Opce jako nástroj finančního trhu

obchodovani-financni-trhy

Z prvního článku tedy známe pár základních pojmů, s kterými budeme dál pracovat.  

Naučili  jsme se definici opce:

 • „Když opci nakupujeme, kupujeme si určité právo na určité množství konkrétní věci, na konkrétní cenu a na konkrétní dobu“
 • „Když opci prodáváme, zavazujeme se povinnosti dodat určité množství konkrétní věci, na konkrétní cenu a tato povinnost je vázána na konkrétní dobu“ 

Proč tedy tento mechanismus nevyužít ve finančním světě? Naučíme se tedy novou definici opce, s kterou budeme dále pracovat. 

Opce je finanční derivát, který je odvozen z určitého podkladového aktiva

Co je myšleno tím podkladovým aktivem? V prvním článku byl podkladovým aktivem dům. Jelikož budeme pracovat s kapitálovým trhem, tak naše podkladová aktiva mohou být například:

 • akcie
 • akciové indexy
 • ETFs trhy
 • komodity

Pro mnohé čtenáře můžou být tyto pojmy zcela neznámé. Až nastane čas a budeme pracovat s konkrétním podkladovým aktivem, vysvětlíme si detailně všechny aspekty konkrétního podkladu. V tomto článku se chceme naučit co je to opce ve finančním světě. Pro názorný příklad použijeme, myslím všem dobře známé akcie.

Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí.

S některými akciemi se obchoduje na burze cenných papírů, kde se tak v rámci nabídky a poptávky určuje i jejich cena. V dalších článcích si podrobně rozebereme, jak se začít orientovat v cenovém grafu, popíšeme, co ovlivňuje nabídku a poptávku, jaké techniky lze aplikovat pro budoucí hypotézu směru ceny. 

O akciích by se toho dalo napsat mnohem více, ale nám bude momentálně stačit, že na akcie se dají nakupovat a prodávat opce. Je to tedy naše podkladové aktivum. Budou nás zajímat akcie, které jsou veřejně obchodovatelné na centralizovaných burzách.

Jdeme si tedy ukázat konkrétní příklad:

1-1667210

Pro pochopení dvou opčních pojmů, které si za malou chvíli vysvětlíme si ukážeme, jak se dá vydělat na cenovém pohybu akcie. Vybereme dobře známou akcii společnosti Facebook. Na obrázku vidíme denní průběh Facebooku od května 2013 do dubna 2014. Jak vyděláme na nákupu?

Z grafu je vidět, že 1 ks akcie FB stál v květnu 2013 25 USD. V případě, že bychom na základě svého rozhodnutí ten měsíc akcii nakoupili a prodali bychom jí v dubnu 2014, kdy se 1 ks obchodoval za 60 USD, náš zisk by činil 35 USD na 1 ks. (nebereme v úvahu poplatky za zprostředkování obchodu). 

Lze to i opačně? Ano lze! Jak vydělat na prodeji?

Do obchodu lze vstoupit i tak, že budeme spekulovat na pokles ceny akcie. Kdybychom v březnu roku 2014 prodali 1 ks akcie FB za cenu 72,5 USD a na začátku dubna 2014 ji zpět nakoupili za cenu 60 USD, náš zisk by činil (72,5 – 60) a tj. 12,5 USD na 1 ks akcie.

Možná si položíte otázku, jak můžeme na začátku něco prodat, když to nevlastníme. Jednoduše. Podkladové aktivum, v našem případě akcii, si pronajmeme za určitý poplatek od našeho brokera. Ne každou akcii lze obchodovat tímto způsobem. 

 • Když obchod otevřeme nákupem  říkáme, že jsme v: dlouhé pozici, býčí pozici, long pozici
 • Když obchod otevřeme prodejem říkáme,  že jsme v: krátké pozici, medvědí pozici, short pozici

Long pozice na grafu:

long-9597232

Vstup do dlouhé pozice je tedy spekulace na růst ceny podkladového aktiva. Na teoretickém příkladu jsme vstoupili na ceně 194,80 (viz bílá šipka). Cena rostla (viz zelená šipka). Obchod jsme ukončili na ceně 198,40 (viz červená šipka).

Rekapitulace: 

 • nákup = 194,8
 • prodej = 198,4
 • zisk = 198,4 – 194,8
 • zisk = 3,6

Short pozice na grafu:

short-6485216

Vstup do short pozice je tedy spekulace na pokles ceny podkladového aktiva. Na teoretickém příkladu jsme vstoupili na ceně 198,3 (viz bílá šipka). Cena klesala (viz červená šipka). Obchod jsme ukončili na ceně 196 (viz zelená šipka). 

Rekapitulace: 

 • prodej = 198,3
 • nákup = 196
 • zisk = 198,3 – 196
 • zisk = 2,3

Opce se také dělí na dvě strany a to:

 • call opce (dlouhá pozice)
 • put opce (krátká pozice)

V případě, že se rozhodneme koupit: 1 call opci za 50 USD, na akcii FB, na strike cenu 60 USD, na dobu 1 měsíc

podkladové aktivumakcie Facebook
opční prémium50 USD
strike cena60 USD
množství100 Ks
expirace1 měsíc

1 opce = 100 ks akcií 

Koupili jsme si tedy měsíční právo nakoupit 100 Ks akcií společnosti Facebook na cenu 60 USD. Za toto právo jsme zaplatili opční prémii 50 USD.Nebudeme se teď zabývat tím, proč bychom tak činili. Jde pouze o příklad pochopit, že call opcí můžeme uplatnit naše právo pouze na nákup. Nikoliv na prodej! Kdybychom nakoupili put opci za stejných podmínek. Můžeme svoje právo uplatnit pouze na prodej. Nikoliv na nákup!

Vysvětlíme: Vlastníme call opci na akcii FB na cenu 60, do expirace opce zbývají dva měsíce, aktuálně se cena akcie FB obchoduje za 72. Rozhodneme se uplatnit svoje právo a opci uplatnit.

Co tedy nastane?

Dáme povel našemu brokerovi, opce se uplatní. A nám se otevře dlouhá pozice v akciích FB na ceně 60. Aktuálně jsme tedy 12 USD v profitu na podkladovém aktivu. Jelikož skrze jednu opci ovládáme 100 ks akcií, náš otevřený profit je 12×100, tedy 1200 USD. Pozici můžeme zavřít nebo nechat dále otevřenou.

To stejné platí pro put opci, ale abychom byli v profitu musela by cena akcie FB klesat.

Vytvořme si novou definici: Když nakoupíme call opci: 1 call opci za 50 USD, na akcii FB, na cenu 60 USD, na dobu 1 měsíc

„Máme tedy právo na otevření dlouhé pozice na cenu 60 USD, za toto právo jsme si zaplatili 50 USD a toto právo máme na dobu jednoho měsíce. Přes jednu opci můžeme můžeme toto právo uplatnit na 100 ks akcií FB.“ 

Když prodáváme neboli vypisujeme call opci: 1 call opci za 50 USD, na akcii FB, na cenu 60 USD, na dobu 1 měsíc

„Zavázali jsme se povinnosti dodat 100 ks akcií FB za cenu 60 USD, za tuto povinnost jsme inkasovali 50 USD a tato povinnost je vázána termínem jednoho měsíce.“  

 • Call opce = spekulace na růst
 • Put opce = spekulace na pokles
 • 1 opce = 100 ks akcií (podkladového aktiva)

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang