F.PLATINUM a F.ETHANOL rollover

Včera  27. března, na konci obchodního dne, nastala změna doby dodání podkladového futures kontraktu u instrumentů F.ETHANOL a F.PLATINUM.  

Proces rolloveru se týká technické úpravy ceny pro zajištění neutrálního dopadu, který může u otevřené pozice s daným podkladovým aktivem vzniknout, z důvodu navázání ceny na nový futures kontrakt (jehož cena může být odlišná než u předchozího kontraktu).

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang