Bankovní půjčka aneb záruka jistoty

Štěstí si za peníze sice nekoupíme, zároveň však bez finanční hotovosti žít nelze. Nemít peníze je závažný problém. Mnohdy se může vyskytnout zcela nepředvídatelná událost a jediným adekvátním řešením se stane půjčka.

Půjčky jsou vždy poskytovány na základě písemné smlouvy. Dlužník se zavazuje ve stanovené lhůtě vrátit peníze formou splátek a uhradit úroky, administrativní poplatky a tak dále.

Neuvážená půjčka může způsobit velké problémy. Je rozhodně nutné dobře prostudovat všechny podmínky a porozumět všem informacím uvedeným v úvěrové smlouvě. V zájmu každého je také dostatečná informovanost ohledně všech aktuálně dostupných půjček.

K dispozici jsou bezhotovostní i hotovostní půjčky. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • bezhotovostní půjčka – je půjčka ihned na bankovní účet; splátky lze hradit složenkou, přímo na přepážce banky či zadáním trvalého příkazu ze svého účtu
  • hotovostní půjčka – mnohdy jde o rychlejší způsob poskytnutí půjčky; splácení je možné hotovostně i bezhotovostně; obvykle jsou s ní spojené vyšší úroky; poskytovatelé někdy inzerují jako půjčky bez účtu

Bankovní půjčka

Název je všeříkající. Jedná se o půjčku poskytnutou bankovní institucí. Lze konstatovat, že se jedná o bezpečnou, jistou a seriózní možnost úvěru.

S bankovními půjčkami se obvykle pojí nižší úrok než s nebankovní půjčkou. Je však třeba počítat s poměrně náročnou administrativou a přísnou kontrolou úvěruschopnosti klientů při jejich sjednávání. Nebankovní půjčky jako například půjčky před výplatou jsou snazší v případě žádosti, na druhou stranu nebankovní půjčky před výplatou jsou velmi drahé a mohou vést k problémům dlužníka při splácení.

Schvalovací proces je u bankovních půjček poměrně zdlouhavý. Pokud jde o bankovní půjčku menšího rozsahu, tj. finanční obnos do několika set tisíc, není potřeba mít k dispozici ručitele či případného spolužadatele. O vyřízení bankovní půjčky se žádá osobně na pobočce banky nebo může být poskytnuta půjčka online. Osobní schůzku je možné domluvit předem.

TIP: Co to jsou kryptoměny a jak fungují? Odpovědi se skrývají v tomto článku.

Historie bankovních půjček

Historie bankovních úvěrů sahá až do starověku, kdy věřitelé poskytovali půjčky jednotlivcům i podnikům. Předpokládá se, že praxe bankovních půjček byla zavedena ve starověkém Řecku a Římě, ačkoli později byla přijata jako opora společnosti v severní Evropě ve středověku.

Před 20. stoletím bylo běžné, že věřitelé peněz vyžadovali u smluv o půjčce zálohu. Ta mohla mít podobu zástavy nebo zástavy zboží, služeb či pozemků. Tím měli věřitelé peněz jistotu, že v případě nesplacení půjčky dostanou alespoň část svých peněz zpět.

V roce 1694 byla založena Bank of England a s ní přišel i moderní koncept bankovních úvěrů. Tento nový typ úvěrové smlouvy umožňoval lidem získat od banky finanční prostředky, aniž by je museli dávat do zástavy. To umožnilo většímu počtu lidí přístup k finančním prostředkům a obchodníci a živnostníci nyní mohli nabízet zboží a služby zákazníkům, kteří by si je jinak nemohli dovolit.

V 19. století došlo k významným změnám bankovního systému v podobě úvěrových předpisů a bankovních zákonů. Tyto předpisy chránily banky před úvěrovými ztrátami a omezovaly míru rizika spojeného s bankovnictvím. V této době začaly banky nabízet úvěry na velké nákupy, jako jsou domy a automobily.

Ve 20. století došlo k výraznému nárůstu počtu bank v důsledku deregulace finančních služeb a zavedení nových úvěrových programů podporovaných vládou, jejichž cílem bylo pomoci lidem při koupi vlastního bydlení. To vedlo k dalšímu nárůstu počtu dlužníků a celkové výše bankovních úvěrů.

Dnes banky nabízejí širokou škálu úvěrových produktů, které vyhovují všem finančním potřebám. Od malých nezajištěných osobních půjček až po velké podnikatelské úvěry, banky hrají důležitou roli při pomoci podnikům a jednotlivcům financovat vše od každodenních transakcí až po velké nákupy.

Historie bankovních úvěrů je zajímavá a od dávných dob urazila dlouhou cestu. S rozvojem bankovních předpisů a vznikem sofistikovaných nabídek úvěrů jsou dnes banky klíčovými hráči ve finančním odvětví a poskytují důležité nástroje, které pomáhají jednotlivcům a podnikům získat přístup k finančním prostředkům.

Jak efektivně využít půjčku

Využití bankovních úvěrů je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak financovat velký nákup nebo pokrýt nákladnou neočekávanou událost. Ať už se jedná o auto, dům, lékařský zákrok nebo podnikatelský záměr, bankovní úvěry vám mohou poskytnout potřebnou hotovost. Než se však k půjčce zavážete, je důležité porozumět základům jejich efektivního využití.

Především se seznamte s různými typy úvěrů, které banky nabízejí. Zajištěné úvěry vyžadují zajištění, například nemovitostí nebo autem, zatímco nezajištěné úvěry jsou založeny pouze na úvěrové bonitě dlužníka. Dále existují úvěry s pevnou úrokovou sazbou, které nabízejí pevnou úrokovou sazbu po celou dobu trvání úvěru, a úvěry s proměnlivou úrokovou sazbou, u nichž se úroková sazba v průběhu času mění.

Až zjistíte, který typ půjčky nejlépe vyhovuje vašim potřebám, věnujte nějaký čas nakupování. Banky nabízejí různé úrokové sazby a podmínky pro své úvěry, proto si nezapomeňte porovnat několik nabídek. Mějte na paměti, že podmínky půjčky mohou na papíře vypadat dobře, ale z dlouhodobého hlediska je těžké je splnit; ujistěte se, že rozumíte všem poplatkům, podmínkám splácení a tomu, zda lze půjčku refinancovat.

Až přijde čas půjčku skutečně využít, ujistěte se, že ji využíváte rozumně. Přesně si určete, kolik peněz potřebujete, a nepůjčujte si více, než kolik potřebujete. Ujistěte se, že si můžete dovolit částku splátek, a nechte si rezervu pro případné další výdaje, které mohou nastat. Nastavte si automatické splátky půjčky, abyste se nevystavovali riziku zmeškání splátek.

Nakonec půjčku co nejdříve splaťte. Je důležité si uvědomit, že čím déle budete půjčku splácet, tím více úroků budete muset zaplatit. Zaměřte se na co nejvyšší splátky a plaťte je včas. Také si vedete záznamy o splátkách půjčky; to vám pomůže udržet si pořádek a ujistit se, že je vše zaúčtováno, pokud by se vyskytly nějaké problémy.

Pokud věnujete čas tomu, abyste pochopili, jak efektivně využívat bankovní půjčky, můžete si být jisti, že z půjčky vytěžíte maximum a že je to správné rozhodnutí pro vaši finanční situaci.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang