Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

Dánská skupina A.P.Møller – Mærsk A/S se zabývá zejména námořní dopravou a těžařstvím. Vzhledem k současné situaci v těchto odvětvích nemá právě na „růžích ustláno“.

V minulém roce přesto dosáhla čistého zisku 925 milionů USD.

Skupina Maersk

Skupina Maersk je separovaná do pěti oddělených částí. Jsou jimi kontejnerový přepravce Maersk Line, těžařská společnost Maersk Oil, dále terminálový operátor APM Terminals, operátor vrtných plošin Maersk Drilling a přepravní a servisní společnost APM Shipping services. Celkem má skupina Maersk zhruba 900 poboček po celém světě.

V loňském roce Maersk prodal svůj podíl v Danske Bank a v retailovém řetězci DanskSupermarked, čímž se z něj stala společnost soustředící se výhradně na dopravu a energetický sektor.

Maersk Line

Kontejnerový rejdař Maersk Line je největší přepravce svého druhu na světě. Jeho lodě mají souhrnnou kapacitu více než 3 000 000 TEU*, což je necelých 15 % globální flotily. Jedná se také o největší část koncernu Maersk – je v ní alokováno cca. 46 % kapitálu skupiny.

Poptávka po přepravních kapacitách v loňském roce dosáhla zhruba polovičního růstu oproti očekávání. V dobách optimismu bylo objednáno velké množství lodí, které dnes jen těžko nalézají uplatnění. Nevyužitá kapacita lodí Maersk Line se oproti loňsku zdvojnásobila.

Kontejnerový rejdař Maersk Line je největší přepravce svého druhu na světě. Jeho lodě mají souhrnnou kapacitu více než 3 000 000 TEU*, což je necelých 15 % globální flotily.

Jak letečtí dopravci již dávno ví, nejdražší letadlo je to, které stojí na zemi. To samé platí i pro dopravu námořní. V současné době se zbrusu nové kontejnerové lodě nechávají zakonzervovat a bez využití stát v docích. Velké přepravní společnosti jsou sice schopné uplatňovat úspory z rozsahu, ale v dobách poklesu poptávky po dopravě musí přistoupit k nekompromisním opatřením.

Tržby za kontejnerovou přepravu loni klesly zhruba o 25 % na jednotku TEU. Do roku 2017 plánuje společnost propustit 4 000 z celkového počtu 23 000 zaměstnanců pozemního personálu. Řeší se zde samozřejmě i docházka zaměstnanců. Je však nutné zdůraznit, že i přes výše zmíněné byl kontejnerový přepravce Maersk Line v uplynulém roce nejziskovější součást koncernu Maersk.

APM Terminals

Operátor kontejnerových a ropných terminálů APM Terminals trpí zejména kvůli zhoršující se situaci států vyvážejících ropu (Rusko, Brazílie, oblast západní Afriky) a dále celkovému snížení cen za přepravu kontejnerů a sypkého nákladu (dry cargo). Objem manipulovaného zboží za jinak stejných podmínek (bez započtení divestic) loni klesl o 1,1 %.

Maersk Drilling

Operátor mořských ropných plošin Maersk Drilling je velmi zajímavou součástí skupiny. V době kdy je téměř všechna mořská produkce ropy ztrátová a počet plošin v provozu klesá, dosáhl rekordního zisku 750 milionů dolarů.

Společnost úspěch přikládá vysoké efektivitě, úsporám, vysoké časové výtěžnosti majetku a množství dlouhodobě uzavřených kontraktů. I v minulém roce uzavřela několik nových smluv o pronájmu. Lze však očekávat, že při trvale nízkých cenách ropy se bude situace rapidně zhoršovat.

Maersk Oil

O situaci v oblasti těžby ropy toho bylo napsáno více než dost. Podmořské vrty obecně patří k nákladnějším ložiskům černého zlata a Maersk Oil se potýká se ztrátou více než 2 mld. USD (2015).

Těžařská divize Maersk by potřebovala světovou cenu ropy alespoň na úrovni 45 až 50 dolarů za barel. Netřeba zmiňovat, že na této ceně ji letos očekává jen málokdo. Podle odhadů způsobí změna cen ropy o 10 dolarů za barel posun hospodářského výsledku společnosti o 350 mil. dolarů. Maersk Oil těžila v roce 2015 průměrně 312 000 barelů denně, což oproti roku 2014 představuje nárůst o 25 %.

APM Shipping services

Společnost APM Shipping services má v portfoliu 4 firmy. Maersk Tankers, která těží z vysokých objemů ropné produkce a momentálního nedostatku přepravních kapacit v oblasti přepravy ropy a rafinovaných produktů, dále společnost pro speciální námořní přepravu Maersk Supply Service, servisní a záchrannou společnost Svitzer a pozemního přepravce DAMCO.

APM tvoří zhruba 10 % kapitálu skupiny Maersk a dosahuje dobrých výsledků – ROIC za rok 2015 na úrovni 9,5 procent je v souladu s cílem.

Za normálních podmínek funguje portfolio skupiny Maersk jako účinná diverzifikace, kdy zisky z vyšších cen ropy kompenzují ztráty způsobené zvýšenými náklady přepravních společností Maersk line a APM.

Současná doba však tento přirozený hedging zcela popřela a jeho účinek prakticky vymazala. Nízká cena ropy se kombinuje s nízkými přepravními cenami v odvětvích kontejnerů a dry cargo. To současné době vytváří pro Maersk obdobu „perfektní bouře“.

Akcie

Akcie Maersk se obchodují na kodaňské burze s relativním oceněním P/E 39, což je výrazně více než u indexů odvětví ve kterých se firma angažuje – MSCI World energy index je na úrovni P/E 24 a Dow Jones global shipping index jen 10. V současné době je tedy výrazný prostor pro pokles její ceny.

Závěr

Maersk je bezesporu velmi zajímavá společnost jen kvůli výrazné odolnosti vůči současné situaci na ropném a přepravním trhu. Vzhledem k ničivým účinkům cen ropy na čistý zisk skupiny však lze očekávat, že krušné chvíle teprve přijdou a dojde k jejímu výraznému přecenění. Záleží jen na tom, jak dlouho cena ropy vydrží na současné nízké hodnotě. Podle aktuálních predikcí jen tak nezdraží.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang