papírů

wig-20-varsavska-burza-cennych-papiru

Index WIG 20 se vypočítává v Polsku od roku 1994, obsahuje dvacet největších a nejlikvidnějších společností kótovaných na Varšavské burze cenných papírů a představuje více než polovinu tržní kapitalizace. Báze tohoto indexu se čtvrtletně upravuje a každoročně reviduje (vždy v lednu).

V indexu WIG 20 jsou obsaženy tři hlavní sektory: služby pokrývají téměř 23 % indexu, průmysl představuje téměř 34%, finanční sektor zaujímá 43,2%. Tyto sektory obsahují podsektory, jako jsou telekomunikace, palivový průmysl, respektive bankovnictví

Význam indexu WIG 20 roste, zejména v západních zemích, a to z toho důvodu, že Polsko je největší postkomunistickou zemí v regionu. Varšavská burza cenných papírů také prokázala, že je více „mezinárodní“, protože kótuje akcie zahraničních společností z České republiky nebo Ukrajiny, a tím se WSE stává atraktivnější pro zahraniční kapitál a přitahuje i pozornost mezinárodní investiční komunity.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang