Proč obchodovat opce

co-jsou-opce-2

V České republice existuje velmi málo kvalitních zdrojů, ze kterých lze čerpat informace. Stačily by člověku prsty jedné ruky, aby nalezl zajímavé semináře a komplexní internetové kurzy, které nabízejí kvalitní startovní informace.

Je celá řada webových stránek, kde binární opční obchodník přímo z pláže ukazuje svůj velice jednoduchý systém na vydělávání stovek procent týdně. To je samozřejmě holý nesmysl a jasný marketingový tah, aby si člověk otevřel účet u binárního brokera a skrze něj prováděl obchody.

Obchodování s opcemi může být atraktivní z několika důvodů:

 1. Zvýšená páka: Opcemi může člověk ovládat větší množství akcií s menší investicí. To znamená, že může využít páku a maximalizovat svůj potenciální zisk, pokud se trh pohybuje ve správném směru.
 2. Hedging (krytí): Opce umožňují investorům krytí jejich investičních portfolií proti nepříznivým pohybům trhu. To znamená, že pokud se trh pohybuje proti akciím, lze využít opcí k minimalizaci ztrát.
 3. Spekulace: Opce poskytují možnost spekulovat na budoucí pohyb cen akcií, indexů nebo komodit bez nutnosti vlastnit samotné aktivum. To dává investorům možnost profitovat z růstu nebo poklesu trhu.
 4. Diverzifikace portfolia: Přidáním opcí do svého portfolia lze diverzifikovat své investice a snížit celkové riziko. Opce mohou být užitečné jako součást vyvážené investiční strategie.
 5. Možnost příjmu prémie: Pro prodejce opcí existuje možnost generovat pravidelný příjem v podobě prémie. To může být atraktivní pro ty, kteří jsou ochotni převzít určitou míru rizika výměnou za pravidelný příjem.

Obchodování s opcemi je spojeno s vysokým rizikem a vyžaduje pečlivé porozumění trhu a obchodních strategií. Než se člověk rozhodne obchodovat s opcemi, je vhodné získat odpovídající vzdělání a poradenství od zkušených odborníků.

Za určité situace, kdy jsou podmínky na trhu výhodné, je správná doba prodat opce a nechat pracovat čas, který je na straně člověka. Využití opcí je velice komplexní a velmi flexibilní.

Člověk se stává prodejce času

Profesionálové velice dobře znají největší tajemství opcí. 80 % až 90 % všech opcí vyprší jako bezcenných. V případě, že je člověk vypisovatel opcí, může využít této skutečnosti a výrazně naklonit pravděpodobnost úspěchu na svojí stranu. Profesionální portfolia jsou z velké části alokovány ve strategiích, které opce prodávají.

Opce mají časovou hodnotu, která klesá s přibývajícím časem do vypršení platnosti (tzv. expirací). To znamená, že čím déle zůstane opcí v oběhu, tím méně časové hodnoty bude mít.

Když člověk prodává opci, prodává právo nakoupit (pokud je prodejcem opce na nákup, tzv. call opcí) nebo prodat (pokud je prodejcem opce na prodej, tzv. put opcí) podkladové aktivity za určitou cenu v určeném časovém období.

Takže když kupuje opci, platí primárně za časovou hodnotu a za možnost, že cena podkladového aktiva se bude pohybovat ve správném směru. Když je člověk prodejce opce, přijímá peníze (prémii), a zároveň nese riziko, že cena podkladového aktiva se bude pohybovat v nepříznivém směru nebo že se cena bude pohybovat příliš málo či vůbec.

Mechanizace výpisu – nenáročné strategie

Mechanizace výpisu je strategie, která se snaží využít situaci, kdy je cena podkladového aktiva pravděpodobně stabilní nebo mírně klesá. Tato strategie je obvykle zaměřena na využití časového úbytku hodnoty opcí.

Několik nenáročných strategií pro mechanizaci výpisu zahrnuje:

 1. Covered Call (krytý prodej call opcí): Investoři mají dlouhou pozici v akciích a současně prodávají call opce na tyto akcie. Tímto způsobem mohou využít prémie z prodeje opcí a zároveň mohou profitovat z časového úbytku hodnoty opcí, pokud se cena podkladových akcií nepohybuje příliš výrazně.
 2. Cash-Secured Put (krytý prodej put opcí s hotovostní zárukou): Investoři prodávají put opci na akcie, které by chtěli vlastnit, a zároveň mají dostatečně velký hotovostní základ k nákupu těchto akcií, pokud by bylo potřeba. Tato strategie umožňuje využít prémie z prodeje put opcí a může být vhodná pro investory, kteří chtějí nakoupit akcie za nižší cenu.
 3. Iron Condor (železný kondor): Tato strategie kombinuje prodej call opcí s vyšší striktní cenou a současně prodej put opcí s nižší striktní cenou, a to jak pro krátkodobý, tak pro dlouhodobý efekt. Tímto způsobem investoři využívají časového úbytku hodnoty obou opcí a mohou profitovat, pokud se cena podkladového aktiva pohybuje v určitém rozmezí.

Tyto strategie mají za cíl generovat pravidelný příjem z prémie opcí a využít časový úbytek hodnoty opcí při relativně stabilní ceně podkladového aktiva. Obchodování s opcemi nese riziko a vyžaduje pečlivé plánování a správu rizika.

Pokud 80 % až 90 % opcí vyprší jako bezcenných lze na této statistické výhodě postavit strategii, kterou člověk může do trhu vkládat velmi pravidelně (týdenní výpisy, měsíční výpisy). Celková údržba je absolutně nenáročná a zabere řádově pár minut denně.

Je potřeba vědět, kdy na trhu není úplně vhodná situace pro mechanický výpis a mít stanovené postupy, jak tyto obchody otevírat a řídit.

Trh jde do strany – akcie, indexy, komodity nevydělají nic. Opce těží z rozpadu časového prémia

Člověk se rozhodne investovat do akcie. Jeho investiční horizont je podle analýzy jeden rok. Akcie šla celý rok do strany a jeho pozice nevydělala nic. Skrze opce může profitovat v tomto prostředí a pravidelně inkasovat na svůj účet zisk.

Největší přidaná hodnota opcí je schopnost profitovat v trzích, které se nikam nehýbou nebo jdou do strany za vyšší volatility. Každý by tedy měl uvažovat jestli do svého akciového portfolia nezařadí opce, ať už jako kombinace akcie + opce a nebo využit samotnou opční strategii.

Když trh stagnuje nebo se pohybuje v bočním trendu, strategie s opcemi mohou být atraktivní, protože časová hodnota (časová prémie) opcí klesá. To znamená, že i když cena podkladového aktiva zůstává stabilní, můžete profitovat z rozpadu časové prémie.

Když trh stagnuje, lze využít strategií jako Iron Condor, Butterfly Spread nebo Straddle, které využívají toho, že cena podkladového aktiva zůstává v určitém rozmezí. Tyto strategie využívají k prodeji a nákupu opcí s různými striktními cenami a využívají sečtení časové hodnoty těchto opcí.

Iron Condor například kombinuje prodej call opcí s vyšší striktní cenou a současně prodej put opcí s nižší striktní cenou, a to jak pro krátkodobý, tak pro dlouhodobý efekt. Tímto způsobem lze profitovat z rozpadu časové prémie obou opcí, pokud se cena podkladového aktiva pohybuje v určitém rozmezí.

Očekávaný pohyb

Očekávaný pohyb (Expected Move) je termín používaný v obchodní sféře, zejména při obchodování s opcemi, když investoři předpovídají, jak moc se cena podkladového aktiva může pohybovat během určitého období.

Očekávaný pohyb může být vypočten různými způsoby, avšak obvykle zahrnuje několik faktorů, jako jsou volatilita trhu, historické pohyby cen, události ovlivňující trh atd.

V obchodování s opcemi se očekávaný pohyb často používá k určení vhodných striktních cen opcí a při vytváření obchodních strategií. Investoři mohou porovnávat očekávaný pohyb s aktuální cenou opcí a analyzovat, zda jsou ceny opcí předražené nebo podhodnocené vzhledem k očekávaným pohybům cen.

Například, pokud je očekávaný pohyb akcie 5 % za jedno obchodní období, investoři mohou použít tuto informaci k tomu, aby se rozhodli, zda mají koupit nebo prodat opci s určitou striktní cenou a expirací.

Pokud je očekávaný pohyb vysoký, mohou se investoři rozhodnout pro strategie, které využívají vysoké volatility, jako jsou Straddle nebo Strangle. Naopak, pokud je očekávaný pohyb nízký, mohou investoři preferovat strategie s nízkou volatilitou, jako je Iron Condor.

Očekávaný pohyb není zaručený a může se lišit od skutečného pohybu cen. Investoři by měli vždy provádět důkladný výzkum a zvažovat všechny dostupné informace před rozhodnutím o obchodování s opcemi.

Univerzálnost

Existuje nespočet opčních strategií. Lze tedy obchodovat veškeré tržní nastavení. Příležitostí je prakticky celá řada. Univerzálnost se v obchodním kontextu obvykle odkazuje na schopnost nebo vhodnost nástroje, strategie nebo přístupu pro použití v různých situacích, trzích nebo prostředích.

V kontextu obchodování může být univerzálnost ceněna z několika důvodů:

 1. Flexibilita: Univerzální nástroje nebo strategie mohou být použity v různých tržních podmínkách. Například, pokud má člověk obchodní strategii, která funguje jak v trendových, tak v bočních trzích, je to známka univerzálnosti.
 2. Rizikový management: Univerzální strategie mohou být navrženy tak, aby minimalizovaly riziko v různých situacích. Investoři hledají strategie, které mohou chránit jejich kapitál a generovat zisky v různých tržních podmínkách.
 3. Efektivita: Univerzální nástroje nebo strategie mohou být efektivní v různých investičních prostředích. To může zahrnovat obchodování s akciemi, opcemi, komoditami, měnami nebo dalšími finančními produkty.
 4. Široké využití: Univerzální přístup může být atraktivní pro investory, kteří hledají jednoduchý a efektivní způsob, jak obchodovat na různých trzích a s různými aktivy, aniž by museli neustále měnit své strategie.

Univerzálnost je žádoucí vlastností v mnoha obchodních strategiích, protože umožňuje investorům přizpůsobit se různým tržním podmínkám a maximalizovat svůj potenciální zisk při minimalizaci rizika.

Je však důležité si uvědomit, že ne každý nástroj nebo strategie je univerzální a může vyžadovat přizpůsobení v závislosti na konkrétních podmínkách trhu.

Nízký počáteční kapitál

Už při kapitálu 1500 USD lze začít obchodovat 1 pozici a postupně se učit mechaniku opčního obchodování.

Pokud má člověk nízký počáteční kapitál, může stále najít způsoby, jak začít investovat nebo obchodovat. I přesto, že nízký kapitál může znamenat omezené možnosti, existují určité strategie a přístupy, které mohou být vhodné:

 1. Investice do akcií s nízkou cenou: Lze začít investovat do akcií s nízkou cenou, tzv. penny stocks, které mají nižší cenu na akcii. S menším kapitálem lze nakoupit více akcií a potenciálně získat zisky, pokud se cena akcií zvýší.
 2. Investice do fondů: Mnoho investičních fondů umožňuje investovat s relativně nízkým kapitálem. Indexové fondy, ETF (Exchange-Traded Funds) a fondy s minimálními požadavky na vstupní investici mohou být vhodné pro investory s nižším kapitálem.
 3. Obchodování s opcemi: Obchodování s opcemi může být atraktivní i s nižším kapitálem, protože cena opcí je obvykle nižší než cena podkladových akcií. Člověk může využít strategií, jako je krytý prodej (covered call) nebo krytý prodej put opcí (cash-secured put), které mu umožní obchodovat s opcemi i s menším kapitálem.
 4. Online platformy a aplikace s nižšími poplatky: Mnoho online brokerských platforem nabízí obchodování s akciemi a ETF s minimálními poplatky nebo dokonce bez poplatků za obchodování. Tímto způsobem může člověk minimalizovat náklady spojené s investováním a obchodováním.
 5. Automatizované investiční platformy: Existují automatizované investiční platformy, které umožňují investovat s menším kapitálem pomocí algoritmů a automatizovaných strategií. Tyto platformy často umožňují investovat malé částky pravidelně pomocí principu tzv. „dolarového průměrování“.

I při investování s nižším kapitálem je důležité řádně zkoumat a plánovat své investiční strategie. Mít na paměti rizika spojená s investováním a vždy se poradit s finančním poradcem, pokud si není člověk jistý, jak postupovat.

Opce jako stop-loss

Na místo příkazu stop-loss, který se nemusí v noční seanci při gapu vůbec vyplnit, může člověk nakoupit opci a tím přesně definovat ztrátu. V případě, že je trh na ceně, kde je příkaz, obchod se zavře a člověk realizuje ztrátu.

V případě opce jako SL se lze rozhodnout, zda se opce uplatní. Když trh půjde dál proti člověku, ztráta bude pořád stejná. Když se trh vrátí zpět lze ještě obchod zavřít v zisku.

Použití opcí jako stop-loss je jednou z možností, jak chránit investici před velkými ztrátami. Zatímco tradiční stop-loss příkaz zavírá pozici, když cena dosáhne určité úrovně, obchodování s opcemi může nabídnout flexibilitu a možnost různých strategií:

 1. Krytý prodej put opcí: Investoři, kteří vlastní akcie a chtějí je chránit před poklesem ceny, mohou provést krytý prodej put opcí. Prodejem put opcí si kupující opce kupuje právo koupit určité množství akcií za danou cenu (tzv. striktní cena). Pokud cena akcií klesne pod tuto striktní cenu, kupující opce využije své právo a prodejce opce musí akcie prodat za tuto cenu, což chrání investora před většími ztrátami.
 2. Kupující call opce: Kupující call opce si kupuje právo nakoupit akcie za určitou cenu (strikt) po určitý čas. Pokud cena akcií klesne pod tuto striktní cenu, kupující prostě nevyužije své právo na nákup a ztráta bude omezená na prémii, kterou zaplatil za opci.
 3. Strategie spreadů s opcemi: Spreadové strategie, jako je například debitní spread (např. bull call spread), mohou být použity jako alternativa k tradičnímu stop-lossu. Tato strategie omezuje riziko pomocí kombinace nákupu a prodeje opcí s různými striktními cenami a expiračními daty.

Před použitím opcí jako stop-lossu je důležité porozumět jejich vlastnostem a mechanismům fungování. Je také vhodné provést důkladný výzkum a případně konzultovat s finančním poradcem.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang