Lichva v Česku

Ministerstvo financí se rozhodlo regulovat všechny půjčky. Nově se tak dle novelizace zákona o úvěru nebudou jeho ustanoveními řídit jen půjčky nad 5.000 korun, ale také úvěry pod touto hranicí. Tím se eliminuje možnost obcházení zákona umělým snižováním výše půjček.

Pokud totiž byla dosud půjčka nižší než 5.000 korun, nevztahovala se na ní působnost zákona a smluvní strany si tak mohly sjednat v podstatě jakékoliv podmínky.

V českých podmínkách bylo možné doposud narazit na půjčky s velkými nebo dokonce obrovskými úroky, třeba i 100 % za každý den. Taková půjčka se označuje jako půjčka od lichváře.

Podle českého zákona je lichva trestný čin. Český zákon zatím nestanovuje žádnou procentuální hranici, od které by půjčka byla považována za lichvu, a tak jsou nabízeny půjčky s RPSN i přes 4.000 %.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang