Co je konsolidace půjček – sloučení i po splatnosti

konsolidace

Mít půjčky, závazky a různé dluhy, není v dnešní době nic špatného ani neobvyklého. Pro úsporu času, papírování i finančních prostředků je konsolidace půjček výhodná. Co to je konsolidace půjček? Co je k ní potřeba? Jaké jsou díky konsolidaci dluhů úspory?

Konsolidací si může osoba sloučit závazky, dluhy, úvěry a půjčky, které splňují dané podmínky. Přináší řadu výhod přímo pro dlužníka. Několik různorodých pohledávek dokáže bankovní instituce, často i řada společností nebankovních, spojit dohromady.

Z několika splatných povinností tak vznikne jedna jediná, která má zvýhodněné podmínky. Konsolidační činnost usnadní nejen proces splácení. Dokáže i uspořit nemalou částku.

Co je to sloučení půjček do jedné

Slovo konsolidace lze připodobnit výrazu jako je urovnání, upevnění nebo ustálení. Konsolidace úvěrů, též označováno jako konsolidace půjček, je označení pro sloučení více druhů půjček do půjčky jedné. Nabízí možnost, jak se zbavit finančních problémů.

konsolidace-pujcek-6939731
Konsolidace půjček znamená sloučení více druhů půjček do půjčky jedné.

V praxi se tak děje často, pokud má klient uzavřených více půjček. Při větším počtu úvěrů je výhodné sloučit všechny pohledávky do jedné a vytvořit tak konsolidaci. Často se konsolidují dohromady i jiné pohledávky, svým účelem naprosto odlišné, jako je např. kreditní úrok, hypoteční úvěr, kontokorentní účet atd. Všechny závazky lze během chvilky sloučit do jednoho.

Zastřešení všech existujících poptávek klienta do jedné nové je spojeno s novými podmínkami. Konsolidace půjček tak může přinést širokou řadu benefitů a výhod.

Co je konsolidace půjček je přeci jen jednoduché pochopit. Sloučení vícero půjček do jedné. Tuto možnost nabízí bankovní instituce, poskytující klasické služby. Konsolidace lze ovšem sjednat i u některých vybraných společností nebankovních.

kosolidace-uveru-1953966
Konsolidaci lze sjednat u bankovních institucí, často i u řady nebankovních společností.

Výhody konsolidace půjček

Jak již bylo nastíněno, konsolidace půjček s sebou přináší výhody. Několik půjček za různé movité věci, vedené jednotlivě, může být vcelku nepřehledné. Půjčky u různých společností, rozdílných poskytovatelů, s odlišnými měsíčními splátkami a dobou splatnosti. Správa a kontrola takového stavu vyžaduje disciplínu a perfektní přehled.

Nejen, že konsolidace usměrní všechny pohledávky do jedné a vytvoří tak jednoduchý komplexní obraz půjček. Zjednoduší i celý proces splácení, který vychází z jedné jediné platby. Nahradí se tak několik plateb několika společnostem do jedné platby jen jedné společnosti. Jednoduchost a prostost splacení je cílem každého dlužníka.

konsolidace-splynuti-pujcek-5783217
Konsolidace půjček zjednoduší celý proces splácení, který vychází z jedné jediné platby.

Splynutím plateb často dochází i ke snížení splátky. Při několika půjčkách je měsíčně odváděno ve výsledku více, než při platbě jedné konsolidované půjčky. Jednorázová platba je menší, než sumarizace všech jednotlivých splátek.

Konsolidace nabízí i úpravu podmínek a jejich nastavení. Jelikož se sjednává nová pohledávka úvěrů, výše splátek, doba splácení, den úhrady a mnoho jiné se smluví dle domluvy.

Všechny výhody, které jsou s konsolidačním postupem spjaty, může dlužník lehce získat. Jestli se pro jeho individuální případ půjček tato činnost vyplatí, může sám prověřit. Pro srovnání konsolidací půjček a zjištění výše splátky fungují online konsolidační kalkulačky.

Nevýhody konsolidace půjček

Jako skoro každá životní situace, i tato má nějakou tu negativní stránku, která doprovází ty pozitivní. Ne všechny instituce nabízejí možnost konsolidace půjček. Častějším problémem je to u nebankovních finančních společností, které na sloučení ne vždy přistoupí.

Ty instituce, které na konsolidační řízení nemají problém přistoupit, mohou na druhou stranu požadovat poplatky a sankce. Velmi častým příkladem je sankce, která je požadována za předčasné splacení úvěru.

Opakem může být sankciování za prodloužení doby splácení. K tomu může dojít v případě, kdy se konsolidační splátka sníží. Její zmenšení má vliv na delší dobu splácení. To má za následek nulovou úsporu, spojenou s ještě větší ztrátou.

konsolidace-dluhovych-povinnosti-6155332
Konsolidace může být sankciována a instituce tak mohou vyžadovat poplatek za sloučení dluhů.

Co to je konsolidace dluhů a jaké jsou s ní benefity i strasti je věc jedna. Druhou stránkou problematiky je ovšem nárok na její smluvení.

Co je potřeba ke konsolidaci půjček

Co je třeba na konsolidaci půjček, aby na ni měl klient nárok, není nijak složitý, ani rozsáhlý seznam. Základní podmínkou je minimální počet dluhů. Dlužník musí mít smluvené alespoň 2 úvěry. Horní limit není určen.

Pokud se v jeho portfoliu půjček nachází půjčka bez registru, nepočítá se do dluhů, které lze konsolidovat. Půjčky bez registru konsolidovat nelze.

Další podmínkou je splatnost půjček. Doba splatnosti půjček musí být delší než půl roku. Pokud je půjčka sjednána na kratší dobu, nelze zahrnout do konsolidačního balíčku.

Limitující je i celková suma dluhů. Ta je ohraničena jak minimální, tak maximální hranicí. Pohledávky, které chce dlužník konsolidovat, musí být v minimální celkové sumě 50 000 Kč. Tato hodnota nesmí přesáhnout 500 000 – 1 000 000 Kč. Maximální hranice je ovlivněna nabídkou konsolidační společnosti. Výjimečně lze sloučit půjčky a úvěry v hodnotě 2 500 000 Kč.

podminky-konsolidace-7387185
Podmínkami pro konsolidaci jsou minimálně 2 dluhy s registrem, s dobou splatnosti delší než půl roku, ve výši minimálně 50 tisíc Kč.

Konsolidace vs. refinancování

Pojem konsolidace a refinancování je častokrát zaměňován, ztotožňován a mylně využíván. Oba dva finanční pojmy souvisí se splácením dlužných částek. Konsolidace je splynutí několika pohledávek do sebe. Refinancování půjčky je stejně jako konsolidace pomoc dlužníkovi, ovšem smysl je odlišný. Klient sjednáním nové půjčky splácí půjčku stávající.

Refinancováním půjčky dojde k převodu stávajících dluhů do nových, dle výhodnějších podmínek pro splacení.

Jaké dluhy lze konsolidovat

Konsolidovat lze skoro jakýkoli typ úvěru a půjčky. Sloučit lze opravdu různá půjčka, která splňuje podmínky.

Konsolidovat dohromady lze:

Co za půjčky půjde sloučit, rozhodne vždy poskytující instituce či společnost. Některé dokážou zahrnout i leasing.

Konsolidace by se měla vždy vyplatit dlužníkovi, i proto si ji také zřizuje. Měsíčně lze ušetřit stokoruny až tisícikoruny. Závisí to na stávajících závazcích.

uspora-konsolidaci
Konsolidace může měsíčně ušetřit stokoruny až tisícikoruny.

Úspory konsolidace půjček

Úspora závisí na portfoliu závazků. Konsolidací různého počtu závazků, s různou dobou splatnosti a různou splátkou za měsíc, lze dosahovat odlišných uspořených částek. Ukázkovým příkladem může být rodina, která má 3 úvěrové závazky.

Počet půjček je roven 3. Jedná se o splácení půjčky 80 000 Kč, úroku z kreditního úvěru ve výši 30 000 Kč a další půjčky u jiné společnosti ve výši 100 000 Kč. Smluvní podmínky mají jasně dané úrokové sazby a doby splatností. Ty určují výši měsíčních splátek, která dohromady, za všechny 3 povinnosti, činí celkem necelých 10 300 Kč.

Díky konsolidaci jejich závazků vytvořila bankovní společnost půjčku jednu. Změnou podmínek dochází k úpravě vstupních parametrů. Sloučením stávajících půjček se mění i celková finanční hodnota, splatná každý měsíc. Její měsíční splátka je o 1 000 Kč nižší. To znamená, že každý měsíc ušetří 1 000 Kč, který by bez konsolidace rozložili do splácení tří závazků.

Konzultací lze uzpůsobit kalendář splátek každého. Předběžná kalkulace může ukázat efektivní cestu ke splacení všech závazků a dluhů.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang