660 tisíc pod stromeček Kulhánkovým? Z opčního plánu AAA AUTO

Před třemi lety nabyl Vratislav Kulhánek, jako člen představenstva AAA AUTO Group, opce, na jejímž základě může koupit 10 000 akcií firmy. Učinit tak může mezi 1.11. 2014 a 31.10. 2021. Transakce nebyla zajímavá svou velikostí, ale realizační cenou, za kterou může Kulhánek akcie koupit. Ta byla stanovena na 1 euro, tj. zhruba o 40% výše než tehdejší cena Áček na burze (17,60 Kč). Obvykle je spíše realizační opční cena níže (a někdy velmi výrazně) než aktuální tržní cena akcie.

Výroční zpráva za rok 2011 tehdy o opčním programu psala:

„V souladu s Pravidly akciového opčního plánu společnosti AAA Auto Group N.V. ze dne 13. 9. 2007 a s rozhodnutím Komise pro akciové opce ze dne 25.10.2011 schválila řádná valná hromada akcionářů Společnosti dne 1.11. 2011 akciový opční plán pro Vratislava Kulhánka, neexekutivního člena představenstva Společnosti, kterému byly uděleny opce ve výši 10 000 akcií Společnosti za realizační cenu 1 euro. Opce lze uplatnit nejdříve dne 1. 11. 2014 s tím, že příslušná komise rozhodla, že opce nezaniká ukončením výkonu funkce pana Kulhánka ve Společnosti. Tato opce zanikne, nebude-li uplatněna do 31. 9. 2021. K uplatnění této opce se nevážou žádné výkonnostní podmínky. Počet držitelů opcí ke dni schválení tohoto akciového opčního plánu činil 119 osob, jimž byly uděleny opce na celkem 2 303 000 kusů akcií, jež tvoří 3,2 % celkových akcií Společnosti.“

Připomeňme, že nedávno bylo prodáno 95% akcií firmy private equity fondu Abris za cenu 3,398 (necelých 94 Kč) za akcii. Pokud by teď Kulhánek své opce uplatnil a obdržel by stejnou cenu jako při tomto prodeji, pak by dostal pod stromeček částku odpovídající zhruba 660 tisícům Kč. Pro úspěšného člověka jako je Vratislav Kulhánek spíše kapesné, ale je to jistě kapesné velmi příjemné a v neposlední řadě také bezrizikově získané.

„Mimostojící“ si ale mohou, budou-li chtít, vzít z historie Áček na burze a RM-systému určité ponaučení. Vedle insiderských nákupů, velmi výhodného P/E a velice vysokého růstového potenciálu největšího středoevropského autobazaru, byl i takto nastavený opční program znakem silné podhodnocenosti cen akcií AAA AUTO.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang