Cena elektřiny – složení

Dnes již snad neexistuje domácnost, která by neodebírala elektřinu. Díky elektřině si můžou lidé doma rozsvítit, fungují jím různé přístroje a spotřebiče. I přes to, že si to málokdo uvědomuje je vlastně součástí každodenních lidských životů. Jak elektřina vznikla a co je to vlastně elektrická energie? Z čeho se skládá cena elektřiny, kterou za ní lidé platí?

Ráno se vzbudit a rozsvítit si je pro většinu lidí samozřejmostí. Sice všichni vědí, že platí nějaké zálohy na energie, málokdo ale ví z čeho se konečná cena elektřiny skládá. Co vše a komu se platí v jednotlivých složkách?

Elektřina

Elektřina je obecný termín pro elektromagnetickou energii, která je produkována a přenášena proudem elektrických částic, jako jsou elektrony. Elektrická energie je tedy energie vytvářená proudem elektrického proudu. Elektrický proud je vytvářen proudem nabitých částic, které se pohybují mezi dvěma body s rozdílem potenciálu.

Částice se pohybují z jednoho bodu na druhý, což vytváří elektrický proud. Tento proud může být využit k vytváření tepla, světla, pohybu a dalších druhů energie. Elektrická energie je forma energie, která je vytvářena proudem elektrického náboje v drátěném obvodu. Vyrábí se v elektrárnách pomocí jaderné, vodní, solární, větrné a další technologie. Může být použita k osvětlení, pohonu motorů, ohřevu vody nebo produkci tepla.

Vznik elektřiny

Historie elektřiny se datuje až do starověku, kdy byly objevovány náhodné a náhlé účinky elektrické energie. První historické záznamy o elektrických jevech pochází z období před 2500 lety, kdy byly popsány fenomény jako elektrizace při tření dvou předmětů, které se staly později známé jako tribo-elektrický efekt.

Elektrický proud byl objeven v 18. století průkopníky jako Alessandro Volta a Michael Faraday. Volta byl první, kdo vyvinul baterii, což byl první zdroj elektrického proudu. V roce 1831 Michael Faraday objevil, že elektrický tok může vytvořit magnetické pole. První žárovku pak patentoval Thomas Alva Edison v roce 1873.

V roce 1882 se poprvé vytvořila síť napájející město elektrickou energií v New Yorku. Od roku 1896 se využívala elektrická energie na vytápění domů a od roku 1903 se používala na pohon automobilů. V roce 1918 se začali používat elektrické motory na pohon strojů a od roku 1946 se začali vyrábět elektrické přístroje pro domácnosti. Díky tomu se elektřina stala součástí každodenního života.

Elektřina dnes

Elektřina je dnes nejčastěji získávána z fosilních paliv, jako je uhlí, ropa a zemní plyn. Elektrická energie se také může získávat ze slunečního, větrného, vodního, geotermálního a jaderného zdroje. Stále více se však využívají obnovitelné zdroje energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Cena elektřiny se liší v závislosti na místě, dodavateli energie a tarifu. Cena elektřiny se skládá ze dvou částí. Jde o regulované a neregulované složky. Jaký je mezi nimi rozdíl? Co je ovlivňuje? A jaký bude vývoj ceny elektřiny v nejbližších letech?

Regulovaná složka ceny elektřiny

Regulovanou složku ceny stanovuje každý rok, vždy do 30. listopadu, pevně stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Regulovaná část ceny zahrnuje zejména poplatky za distribuci elektřiny prostřednictvím „drátů“, systémové služby, například příspěvek na obnovitelné zdroje energie nebo platby za činnost Operátora trhu.

Poplatky za distribuci elektřiny, tedy za dopravu zakoupené elektřiny ke každému domů, jdou na účet distributora, kterého změnit nelze. Je každému určen na základě místa bydliště. V ČR jsou 3 hlavní distributoři, kterým patří „dráty“, jež přivádějí elektřinu do lidských domovů.

Jde o ČEZ Distribuce, které mají pod sebou Čechy mimo Prahu a jižní Čechy a severní Moravu. Pak je to E.ON Distribuce, které patří dráty na jižní Moravě a v jižních Čechách a PRE Distribuce, které mají Prahu. Mezi distributory tedy neexistuje konkurence, což je logické, neboť „dráty“ ke každému domů vedou pouze jedny.

V regulované složce ceny se platí státu za:

  • distribuci elektřiny (například náklady spojené s údržbou, obnovou a rozvojem elektrizační soustavy či provádění odečtů);
  • jistič (přičemž obecně platí, že čím více elektrospotřebičů v domě, tím roste hodnota jističe, a tedy i poplatek);
  • systémové služby (pro provozovatele přenosové soustavy – společnost ČEPS, aby předcházela rizikům v případě výpadků či nárůstu spotřeby v elektrizační soustavě);
  • podporu výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie;
  • činnost Operátora trhu (jeho hlavní činností je zajišťování bilance nabídek a poptávek na dodávky elektřiny);
  • a daň z elektřiny (tzv. ekologická daň, pokrývá náklady spojené s údržbou životního prostředí).

Regulovaná složka ceny, kterou změnit nelze, však tvoří méně než polovinu výsledné ceny. Větší část celkové ceny si v neregulované složce stanovují dodavatelé sami.

Neregulovaná složka ceny elektřiny

Dodavateli platí člověk především za takzvanou silovou elektřinu. Tedy za skutečně dodanou energii do zásuvek, a dále měsíční paušál, kterým obchodník pokrývá například své administrativní náklady. Toto vše je součástí neregulované složky ceny elektřiny.

Tím, že si dodavatelé určují více než 50 % z konečné ceny za elektřinu sami, lze výběrem vhodného dodavatele výrazně ovlivnit výši celkových plateb za elektřinu. Stačí si jen pomocí přehledné kalkulačky elektřiny vybrat z bezmála 20 nabídek a zvolit tu, která je nejvýhodnější. Přejít k vybranému dodavateli už je pak hračka.

V neregulované části se hradí dodavateli elektřiny:

  • platby za tzv. silovou elektřinu (skutečně dodaná a spotřebovaná elektřina);
  • pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, odpočty, evidenci a podobně).

Celková cena elektřiny je pak ještě zdaněna 20% DPH.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang