Chceme kvóty pro muže!

Podle všeho Evropa směřuje k povinným kvótám pro ženy. Ženy budou zřejmě do budoucna povinně zastoupeny ve všech řídících funkcích, ve státní správě, v politických stranách, v soukromém sektoru. Kvóty 40% nebo 50%. V ten den, kdy to nastane, hodlám založit hnutí mužů. I my muži máme právo na rovnoprávnost! Máme právo na to rodit naše děti! Máme právo kojit naše děti našim otcovským mlékem!

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang