ČEZ: Opce MOLu se blíží expiraci

ČEZ v úterý v reakci na blížící se expiraci call opce MOLu (23. ledna) na 7 % jeho akcií v držení ČEZ řekl, že zvažuje další možnosti, co s tímto podílem bude dělat. ČEZ také řekl, že expirace opce nebude mít žádný dopad na jeho finanční výsledky.

ČEZ koupil podíl v MOLu a zároveň mu vypsal call opci v roce 2007. Cena akcií MOL je v současnosti hluboko pod její uplatňovací cenou (20 000 HUF) a MOL ji velmi pravděpodobně nechá propadnout. Podíl v MOLu má nyní ČEZ ve finančních aktivech, proti kterým je v pasivech hodnota opce (ta je pravidelně přeceňována).

Čistá hodnota tohoto podílu je tedy v rozvaze blízko jeho tržní hodnoty a tato investice nebude mít na výsledky ČEZ jiný dopad než standardní čtvrtletní přecenění. Otázkou je, jak ČEZ hodlá v budoucnosti s podílem v MOL naložit.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang