AIG: Za úpadek firmy ponese přímou finanční odpovědnost její vedení

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je pomyslný bič na všechny členy vedení firem, kteří často nenakládají s firemními financemi s péčí řádného hospodáře. Od nového roku na ně čekají přísné finanční tresty. Soudy proto očekávají prudké navýšení počtu žalob na pochybení managementu společností, které jsou v úpadku. 

Nový zákon o obchodních korporacích si od Nového roku posvítí na management firem. Tučné sankce a postihy čekají na vedení společnosti, které nebude dělat dostatečné kroky pro oddálení blížícího se krachu dané firmy.

Členové orgánu společnosti tak nově mohou vracet své příjmy až dva roky zpětně či budou ručit za veškeré dluhy dané společnosti. Nový zákon se od stávající úpravy liší i tím, že členové orgánu budou ručit za běžné obchodní závazky společnosti (platby dodavatelům, zaměstnancům, odvody apod.), a to přímo vůči těmto věřitelům.  

„V zahraničí je tato úprava zákona již běžná a většina společností je na případné vymáhání pohledávek po členech svých orgánů připravená díky D&O neboli pojištění odpovědnosti manažerů. Pokud společnost neudělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, následky pro členy managementu mohou být likvidační,“ komentuje situaci Marko Antič z pojišťovny AIG a dodává:

„Mnohdy se však do nepříjemné situace dostanou i manažeři firem, kteří mají se svou společností dobré úmysly, ale jejich záměr se jim nepodaří realizovat dle jejich očekávání. Právě pro tyto případy je tu D&O.“  

Často totiž platí známá rovnice – pokud manažeři nejsou dostatečně ochotni riskovat, nehrozí jim příliš velké riziko, ale jejich firma bude dosahovat nižších zisků, ztratí kontakt s konkurencí nebo se přestane vyvíjet, a to by manažery mohlo stát místo. Proto jsou motivováni dělat spíše odvážná rozhodnutí, ale ta s sebou nesou riziko ztrát.  

Pojištění odpovědnosti manažerů může dotyčného zachránit před úhradou horentních částek. Průměrná škoda, kterou ve střední Evropě AIG vyplatí, se pohybuje v řádech milionů Kč. Pokud pojišťovna vyhodnotí, že pojištěný má nárok na pojistné plnění, hradí veškeré náklady spojené se soudním procesem (právníci, auditoři, odborní konzultanti atd.).  

JUDr. Michal Steiner z advokátní kanceláře AK Steiner zároveň upozorňuje, že s novým zákonem pravděpodobně značně vzroste i počet žalob podaných insolvenčními správci. To by si každé vedení společnosti mělo dobře uvědomit.

Dosud se mnoho případů úpadku firem vůbec neřešilo. „Přísnější zákon umožňuje lépe vymáhat pohledávky. Nový zákon tedy uvítají především insolvenční správci, kteří se budou dožadovat finančního plnění od osob odpovědných za firemní úpadek.“

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang