A/D, akumulace, distribuce, indikator, Chaikin

ad-akumulace-distribuce

Ukazatel akumulace/distribuce lze použít pro potvrzení pohybů trhu. Pokud se ukazatel chová stejným způsobem jako ceny, pohyb trhu je potvrzen. Divergence mezi pohybem ceny a ukazatele snižují význam daného pohybu trhu a naznačují případný zvrat v trendu.

Typickým příkladem divergencí mezi cenami a ukazatelem akumulace/distribuce je situace, kdy:

  • trh roste a dosahuje v daném období nového maxima,
  • ukazatel však zároveň tento pohyb nepotvrzuje, a nachází se ve stejném časovém rámci pod maximálními hodnotami

Ukazatel akumulace/distribuce, vyvinutý Markem Chaikinem, vychází z myšlenky, že významné pohyby trhu jsou obvykle doprovázeny vyšším obratem trhu.

Z toho vyplývá, že tento ukazatel přisuzuje větší důležitost (váhu) cenám, které se vyskytují v období většího objemu, kdežto pohyby, ke kterým dochází v době nízkého obratu, jsou považovány za méně důležité.

Interpretace růstu linie akumulace/distribuce spočívá v tom, že kupující strana má na trhu iniciativu, protože větší část obratu vzniká v době, kdy ceny dosahují nových úrovní. Růst linie ukazatele znázorňuje vzestupný cenový tlak, jenž závisí na zvýšené poptávce. Pokles ukazatele akumulace/distribuce naopak zachycuje situaci, kdy má na trhu iniciativu strana nabídky, a naznačuje prodejní tlak na trhu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang