Aktuální informace k akciím NWR

Společnost New World Resources (NWR) oznámila 22.1.2014, že nastartovala proces restrukturalizace své rozvahy s cílem zajistit dlouhodobé přežití firmy.

Další pokles prodejních cen uhlí, nezdařený pokus o prodloužení revolvingového úvěru ve výši 100 mil. EUR a probíhající proces revize vytěžitelných zásob uhlí vedou management firmy k tomu, aby restrukturalizovali rozvahu, tedy posílili kapitál a/nebo snížili zadlužení, čehož mohou dosáhnout mnoha způsoby.

Nejpravděpodobnějším scénářem je podle nás vydání nových akcií a snížení dluhu prostřednictvím swapu dluhopisů za akcie nebo tzv. „haircutu“ dluhopisů. Firma oznámila, že největší akcionář, BXR Mining B.V., je ochoten podílet se na posílení kapitálu, další informace však firma bude sdělovat jen prostřednictvím regulatorních kanálů.

My očekáváme, že se nové informace dozvíme nejdříve u příležitosti vyhlašování hospodářských výsledků za rok 2013, které je na programu 13. února 2014.

Pro více informací kontaktujte svého makléře.

Informace jsou platné k 24.1.2014.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang