%R – Williamsovo procentní pásmo

r-williamsovo-procentni-pasmo

Williams’ Percent Range, známý též jako %R, je oscilátor hybnosti, jejž vyvinul Larry Williams. 

Jeho vzorec z velké části vychází z konstrukce stochastického oscilátoru, jelikož oba indikátory porovnávají aktuální tržní cenu s krajními historickými hodnotami. Jediným rozdílem je, že pro %R je vztažným bodem soubor historickým minim, zatímco stochastický oscilátor se vztahuje k historickým vrcholům.

williams_r-5308375

Ze zavedeného vzorce %R vyplývá, že ve srovnání se stochastikem má obrácenou stupnici – tzn. nejvyšší hodnota se rovná 0 a nejnižší hodnota se rovná -100, tedy hodnoty %R se pohybují v rozmezí 0 až -100, tj. v záporných hodnotách. Dále ze vzorce vyplývá, že indikátor Williams’ Percent Range lze také považovat za nevyhlazenou rychlou čáru stochastického oscilátoru.

Interpretace indikátoru %R je podobná jako v případě stochastiku. Podává informace o stavu překoupení/přeprodání trhu, obvykle v rozmezí nad -20, respektive pod -80.

Také o něm se tvrdí, že je předstihovým indikátorem, který má tendenci dosáhnout vrcholu před vyvrcholením skutečných cen, a naopak, jeho nejnižší hodnota má tendenci předcházet cenovým minimům. 

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang