CCI – Commodity Channel Index – indikator

cci_commodity_channel_index-4105669

Tento indikátor vyvinul Donald Lambert a lze jej použít k identifikaci případného zvratu v trendu a netypických tržních podmínek. CCI v zásadě zachycuje aktuální cenu ve vztahu k průměrné cenové hladině během určitého časového úseku.

Standardní počet období na obchodních platformách se obvykle rovná 14. CCI nabírá vysoké hodnoty, pokud se ceny nacházejí nad svým průměrem, a nízkých hodnot bude tedy nabývat, pokud ceny nedosahují svého průměru.

Vzorec indexu CCI je sestaven tak, že v 60 % až 80 % času spadají hodnoty indexu CCI do intervalu -100 až +100. To ale závisí také na počtu pozorování zahrnutých do analýzy, jelikož čím déle je období pozorováno, tím plynulejší je linie indexu CCI a tím více jeho hodnot spadá do středního rozmezí. 

Hodnoty nad +100 obvykle naznačují sílu trhu a případný vzestupný trend, zatímco hodnoty pod -100 signalizují slabost trhu a jeho potenciální sestupný směr vývoje.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang