Cyrrus podal podnět k prověření činnosti Volksbank

Český obchodník s cennými papíry Cyrrus se obrátil na rakouskou centrální banku s žádostí o posouzení velmi nestandardního postupu rakouské Volksbank.

Banka v minulosti vyemitovala garantované certifikáty, které měly zajistit 100% návratnost vložených prostředků klientům, kteří si je zakoupili. Před několika dny však Volksbank přišla s informací, že v rámci restrukturalizace se rozhodla využít směrnice EU, která bance umožňuje ve veřejném zájmu vyvést část svých závazků na jiný subjekt. Rakouský regulátor tento krok schválil, avšak nový dlužník – společnost immigonportfolioabbau (IP) –  nabízí držitelům garantovaných produktů splatných po roce 2017 pouze diskontovanou cenu na úrovni nižší než 100 % vložených prostředků.

Vedení společnosti Cyrrus se rozhodlo na tento krok reagovat stížností u rakouského regulátora. „Nelíbí se nám, že banka může vyvést tyto produkty do jiného subjektu, nabídnout za garantované produkty méně než 100 % a tvářit se přitom, že je vše v nejlepším pořádku,“ vysvětluje Jiří Loubal, ředitel společnosti Cyrrus. Jak celá záležitost dopadne, není úplně jisté. Nicméně se může stát, že ochrana klienta, v tomto případě věřitele, je v evropském prostoru až na posledním místě.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang