F.PLATINUM a F.SOYBEAN rollover

first_steps_swap_points_cz-8200114

Dnes, na konci obchodního dne, nastane změna doby dodání podkladového futures kontraktu u instrumentů  F.SOYBEAN a F.PLATINUM.

Výsledek vypořádání na základě konečného rozdílu futures činí:

  • F.SOYBEAN – cca  1750 swapových bodů pro dlouhou pozici; -1750 swapových bodů pro krátkou pozici.
  • F.PLATINUM – cca  -180 swapových bodů pro dlouhou pozici; 180 swapových bodů pro krátkou pozici.

Proces rolloveru se týká technické úpravy ceny pro zajištění neutrálního dopadu, který může u otevřené pozice s daným podkladovým aktivem vzniknout, z důvodu navázání ceny na nový futures kontrakt (jehož cena může být odlišná než u předchozího kontraktu).

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang