Cenový kartel v aerolinkách

V americkém odvětví osobní letecké dopravy se děje něco zvláštního. Po sérii bankrotů a fúzí je toto odvětví ovládáno v podstatě jen čtyřmi společnostmi. Se společnostmi American Airlines, United Continental, Delta Air Lines a Southwest Airlines léta v průměru 80 % všech amerických pasažérů.

Ceny letenek u těchto společností se však chovají tak iracionálně, že americký Department of Justice zahájil vyšetřování možného cenového kartelu v odvětví osobní letecké dopravy.

Rekordní zisky

Na trhu se vedou spekulace, že aerolinky záměrně snižovaly počet dostupných letenek a tím vyvolávaly tlak na růst jejich ceny. Nejen růst ceny letenek, ale především velmi nízká cena ropy dopomohla aerolinkám k rekordním ziskům za první čtvrtletí letošního roku.

Poté, co mluvčí Department of Justice Emily Pierce oznámila zahájení vyšetřování ve věci protiprávní kooperace některých aerolinek, většina amerických leteckých společností zaznamenala pokles ceny akcie o více než 4 %.

Iracionální chování ceny letenek

Z logického hlediska by měla mít cena ropy zásadní vliv na cenu letenek, což i historický vývoj těchto dvou veličin potvrzuje. Korelace mezi průměrnou cenou letenky a cenou ropy je za období 2009 Q4 – 2014 Q2 silně pozitivní (korelační koeficient (kk) + 0,67).

Ovšem korelace za období 2014 Q2 – 2014 Q4, vychází absolutně negativní (kk = – 0,99). Ceny letenek se tedy chovají naprosto odlišně, než jak tomu bylo v minulosti.

Pro zpřesnění výpočtu korelace za delší období (2009 Q4 – 2014) byl do výpočtu zahrnut hedging ceny ropy, kterým si aerolinky fixují cenu na určité období. S upravenými údaji vyšla závislost ceny letenky na ceně ropy ještě silnější (kk = + 0,89).

Iracionalitu v chování cen letenek na americkém trhu v současnosti lze také demonstrovat na níže uvedeném grafu. Zde je brán v úvahu hedging ceny ropy na 3 měsíce, a proto je křivka průměrné ceny letenky posunuta o jeden kvartál zpět v čase.

Zlomy v cenách obou veličin se překrývají až na dva okamžiky. Tyto zlomy (v modrých kruzích) představují přibližně okamžitou reakci ceny letenek na růst resp. pokles ceny ropy.

Na základě výše uvedeného by průměrná cena amerických letenek měla kopírovat jednu z uvedených šipek. Ve skutečnosti ale nabírá opačný směr a to je nyní předmětem zájmu Department of Justice.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang